جواب درس ۶ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۲, ۵۳, ۵۴

جواب درس ۶ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۲, ۵۳, ۵۴

گام به گام درس ششم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۶ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۵۲, ۵۳, ۵۴

گام به گام درس ششم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم /  درس ششم

جواب و معنی صفحه ۵۲ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣ ١- در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت (✓ ) مشخص کنید که کدامیک از این فعالیت ها معمولا در مکانهای زیر صورت میگیرد. 

جواب و معنی صفحه ۵۲ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣  در متن زیر، کلماتی را که مربوط به قسمتهای مختلف منزل می باشند پیدا کنید و دورشان خط بکشید. جواب و معنی صفحه ۵۲ کتاب کار زبان هفتم

ما در یک خانه بزرگ در یک شهر کوچک زندگی می کنیم. خانه ما سه اتاق خواب، یک اتاق نشیمن، یک آشپزخانه و یک حمام دارد. در حیاط ما یک باغ کوچک وجود دارد. یک گاراژ در گوشه حیاط داریم. پدرم ماشینش را آنجا تعمیر می کند.

جواب و معنی صفحه ۵۳ کتاب کار زبان هفتم

3️⃣ یک مهندس عمران برای پدر شما نقشه ساختمانی را طراحی کرده است. از آنجا که تمامی قسمت ها توسط رایانه طراحی و به زبان انگلیسی ارائه شده است، پدرتان از شما خواسته تا نوشته های روی نقشه را برایش به فارسی بنویسید.جواب و معنی صفحه ۵۳ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣ ـ دبیر زبان انگلیسی شما چند چیستان مطرح کرده است. پاسخ های خود را به انگلیسی در جای مشخص شده بنویسید.
کلمه پرسشی برای پرسیدن محل …where…
نوعی خانه است که در مناطق ییلاقی بیشتر یافت میشود. …villa…
در درس جغرافیا یاد گرفتید که سه چهارم کره زمین را در بر میگیرد. …water…
این وسیله باعث میشود که موتور خودرو خنک شود. …fan…
نوعی وسیله نقلیه عمومی …van…

جواب و معنی صفحه ۵۴ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣ شما تاکنون حروف زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که ما در زبان فارسی هم از آنها استفاده میکنیم. جواب و معنی صفحه ۵۴ کتاب کار زبان هفتم

6️⃣ در یک کار گروهی، معلم زبان انگلیسی میخواهد بداند شما و ِ اعضای گروه تان، تعطیلی روز جمعه را چگونه و در کجا میگذرانید. جدول زیر را کامل کنید.

Place Activity  Group Members 
bedroom reading a book Mana
Livingroom watching TV Mitra
yard playing football Azar
kitchen eating an apple Neda

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.