جواب فعالیت درس ۶ قرآن نهم؛ صفحه ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷

جواب فعالیت درس ۶ قرآن نهم؛ صفحه ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷

گام به گام قرآن نهم درس ششم

جواب فعالیت درس ۶ قرآن نهم؛ صفحه ۶۰، ۶۲، ۶۳، ۶۶، ۶۷

گام به گام قرآن نهم درس ششم

گام به گام قرآن نهم / درس ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۰ قرآن نهم

جواب صفحه ۶۰ قرآن نهم

فعالیت
💠آیات ۷ تا ۹ سوره الرحمن را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠
با توجه به آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١- چرا کم فروشی و گران فروشی، مخالفت انسان در برابر نظم و قوانین حکیمانه خداوند است؟
کم فروشی و گران فروشی، مخالفت با نظم و قوانین حکیمانه خداوند است. این دو عمل، باعث ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود.

۲- منظور از اقامه قسط (برپایی عدالت) در این امور چیست؟ «وزن کردن کالا»، «مشورت دادن»، «رعایت حقوق مردم» (حق الناس)
در وزن کردن کالا، اقامه قسط به معنای این است که کالای فروخته شده، برابر با وزن کالای خریداری شده باشد. این امر، به معنای رعایت حق مشتری است.
در مشورت دادن، اقامه قسط به معنای این است که همه نظرات، به طور عادلانه و منصفانه شنیده شود و تصمیم‌گیری بر اساس بهترین و عادلانه‌ترین نظر باشد. این امر، به معنای رعایت حق همه افراد است.
در رعایت حقوق مردم، اقامه قسط به معنای این است که حقوق همه افراد، به طور عادلانه و منصفانه رعایت شود. این امر، به معنای رعایت حق الناس است.

حفظ
💠این سه آیه را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۶۲ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید

سجده می‌کند، ترازو، یاد داد، طغیان نکنید، سخن

کلمه معنا
۱- نَجم علف، گیاه بدون ساقه
۲- یَسجُدُ سجده می کند
۳- رَفَعَ برافراشت
۴- وَضَعَ قرارداد، نهاد
۵- میزان ترازو، معیار
۶- لاتَطغَوا طغیان نکنید، از حد نگذرید

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.
۱- الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ:
خورشید و ماه
۲- وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ: و علف و درخت
۳- یَسْجُدَانِ: سجده می‌کنند
۴- رَفَعَهَا: برافراشت آن را
۵- وَضَعَ الْمِیزَانَ: قرارداد معیار
۶- أَلَّا تَطْغَوْا: که طغیان نکنید
۷- أَقِیمُوا الْوَزْنَ: به پا دارید وزن کردن را
۸- بِالْقِسْطِ: با عدالت

جواب فعالیت صفحه ۶۳ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠الف) ترجمه آیات ۱ تا ۹ سوره «الرّحمٰن» را کامل کنید.

۱- الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۵﴾
معنی: خورشید و ماه با حساب و اندازه در نظم هستند.

۲- وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدَانِ ﴿۶﴾
معنی: و گیاه علف و درخت سجده می کنند.

۳- وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ ﴿۷﴾
معنی: آسمان را برافراشت و معیار قرار داد

۴- أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ ﴿۸﴾
معنی: که طغیان نکنید در ترازو

۵- وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
معنی: و به پا دارید وزن سنجش را به عدل.

۶- وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ ﴿۹﴾
معنی: و در ترازو (وزن کردن و سنجیدن) کم و کاست نگذارید.

💠 ب) یکی از پیام‌های زیبا و پرمعنای قرآن کریم که در سال‌های قبل نیز با آن آشنا شده‌اید، در صفحه ۵۳۳ قرآن کریم آمده است. این پیام را بیابید و همراه با معنای آن بنویسید. با دوستان خود گفت‌وگو کنید و ببینید که چه مطالب عمیق تری از این پیام دریافت می‌کنید.

متن: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلََّا الْإِحْسَانُ
ترجمه: آیا پاداش نیکی، جز نیکی کردن است..

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۳۱ تا ۵۳۴ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- از صفحه ۵۳۲ و ۵۳۳ قرآن کریم چند آیه یا جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای هر یک بنویسید.
۱- یَسْأَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ
می‌خواهند از او هر کس که در آسمان‌ها و زمین است.
۲- رَبَُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبَُّ الْمَغْرِبَیْنِ
پروردگار دو مشرق و دو مغرب

جواب فعالیت صفحه ۶۶ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید

می‌آشامی، می‌رویانید، دیدید، شکر می‌کنید، می‌خواهیم، کشاورز

کلمه معنا
۱- رَاَیتُم دیدید، دقت کردید
۲- نَشاءُ می خواهیم
۳- تَشرَبونَ می آشامید،می نوشید
۴- تَشکُرونَ شکر می کنید، سپاسگزاری می کنید

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.
۱- أَفَرَأَیْتُمْ: 
پس آیا دیدید؟
۲- أَأَنْتُمْ: آیا شما
۳- لَوْ نَشَاءُ: اگر می‌خواستیم.
۴- جَعَلْنَاهُ: قرار دادیم آن را
۵-بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ: بلکه ما محروم هستیم.
۶- فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ: پس چرا شکر نمی‌کنید.

جواب فعالیت صفحه ۶۷ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه آیات ۶۳ تا ۷۰ سوره واقعه را کامل کنید.

۱-أَفَرَأَیْتُمُ الْمَاءَ الَّذِی تَشْرَبُونَ ﴿۶۸﴾
معنی: پس آیا دیدید آبی را که می‌نوشید؟

۲- أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿۶۹﴾
معنی: آیا شما آن را از ابر فرو فرستادید یا ما هستیم که آن را فرو می‌فرستیم.

۳- آلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْکُرُونَ ﴿۷۰﴾
معنی: اگر بخواهیم قرار می‌دهیم تلخ و شور، پس چرا شکر نمی‌کنید؟

💠 ب) از صفحه ۵۳۷ قرآن کریم، چند پیام قرآنی می‌توانید انتخاب کنید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن: سَبَّحَ لِلهِ فِی السَّماواتِ وَ الْأرضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمٌ
ترجمه: تسبیح می‌کند خدا را آنچه در آسمان‌ها و زمین است و او عزتمند حکیم است.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۳۵ تا ۵۳۷ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- از صفحه ۵۳۷ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و آنها را همراه با معنای هر یک بنویسید.
۱- لَهُ مُلکُ السَّماواتِ وَ الْأرْضِ: برای اوست فرمانروایی آسمان‌ها و زمین
۲- اِن کُنتُم صادقین: اگر راستگو بودند.
۳- یُحیی و یُمیت: زنده می‌کند و می‌میراند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.