جواب درس ۶ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸

جواب درس ۶ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸

جواب تمرینات درس ششم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۶ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸

جواب تمرینات درس ششم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۶ :: سوره‌ی اسراء

معنی کلمات صفحه ۳۳ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

الارض: زمین
قلیالً : اندک
الشمس: خورشید
اللیل: شب
مقام : رتبه – جایگاه
قل: بگو
الحق: حق
الباطل: باطل
القرآن: کتاب قرآن
شِفاءٌ : شفا (درمان)
رحمهٌ لِلموُمِنین : رحمت برای مومنان
الظّالمین: ستمگران
خَسارا:ً زیان (خسارت)

جواب تمرین های صفحه ۳۶ قرآن چهارم

تمرین اول:

با دقت در ترجمه‌ی آیات بالا، معنای صحیح را علامت بزنید. جواب تمرین های صفحه 36 قرآن چهارم

تمرین دوم:

این دو عبارت قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنیدجواب تمرین های صفحه 36 قرآن چهارم

۱- و نزد خدا نزد او پاداشی بزرگ است.
۲- پروردگارا قبول کن از ما، قطعا تو شنوای دانا هستی.

جواب تمرین های صفحه ۳۷ قرآن چهارم

تمرین اول:
آیات ١ تا ۱۶ سوره‌ی غاشیه را از بخش قرآن در تابستان همراه با کتاب گویا یا رمزینه سریع پاسخ بخوانید

تمرین دوم:
 این عبارات قرآنی را بخوانید و «قاعده‌ی مد» را رعایت کنید. 
جواب تمرین های صفحه 37 قرآن چهارم تمرین سوم:
در عبارات تمرین فوق، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید وصل کنید.

معنی کلمات صفحه ۳۸ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

الانس: انسان ها
الجن: جن
القرآن: کتاب قرآن
کل:ِّ تمام
مَثَل:ٍ مثال
اکثر الناس: بیشتر مردم
الارض: زمین
السماء: آسمان
المالئکه: فرشتگان
قُل: بگو
رسول: پیامبر (فرستاده)
مالئکه: فرشتگان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۷ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس پنجم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.