جواب درس ۶ نگارش سوم؛ صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱

جواب درس ۶ نگارش سوم؛ صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱

گام به گام درس ششم نگارش سوم

جواب درس ۶ نگارش سوم؛ صفحه ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱

گام به گام درس ششم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم /  درس ششم: فداکاران

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۳۷ درس ششم نگارش سوم

۱- از روی بند اول و دوم درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
همیشه انسان‌های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات جان دیگران یا کمک به هم‌نوعان، جان خود را به خطر می‌اندازند؛ به همین سبب نام و یاد این افراد فداکار، در ذهن مردم، جاودانه می‌ماند.
از این‌گونه انسان‌های بزرگ و افتخارآفرین، در هر کشوری، بسیار هست. در کشور بزرگ ایران نیز مردان و زنان، حتّی کودکان و نوجوانانِ فداکار، فراوانند. زندگی این انسان‌ها، سرمشق و چراغ راه ماست.

جواب صفحه ۳۸ درس ششم نگارش سوم

۲- کلمه ها و عبارت های زیر را، با دقت بخوان.

سهام خیام ـ َ ریز علی خواجوی ـ هویزه ـ کشتزار ـ موفقیت ـ اشتیاق ـ ثبت نام – سنگ ریزه ها ـ تشکر ـ اشغالگران ـ آغوش ـ پاکیزه ـ طفل ـ پاییزی ـ متوجه ـ بحث ـ اثر ـ ریزش کوه

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آنها را بنویس.
پاسخ: سهام خیام ، ریزعلی خواجوی ، هویزه ، موفّقیت ، اشتیاق ، ثبت نام ، اشغالگران ، آغوش ، طفل ، پاییزی ، متوجّه ، اثر ، ریزش کوه

۳- مانند نمونه، با خط به هم وصل کن. جواب صفحه ۳۸ درس ششم نگارش سوم

جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۳۹ درس ششم نگارش سوم

۱- اگر به جای معلم بودی، از درس «فداکاران» چه قسمت هایی را برای املا انتخاب میکردی؟ ان ها را بنویس.
هم نوعان – خطر – ذهن – افتخار آفرین – حتّی – سرمشق – چراغ – راه – سهام – هویزه – درس خوان – موفّقیت – اشتیاق – علّت – آغاز – جنگ تحمیلی – اشغال  آرام و قرار – آزار – آغوش – زنجیر – هنگامی – شهادت – طفل – قدّس سرّه – تانک – غروب – مزرعه – ریزش – قطار – صدا – سرعت – نفت – فانوس – – حتمی – واقعه – شعله – شجاع – عدّه ای – احترام می گذاریم – معلّم

۲- کلمات مورد نظر را از متن درس پیدا کن و جدول را کامل کن. جواب املا، بیاموز و بگو صفحه ۳۹ درس ششم نگارش سوم

۳-توجه به کلمه ی داده شده، جمله را تغییر بده و بنویس.
– امین و خانواده اش در بجنورد زندگی میکنند. (دو سال قبل)
– خورشید نیم ساعت قبل طلوع کرد. (نیم ساعت قبل)

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۰ درس ششم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق زیر با خط زیبا بنویس.
تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد.

۲- جمله ای از درس را که به فداکاری «شهید حسین فهمیده» اشاره کرده است، بنویس.
او نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد.

۳- به موش کور کمک کن، تا پاسخ های درست را جلوی هر در بنویسد. به این ترتیب، درها باز می شوند. وقتی موش به سطح زمین رسید، باید اولین حرف کلمه های نوشته شده را کنار هم بگذارد و کلمه ی رمز را پیدا کند. وقتی آخرین در باز شد، به موش کمک کن و آن را روی پرچم بنویس. جواب هنر و سرگرمی صفحه ۴۰ درس ششم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۴۱ درس ششم نگارش سوم

الف) به تصویرها نگاه کن. موضوع هر تصویر چیست؟ جواب نگارش صفحه ۴۱ درس ششم نگارش سوم

ب) یکی از دو موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس. یکی از دو موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بند موضوع مسجد :
مسجد خانه خداست و جایی است که در آن مسلمانان به صورت جماعت نماز می خوانند. در مسجد کلاس های قرآنی و فرهنگی برگزار می شود و من هم در برخی از کلاس های آن شرکت کرده ام.
موضوع صرفه جویی در آب متن:
آب، حیات را به کره زمین هدیه داده است، و یکی از نعمت های بزرگ خداوند به شمار می رود، هر انسانی باید نهایت تلاش خود را بکند، تا در مصرف آب اسراف نکند. ما باید همیشه در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.