جواب فعالیت درس ۶ قرآن هشتم؛ صفحه ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴

جواب فعالیت درس ۶ قرآن هشتم؛ صفحه ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴

گام به گام درس ششم قرآن هشتم

جواب فعالیت درس ۶ قرآن هشتم؛ صفحه ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴

گام به گام درس ششم قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم / درس ۶ :: سوره قصص و عنکبوت، جایگاه زن در قرآن

جواب صفحه ۵۷ قرآن هشتم

جواب صفحه ۵۷ قرآن هشتم

فعالیت
💠آیه ۴۱ سوره عنکبوت را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آن را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
با توجه به آیه به سؤال های زیر پاسخ دهید:
💠۱- چرا خانه و خانواده عنکبوت، سست بنیان است؟
جواب:
۱. از مواد ضعیف و ناپایدار ساخته شده است.
۲. فاقد استحکام و مقاومت لازم است.
۳. در برابر عوامل طبیعی و حوادث مختلف، آسیب پذیر است.

💠۲- این مثال درباره چه کسانی به کار میرود؛ چرا؟
جواب: به جای خدا، به غیر از او تکیه می کنند.
از راه های نادرست و نامشروع، به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.
به جای توکل بر خداوند، به قدرت و توان خود اعتماد می کنند.

حفظ
💠 به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید. 

بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۵۹ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

ایمان آوردیم، بی‌نیاز ، جهاد و تلاش می‌کند

کلمه معنی
۱- حَسِبَ گمان کرد
۲- ءامَنّا ایمان آوردیم
۳- جاهَدَ جهاد و تلاش کرد
۴- یُجاهِدُ جهاد و تلاش می کند
۵- نَفس خود، جان، جمع: اَنفُس
۶- غَنِیّ بی نیاز

فعالیت دوم
💠 این ترکیب‌ها را مانند نمونه کامل کنید.

نَفسَ + ه نَفسَه : خودش
نَفسَ + ها نَفسَا : خودش
نَفسَ + کَ نَفسکَ : خودت
نَفسَ + ی نَفسی : خودم

اَنفُسَ + هُم اَنفُسَهُم : خودشان
اَنفُسَ + کُم اَنَفُسکُم : خودتان
اَنفُسَ + نا اَنفُسَنا : خودمان

فعالیت سوم
💠معنای این ترکیب‌ها یا عبارات قرآنی را بنویسید. 

۱- اَحَسِبَ النّاسُ: آیا گمان کردند مردم.
۲- اَن یَقولوا ءامَنّا: که بگویند ایمان آوردیم.
۳- وَ مَن جٰهَدَ: و کسی که جهاد کرد (کند).
۴- یُجٰهِدُ لِنَفسِه: جهاد و تلاش می‌کند برای خودش.
۵- إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ: قطعاً خدا بی‌نیاز است.
۶- عَنِ الْعَالَمِینَ: از جهانیان

جواب صفحه ۶۰ قرآن هشتم

فعالیت چهارم
💠 الف) ترجمه این دو آیه از آیات آغازین سوره عنکبوت را کامل کنید.

۱- أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا 
 آیا گمان کردند مردم که (به حال خود) رها می‌شوند وقتی که آنها عقب مانده اند

۲- أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَایُفْتَنُونَ
وقتی که بگویند ایمان آوردیم و آنها آزمایش نمی‌شوند؟!

۳- وَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ
و هر کسی که جهاد کند پس فقط جهاد می‌کند برای (به نفع) خودش

۴- إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ
 قطعاً خدا بی‌نیاز از جهانیان است.

💠 ب) قرآن کریم ما را به گردش در زمین برای آموختن مسائل گوناگون و نیز عبرت و پند گرفتن از سرگذشت امت‌های مختلف، سفارش می‌کند. یکی از این آیات زیبا و پرمعنا در صفحه ۳۹۸ قرآن کریم آمده است. قسمت ابتدای آیه را به عنوان پیام انتخاب و معنا کنید.

متن: قُل سیروا فی الارضِ فَانظُرُا کَیفَ بَدَاَ الخَلق
ترجمه: بگو در زمین بگردید و بنگرید (خداوند) چگونه آفرینش را آغاز کرده است..

خانه های نورانی
💠۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۰ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠 ۲- از صفحه ۳۹۸ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- اِذ قالَ لِقومهِ: زمانی که گفت به قومش
۲- ذالَکُم خَیُ لَکُم: آن بهتر است برای شما
۳- ءایَهً لِلعالَمین: نشانه‌ای برای جهانیان

جواب صفحه ۶۳ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوستان، مَثَل، گرفت

کلمه معنی
۱- مَثَل مَثَل ، داستان
۲- اِتَّخَذوا گرفتند
۳- مِن دونِ به جای، غیر از
۴- اَولِیاء سرپرستان، دوستان، جمع وَلِیّ
۵- کَ مانند
۶- اِتَّخَذَ، اِتَّخَذَت گرفت
۷- لَو اگر، ای کاش
۸- کانوا یَعلَمونَ می دانستند

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

۱- مَثَلُ الَّذینَ: داستان کسانی که
۲- اِتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ اَولِیاءَ: گرفتند غیر از خدا دوستانی
۳- کَمَثَلِ العَنکَبوتِ: مانند داستان عنکبوت
۴- اِتَّخَذَت بَیتًا: گرفت خانه‌ای
۵- لَبَیتُ العَنکَبوتِ: قطعاً خانه‌ی عنکبوت

جواب صفحه ۶۴ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه این آیه از سوره عنکبوت را کامل کنید.

۱- مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ
 داستان کسانی که گرفتند غیر از خدا دوستانی

۲- کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا
 مانند داستان عنکبوت است که گرفت خانه‌ای

۳- وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ
و قطعاً سست‌ترین خانه‌ها، خانه‌ی عنکبوت است.

۴- لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ
اگر می‌دانستند.

💠 ب) آخرین آیه سوره عنکبوت یکی از زیباترین و امید بخش‌ترین آیات قرآن کریم است؛ این آیه و معنای آن را بنویسید و خوب است آن را حفظ کنید.

متن: وَ الذین جاهُدوا فینا لَنهدَینَّهُم سُبُلَنا.
ترجمه: و کسانی که در راه ما (با خلوص نیت) جهاد کنند، قطعاً ما به راه‌های خودمان، هدایتشان می‌کنیم..

خانه های نورانی
💠۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۴۰۱ تا ۴۰۴ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

💠  ۲- از صفحه ۴۰۳ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید.
۱- عَلی رَبَّهِم: بر پروردگارشان
۲- وَ هُوَ السَّمیعُ العَلیم: و او شنوای داناست.
۳- وَ الذینَ امَنوا و عَملوا الصالحات: و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای خوب

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.