جواب فعالیت های درس ۷ جغرافیای ایران دهم

جواب فعالیت های درس ۷ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس هفتم جغرافیا دهم

جواب فعالیت های درس ۷ جغرافیای ایران دهم

گام به گام درس هفتم جغرافیا دهم

گام به گام جغرافیا دهم / درس هفتم :: ویژگیهای جمعیت ایران

جواب سوالات صفحه ۶۲ جغرافیا دهم

به نقشه پراکندگی جمعیت ایران، به دقت نگاه کنید و به سؤالات پاسخ دهید.

1- آیا جمعیت در همه جای کشور ما یکسان پراکنده شده است؟
پاسخ: خیر

2- کدام نقاط، پرجمعیت و کدام یک کم جمعیت هستند؟
پاسخ: منطقه شهری تهران، مراکز استان های کشور ، نیمه غربی و نیمه شمالی کشور از جمعیت بیش تری برخوردار است .

3- آیا جایی دیده می‌شود که از جمعیت خالی باشد؟
پاسخ: بله-دشت لوت و بیشتر قسمت های سواحل دریای عمان و بخش های داخلی دشت کویر و نواحی کوهستانی بسیار بلند و…

جواب فعالیت ۱ صفحه ۶۶ جغرافیا دهم

با توجه به اطلاعات داده شده جدول زیر را تکمیل کنید.

عوامل طبیعی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت  عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت
خاک  حمل و نقل
منابع آب مانند رودها و آب هاز زیرزمینی وجود اماکن مقدس مذهبی
شیب مناسب زمین و زهکشی مناسب وجود زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی
وجود منابع معدنی مانند نفت و گاز توجه ویژه دولت به یک مکان
آب وهوای مناسب وجود رفاه

جواب فعالیت ۲ صفحه ۶۶ جغرافیا دهم

به نظر شما در محیط زندگی شما(شهر یا روستا) کدام عوامل طبیعی یا انسانی بر افزایش یا کاهش جمعیت اثر بیشتری داشته است؟
عوامل طبیعی: موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، نوع خاک و توپوگرافی منطقه، میزان منابع طبیعی و محیط زیستی وجود دارد که می‌ تواند بر جذب جمعیت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، مناطقی با آب و هوای مطلوب و منابع طبیعی غنی، معمولاً برای جذب جمعیت جذابیت بیشتری دارند.
عوامل انسانی: شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست های دولتی، توسعه صنعتی و تجاری، توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه خدمات اجتماعی و بهداشتی، توسعه فرهنگی و آموزشی، توسعه گردشگری و ورزشی، توسعه فناوری و ارتباطات، توسعه حمل و نقل و … می‌تواند بر جذب جمعیت تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، شهرهایی با امکانات و خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و تفریحی مناسب، معمولاً برای جذب جمعیت جذابیت بیشتری دارند.

جواب فرمول صفحه ۶۷ جغرافیا دهم

با کمک معلم خود و با استفاده از فرمول درصد رشد طبیعی جمعیت، فرمول رشد مطلق جمعیت را در پیرابند (کادر) زیر بنویسید:جواب فرمول صفحه ۶۵ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۸ جغرافیا دهم

میزان رشد استان محل زندگی خود را از کتاب استان شناسی یا سایت مراکز آمار (درگاه آمار ملی ایران) بگیرید و آن را با کشور مقایسه کنید. وضعیت استان خود را از این نظر مورد بحث و گو قرار دهید.
پاسخ: از طریق لینک زیر میتوایند جواب این سوال را درباره استان خود دریافت کنید
سایت درگاه آماری ملی ایران :  amar.org.ir/دادهها-و-اطلاعات-آماری

جواب فعالیت ۴ صفحه ۷۰ جغرافیا دهم

با استفاده از منابع و جست‌وجو در اینترنت، علت تفاوت این اعداد در سال‌های مختلف را بررسی کرده و در مورد آن گفت‌وگو کنید.
پاسخ: چندین عامل در این موضوع تأثیرگذار بوده اند. برای مثال، نقش حائز اهمیت یک پزشک ماهر یا عدم وجود آن، وجود قوانینی که به افزایش یا کاهش جمعیت منجر شده‌اند، و همچنین وجود بیماری‌هایی که در اواخر سال های گذشته، مانند بیماری کووید – ۱۹، تأثیر بزرگی بر جمعیت داشته‌اند. همچنین، سیاست‌هایی که در این دهه ها برای افزایش یا کاهش جمعیت اتخاذ شده است، تأثیر قابل توجهی بر جمعیت در این سال ها و دهه های آینده داشته‌اند.

جواب جدول صفحه ۷۰ جغرافیا دهم

مرکز آمار ایران چهار گروه عمده سنی را در سال 1395 مشخص کرده است. با توجه به رنگ‌های داده شده در هرم بالا ، تقسیم بندی چهار گروه سنی کودکان و نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و سالمندان را در پیرابند زیر بنویسید:

گروه‌های عمده سنی سهم هر یک از گروه‌های عمده سنی کشور 1395
تولد تا 14 (کودکان و نوجوانان)
15 – 19 (جوانان)
30 – 64 (بزرگسالان)
65+ (سالمندان)
24/0
25/1
44/8
6/1

جواب فعالیت ۵ صفحه ۷۱ جغرافیا دهم

1- با توجه به نقش و اهمیت اطلاعات و آمار در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها به عنوان عضو خانواده، جایگاه سرشماری و جمع‌آوری اطلاعات را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید.
پاسخ: سر شماری نفوس و مسکن فقط شمارش جمعیت نیست بلکه از سر شماری عمومی نفوس و مسکن ، اطلاعات مهمی درباره ساختار جمعیت ، مهاجرت ، ویژگی های اجتماعی ، باروری ، آموزش و ویژگی های مسکن تا پایین ترین سطوح جغرافیایی به دست می آید .
نتایج حاصل از سر شماری مورد استفاده برنامه ریزان ، تصمیم گیران ، پژوهشگران و سایر کاربران قرار می گیرد مهم ترین اهمیت سر شماری نفوس و مسکن عبارتست از :
-شناسایی اوضاع اجتماعی و اقتصادی مانند وضع سواد و تحصیلات و ارائه خدمات آموزشی و برنامه ریزی های مربوط به سیاست های برنامه ریزی برای توزیع عادلانه منابع ، خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور آموزشی.
-تهیه برآوردها و پیش بینی های جمعیتی برای برنامه ریزی های دراز مدت توسعه و عمران کشور
-تولید آمارهای اختصاصی و پایه ای برنامه ریزی های جمعیتی مانند محاسبات مربوط به شاخص های مرگ و میر ، ولادت و باروری ، مهاجرت و جابه جایی های جمعیت و……

2- به هرم سنی ایران در سال 1390 و 1395 توجه کنید. مقایسه‌ای بین هرم سنی ایران در سال‌های 1390 و 1395 انجام دهید و تغییرات آن را بررسی کنید.
پاسخ: میزان موالید در سال 1395نسبت به سال 1390کمی افزایش یافته است و در واقع جمعیت 0تا 4سال افزایش داشته است و در مجموع در تمام گروه های سنی تقریبا افزایش محسوس جمعیت را در سال 1395نسبت به سال 1390 می بینیم.
مقایسه هرم های سنی جمعیت ایران در دو دهه اخیر نشان میدهد که ساختمان هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است. جمعیت کشور که در حال حاضر جمعیت جوانی است، در سال های آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. به بیانی دیگر، در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران در مراحل اولیه انتقال از مرحله جوانی به سال خوردگی جمعیت است. در سال 1405 هجری شمسی ساختمان سنی و جنسی جمعیت به شکل هرم سنی نامرتب خواهد بود. در این حالت رشد جمعیت آهسته خواهد شد.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۶۸ جغرافیا دهم

– گروه های سنی ایران را در سال 1395 مورد بررسی قرار دهید.
پاسخ: در سال 1395بیشرین تعداد جمعیت در گروه بزرگسالان مشاهده می شود با رقم حدود 28میلیون نفر و در گروه بعدی جوانان هستند با رقم حدود 26میلیون نفر و سپس در گروه جوان و نوجوان حدود 19میلون نفر و کم ترین تعداد در گروه سالمندان حدود 6میلیون نفر میباشد. در سال های آینده چنین ترکیبی کاملا تغییر می کند و تعداد سالمندان از 6میلیون نفر بیشتر خواهد شد و از تعداد گروه های دیگر جمعیتی کاسته می شود تا این که به روزی می رسیم که جمعیت کشور ماهش یافته و بیشتر جمعیت سالمند می باشند

– بیشترین جمعیت در کدام گروه سنی مشاهده می شود؟ این گروه سنی چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: سنی جوانان (25 تا 29 سال)

– چه مزایا و محدودیت‌هایی را برای کشور ما ایجاد می‌کنند؟
پاسخ:  تورم جوانی نامیده می‌شود و از نظر صاحب‌نظران فرصت طلایی برای جامعه است چون این نیروی کار شاداب و باانرژی بالا هستند.

3- با کمک هرم‌های سنی زیر، به سؤالات پاسخ دهید.
– میزان رشد موالید در کدام کشور بیشتر است؟
پاسخ: اکوادور

– کدام کشور، افراد سالمند بیشتری دارد؟ پیامدهای آن چیست؟
پاسخ: کشور آلمان – پیر بودن جمعیت موجب کاهش نیروی کار در کشور شده ، از نظر دفاعی کشور را ضعیف می کند ، ورود نیروی کار از کشورهای دیگر نسبت جمعیت بومی را به غیربومی نامتعادل کرده ، نگهداری از سالمندان هزینه زیادی را به اطرافیان و دولت وارد می سازد

– کدام کشور درصد جمعیت فعال اقتصادی بیشتر، و چه مزایا و محدودیت‌هایی پیش رو دارد؟
پاسخ: کشور آلمان – . در کشورهایی که درصد جمعیت فعال اقتصادی بیش تراست کشور از نظر نیروی کار و توان نظامی مشکلی ندارد و امکان فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کشور را بیش ترمی کند البته اگر جمعیت فعال اقتصادی زیاد باشد و کشور زیرساخت های مورد نیاز را نداشته باشد موجب افزایش بی کاری و….در کشور می شود. بالا بودن درصد جمعیت فعال اقتصادی اگر با توسعه و رشد کشور در همه ابعاد همراه باشد مزایای زیادی برای کشور دارد و موجب افزایش تولید و پیشرفت کشورمی شوند ولی اگر جمعیت فعال اقتصادی در کشور زیاد باشد و کشور توسعه و پیشرفت در همه ابعاد را نداشته باشد مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد می کند و یکی از پیامدهای آن افزایش بیکاری و افزایش بزهکاری های اجتماعی در جامعه است.- قاعده هرم دو کشور را مقایسه کنید. – قاعده هرم دو کشور را مقایسه کنید.
پاسخ: قاعده هرم سنی جمعیت کشور اکوادر بزرگ تر از قاعده هرم سنی جمعیت کشور آلمان می باشد زیرا میزان زاد ولد در آلمان خیلی کمتر از اکوادر می باشد

4- به نظر شما یک هرم سنی مطلوب (جمعیت مناسب برای حال و آینده) چه شکلی دارد؟ به صورت شماتیک، هرم مناسب جمعیتی رسم کنید. دلایل خود را از چگونگی رسم هرم سنی ارائه کنید.
پاسخ: 1-تعداد مناسب گروه کودکان ونوجوانان زیرا پایه هرم زیاد پهن نیست.
2-بالا بودن جمعیت بزرگسالان زیرا میانه هرم پهن است.
3-کم بودن جمعیت کهنسالان زیرا بالای هرم باریک است.
4-افزایش نسبتا متعادل جمعیت به دلیل تعدادمناسب جوانان وبرگسالان
5-دراین هرم مشکل جوانی وپیری جمعیت بسیارکم است و….

جواب فعالیت ۶ صفحه ۷۴ جغرافیا دهم

کدام استان‌های ایران، در طی این دوره بیشترین روند مهاجرپذیری را داشته‌اند. علت آن را چه می‌دانید؟ مهاجرپذیرترین استان کدام است؟
پاسخ: استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز می باشد. استان تهران بخاطر اینکه شهر پایتخت ایران در آن موجود می باشد، بسیار مهاجر پذیر است. استان خراسان رضوی نیز به علت موقعیت مذهبی که دارا می باشد بسیار مهاجر پذیر است. مهاجر پذیرترین استان نیز استان تهران می باشد.

جواب فعالیت ۷ صفحه ۷۵ جغرافیا دهم

با توجه به بندهای مرتبط با موضوع مهاجرت در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، کدام یک از این بندها را در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنید، می‌توان اجرا کرد؟ چگونه؟ در این مورد گفت‌وگو کنید.
پاسخ: با توجه به جغرافیای استان های مختلف باید به این سوال پاسخ داد. به عنوان مثال، برای استان سیستان و بلوچستان، می‌توانید از بند ۱ استفاده کنید، در حالی که برای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، بند ۴ مناسب است. از طرفی، برای استان‌های خوزستان، هرمزگان و سایر استان‌های واقع در حوزه خلیج فارس و دریای عمان، بند ۲ مناسب است. به طور خلاصه، بسته به منطقه‌ی محل زندگی دانش آموز، می‌توانید از یکی از این بندها یا حتی ترکیبی از آنها برای پاسخ دادن به این سؤال استفاده کنید.

جواب فعالیت ۸ صفحه ۷۵ جغرافیا دهم

اطلاعات زیر به برخی از عوامل انسانی و طبیعی که در ایران سبب مهاجرت شده است، اشاره دارد. با توجه به اطلاعات داده شده نقشه را شماره گذاری کنید. جواب فعالیت ۸ صفحه ۷۵ جغرافیا دهم

جواب فعالیت ۹ صفحه ۷۶ جغرافیا دهم

شهر آبادان در استان خوزستان و جنوب غربی ایران واقع شده است. یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در این شهر قرار دارد، همچنین یکی از مناطق آزاد بازرگانی کشور محسوب می‌شود.
با وقوع جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران این شهر تقریباً خالی از سکنه شد و پس از بازگشت ساکنان بازسازی این شهر آغاز گشت.
پاسخ: با توجه به سؤالات داده شده با یکدیگر گفت‌وگو کنید؛ سپس پاسخ خود را ارائه نمایید.

اطلاعات داده شده از شهر آبادان، تغییرات جمعیتی این شهر را طی چند دهه نشان می‌دهد.

– مهاجرت اجباری و اختیاری مربوط به چه سال‌هایی می‌باشد؟
پاسخ: آغاز جنگ تحمیلی، سال 1359
ایجاد منطقه آزاد اقتصادی اروند در آبادان و خرمشهر،سال1392
– عوامل انسانی و طبیعیِ اثرگذار بر این نوع مهاجرت‌ها، کدام است؟
پاسخ: وقوع جنگ تحمیلی و عوامل اقتصادی. البته با توجه به مثال ها عوامل طبیعی وجودندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.