جواب فعالیت درس ۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۰، ۳۲

جواب فعالیت درس ۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۰، ۳۲

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت درس ۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۰، ۳۲

گام به گام درس ششم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات چهارم  / درس ۶: جهت‌های جغرافیایی

جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات اجتماعی چهارم

اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم.جواب فعالیت صفحه ۳۰ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- باغ میوه در کدام جهت روستا قرار دارد؟ 
جواب: شرق

۲- مسجد در کدام جهت روستا قرار دارد؟ 
جواب: جنوب
حمام و مدرسه در کدام جهت؟
جواب: غرب

۳- محمدرضا می‌خواهد از خانه‌اش به مدرسه برود. او باید در چه جهت‌هایی حرکت کند؟ به ترتیب بگویید.
جواب: او باید به جنوب ، غرب ، شمال ، غرب حرکت کند

جواب فعالیت صفحه ۳۲ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- الف) میلاد و دوستش در مدرسه‌اند، آنها می‌خواهند به فروشگاه بروند و خرید کنند. به طرف کدام خیابان و کدام جهت باید حرکت کنند؟ 
جواب: از خیابان پرچم به سمت شرق و خیابان فاطمی برود.
ب) مریم می‌خواهد با مادرش به پارک برود. پارک در کدام جهت میدان قرار دارد؟
جواب: جنوب شرقی
پ) کدام خیابان‌ها در شرق و غرب بیمارستان قرار دارند؟
جواب: در شرق خیابان حیدری و در غرب خیابان های لاله ۱ و لاله ۲
مسجد در کدام جهت میدان قرار گرفته است؟
جواب: مسجد در جنوب غربی است
ت) فرض کنید اکنون در مقابل بانک ایستاده‌اید و می‌خواهید به خانه‌ی آقای راد بروید. در کدام جهت باید حرکت کنید؟
جواب: به سمت شمال شرقی میدان حرکت می‌ کنم.

۲- کاربرگه‌ی شماره‌ی ۷ (جهت‌های اصلی و فرعی) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۷ مطالعات چهارم

۳- با راهنمایی معلم تمرین‌های نقشه‌خوانی را با استفاده از نرم‌افزار (لوح فشرده) همراه کتاب انجام دهید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۶ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۳۰، ۳۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت درس ۷ مطالعات چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس پنجم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۶ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.