جواب درس ۶ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۷۶، ۸۱، ۸۴

جواب درس ۶ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس ششم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۶ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس ششم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۶ :: اسوه فداکاری و عدالت

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۶ پیام آسمانی هفتم

به نظر شما براساس آیه فوق، چرا امیرمؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت؟
جواب: برای کسب خشنودی خدا

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۱ پیام آسمانی هفتم

به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت‌المال و نماز خواندن امیرالمؤمنین در همان مکان وجود دارد؟
جواب: از دیدگاه امیرالمومنین میان حق الناس (حقوق عموم مردم) و حق الله (مانند نماز) ارتباط برقرار است و زمانی حق الله قبول است که حق الناس رعایت شود.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۴ پیام آسمانی هفتم

۱ -سه نمونه از فداکاری های حضرت علی (ع) را به صورت خلاصه بیان کنید. جواب:
۱) نبرد با عمر بن عبدود (پهلوان نامدار عرب) در جنگ خندق
۲) دفاع از جان پیامبر (ص) در جنگ احد
۳) خواندن آیات مهم سوره توبه در میان مشرکان بی‌رحم مکه با صدایی بلند

۲ـ بنا بر سخن امیر مؤمنان (ع) ، خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته است؟
جواب: حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او باز گردانند.

۳ـ مرد مسیحی چگونه به حقانیت دین اسلام پی برد و مسلمان شد؟
جواب: وقتی مرد مسیحی دید که قاضی بین او و خلیفه مسلمانان فرقی نگذاشت و حکمی به زیان خلیفه مسلمین داد حقانیت دین اسلام بر او آشکار شد و شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.