جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷

جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷

گام به گام درس ششم هدیه های آسمانی پنجم

جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷

گام به گام درس ششم هدیه های آسمانی پنجم

گام به گام هدیه پنجم ابتدایی / درس ۶ :: مال مردم

جواب برایم بگو صفحه ۴۴ درس ششم هدیه پنجم

احساس شما از اینکه ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می‌کند، چیست؟
جواب: ناراحت می شوم
با او چه برخوردی می‌کنید؟ چرا؟
جواب: به او تذکر میدم که این کار نادرست است و باید از صاحبش اجازه بگیرد

جواب کامل کنید صفحه ۴۵ درس ششم هدیه پنجم

مادر مریم فراموش کرده بود ظرف نذری همسایه را به آنها بازگردانَد. استفاده از ظرف همسایه برای کارهای آشپزی در منزل ….
جواب: بدون اجازه ی صاحبش درست نیست و باید فورا ظرف را به صاحبش برگرداند

سعید از نانوایی برگشت. نان‌ها را درون سفره گذاشت و دوباره آنها را شمرد. برای بار سوم شمرد. اشتباه نکرده بود. نان‌ها ۱۱ تا بود؛ امّا او فقط پول ۱۰ نان را داده بود. با خودش گفت:
جواب: باید دوباره به نانوایی بروم و پول یک نانی را که اضافه با خود آورده ام بپردازم

پارچه‌های بریده شده‌ی همسایه‌ها، کنار چرخ خیّاطی مادر برای دوختن آماده بود. سارا از پارچه‌های اضافی چند تکّه برداشت و به سمیّه گفت: با اینها برای عروسکم لباس بدوز. سمیّه گفت:
جواب: امکان ندارد. باید اول از صاحب پارچه ها اجازه بگیریم بعد استفاده کنیم

امروز پالتوی خود را در مدرسه گم کردم؛ همه جا را گشتم، ولی آن را پیدا نکردم. از اینکه بچّه‌ها بشنوند یک کلاس پنجمی لباسش را گم کرده است، خجالت می‌کشیدم. بزرگ‌ترهایم هم ممکن بود از شنیدن ماجرا عصبانی شوند. یک پالتو روی جالباسی یکی از کلاس‌ها توجّهم را به خود جلب کرد. هیچ فرقی با پالتوی من نداشت ولی مطمئن نبودم مال من باشد،
جواب: اول بایستی تحقیق کنم. اگر پالتوی من نبود نبایستی آن را بردارم

جواب ببین و بگو صفحه ۴۶ درس ششم هدیه پنجم

کدام یک جزء اموال عمومی است؟ چرا؟
جواب: همه آن‌ها اموال عمومی است زیرا عموم مردم می‌توانند از آنها استفاده نمایند.جواب ببین و بگو صفحه ۴۶ هدیه پنجمبهترین راه‌های استفاده از هر یک از این اموال عمومی چیست؟
جواب: باید در حفظ و نگهداری از آنها کوشا باشیم
اگر هر یک از اینها جزء اموال شخصی شما یا خانواده‌تان باشد از آنها چگونه استفاده می‌کنید؟
جواب: در نگهداری از آن ها دقت می کنیم تا آسیب نبینند و کثیف و خراب نشوند

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۷ درس ششم هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:
جواب تدبر کنیم صفحه ۴۷ هدیه پنجم

«کم‌فروشی» به چه معناست؟ 
جواب: اگرفروشنده ای کمتر از پول کسی به او کالایی بفروشد، به اینکار کم فروشی می گویند
این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد؟ 
جواب: نباید حق مردم را ضایع کرد و کمتر از حقشان به آن ها چیزی داد

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۶ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۷ هدیه پنجم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس پنجم هدیه پنجم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ششم هدیه پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.