گام به گام درس ۷ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۷ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس هفتم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۷ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس هفتم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس هفتم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم.

درس هفتم :: انگیزه و نگرش

جواب فعالیت صفحه ۱۶۲ روانشناسی یازدهم

اگر خودت حق انتخاب داشته باشی، دوست داری جای کدام یک از ماشین ها باشی؟ چرا؟
پاسخ پیشنهادی: جای ماشینی که در سمت چپ تصویر در پایین قرار دارد. زیرا از نظر فنی و ظاهری نسبت به ماشین های دیگر کامل تر است.

این تصاویر چه ارتباطی با موضوع انگیزه دارد؟
پاسخ: انگیزه گردش و جابه جایی در ما ایجاد میکند.

جواب فعالیت صفحه 162 روانشناسی یازدهم

 

جواب سوال صفحه ۱۶۳ روانشناسی یازدهم

به نظر شما ماندگاری کدام یک از رفتارهای دو بازیکن بیشتر است؟
پاسخ: گروه نوجوان به علت داشتن انگیزهی درونی و لذت بردن از بازی، رفتارها و فعالیتهای بیشتری از خود نشان میدهد

جواب فعالیت صفحه ۱۶۳ و ۱۶۴ روانشناسی یازدهم

نمونه ها انگیزه بیرونی یا درونی چیزی که بدست می آورند
علی اتاقش را تمیز میکند تا والدینش او را به سینما ببرند. بیرونی لذت سینما رفتن
زینب، که دانشجوی معماری است، برای ساخت یک ماکت ساختمان به قدری از خود علاقه نشان می دهد که گذر زمان را احساس نمیکند و اغلب تا ساعت ۳ نیمه شب، بیدار میماند. درونی لذت ساخت ماکت
سوسن، برای پاسخ به سوال معلم که به خوبی پاسخ داده نمره ۲۰ دریافت میکند. بیرونی لذت بردن از نمره برتبر
زهرا به موضوعات ادبی علاقه مند شده و علاوه بر کتاب درسی، بیشتر اوقات خود را صرف خواندن کتاب های شعر و ادبیات میکند درونی لذت بردن از ادبیات
ناصر تکالیفش را به موقع انجام میدهد تا اجازه داشته باشد در بازی فوتبال شرکت کند بیرونی لذت بازی فوتبال
حسین عاشق کوهنوردی است و با وجود خستگی، سرما، گرما یا خطرات احتمالی، دست از حرکت بر نمی دارد تا به قلّه برسد درونی لذت کوهنوردی
مینا برای اینکه مادر لبتاپی برایش بخرد به شدت درس میخواند تا با معدل خوبی سال تحصیلی را به اتمام برساند. بیرونی لذت داشتن لب تاپ

دوست دارید جای کدام یک از افراد باشید؟ چرا؟
پاسخ: افرادی که انگیزه های درونی دارند. مانند زینب، زهرا و حسین؛ زیرا انگیزههای پایدارتری هستند و قدرت اراده و خودباوری فرد را افزایش میدهند.

جواب فعالیت صفحه  ۱۶۴ روانشناسی یازدهم

انگیزه های بیرونی انگیزه های درونی
عامل آن بیرونی است. عامل آن درونی است.
عامل آن بیرونی است. خود عامل اهمیت دارد
با علایق و نیازهای فطری فرد تطابق ندارد. با علایق و نیازهای فطری فرد تطابق دارد
اعتماد به نفس فرد را کاهش میدهد. اعتماد به نفس فرد را افزایش میدهد.
لذت ناشی از آن در جای دیگری دریافت میگردد. کسب آن لذت بیشتری دارد.

جواب فعالیت صفحه  ۱۶۶ روانشناسی یازدهم

به جمله زیر توجه کرده و به سوالات پاسخ دهید.
«شهر ما خانه ماست»
– آیا شما به این جمله باور دارید؟
پاسخ: بله
– پیامد این باور شما چه چیزی خواهد بود؟
پاسخ: ایجاد نگرش نسبت به شهر و بروز رفتارهای مرتبط با آن
– این باور چه تغییری در رفتار شما ایجاد میکند؟
پاسخ: حفظ نظافت شهر، زیباسازی چهرهی شهر، تفکیک زباله، مراقبت از امنیت شهر و رعایت مقررات
حاکم بر آن
در خصوص رفتار شهروندی به چند نمونه از این باورها اشاره کنید. مانند: ارائه بلیت یا کارت نشان دهندهی شخصیت خوب شماست.
پاسخ: شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی است.- احترام به قانون احترام به خود است- محیط زیست امانت فرزندانمان است و…

جواب سوال صفحه ۱۶۷ روانشناسی یازدهم

۱) هدف چنین فردی از این فعالیت ها چیست؟
پاسخ: داشتن زندگی طبیعی مانند سایر افراد
۲) چه عاملی او را به حرکت واداشته است؟
پاسخ: نگرش و باورهای او به زندگی
۳) آیا او به دنبال رفع نیازهایی همچون خوردن و آشامیدن بوده است یا فراتر از آن؟
پاسخ: فراتر
۴) با توجه به نمونه مطرح شده بگویید این فرد چگونه توانسته با مشکالت و نامالیمات زندگی کنار بیاید؟
پاسخ: با تلاش، مقاومت و تقویت باورهای خود و تمرینات زیاد توانسته است با مشکالت جسمی خود کنار بیاید.
۵) شما به این فرد، از نظر قدرت اراده، بین ۱ تا ۱۰ چه نمرهای میدهید؟ چرا؟
پاسخ: نمره ۱۰ ،زیرا کسی که به ظاهر ناتوان واقعی است، توانسته به توانمندی دیگران نیز کمک کند و آنها را با توانمندی های پنهانشان آشنا سازد.

جواب فعالیت صفحه  ۱۶۸ روانشناسی یازدهم

رزمندگان اسلام در ۸ سال دفاع مقدس برای غلبه بر قدرت دشمنان، با وجود نبود امکانات مادی، با بهره گیری از اراده فوالدین توانستند شجاعت های بسیاری از خود نشان دهند. با جستوجو در فضای مجازی یک یا چند نمونه از این موارد را بیابید و مطالب مناسبی درباره آن بنویسید. (افرادی همچون شهید آب شناسان، همت، باکری، صیاد شیرازی، نامجو و…)

جواب سوال صفحه ۱۶۸ روانشناسی یازدهم

۱) برادرم به فوتبال علاقه مند است و می خواهد در این زمینه پیشرفت کند. من چگونه میتوانم او را راهنمایی کنم تا تجارب موفقی داشته باشد و در صورت شکست در یک مرحله، دست از تالش بر ندارد و به کوشش ادامه دهد؟
پاسخ: با تبیین هدف و عوامل موثر برای رسیدن به هدف، او را آماده کنم؛ سپس با ارائه تجربیات افراد موفق در این مسیر و بررسی شکست های آنها برادرم را راهنمایی کنم و با ایجاد توانمندی، انسجام ارزشها و رفتار را در او به وجود آورم.

۲) من میخواهم در تحصیل، انتخاب رشته و شغل آینده، انتخابهای درستی داشته باشم در هر مورد باید چه نکاتی را رعایت کنم؟
پاسخ: توجه به علایق و توانمندیها، مشاوره درست، شناخت شرایط واقعی موجود، مطابقت فعالیت ها با اهداف تعیین شده.

جواب فعالیت صفحه  ۱۶۹ روانشناسی یازدهم

هواپیمایی که از مبدأ به مقصد در حال پرواز است، با توجه به رادار، مستقیم به سمت هدف مورد نظر پرواز میکند. وجود هدف مشخص، خلبان را از هرگونه انحراف باز میدارد. شما هم نمونهای از تجربیات شخصی خود را که به شدت تحت تأثیر انتخاب هدف شما بوده و شما را از هرگونه انحرافی به دور داشته است، نام ببرید.
پاسخ پیشنهادی: استفاده از GPS برای پیدا کردن راه های مناسب برای رسیدن به آدرس مورد نظر.

جواب سوال صفحه ۱۷۰ روانشناسی یازدهم

یک مورد از ناهماهنگی شناخت خود را بگویید؛ برای حل آن چه کرده اید؟ (مثلا: »من عمویم را خیلی دوست دارم ولی به دیدارش نمیروم« یا «دوست دارم آتشنشان شوم، ولی در مأموریتهای سخت و خطرناک شرکت نمیکنم.»
پاسخ پیشنهادی: من ورزش را دوست دارم، ولی حوصلۀ ورزش کردن ندارم. برای حل آن تالش کردم ضعف خود درباره ی این ناهماهنگی را برطرف کنم.

جواب فعالیت صفحه  ۱۷۱ روانشناسی یازدهم

موضوع «هماهنگی میان عناصر شناخت» را در مورد یک فرد چاق در نظر بگیرید و موارد مثبت و منفی آن را نام برده، توضیح دهید چه چیزی موجب چاقی میشود؟ چه چیزی باعث میشود فرد، با وجود میل باطنی به غذا و داشتن امکانات، از خوردن اضافی خودداری کند؟
پاسخ: عناصر مثبت: فرد چاق قدرمتمند به نظر می رسد. چاقی باعث پر شدن صورت و زیباتر شدن فرد میگردد.
عناصر منفی: چاقی خطر ابتال به سرطان را افزایش میدهد. چاقی مانع تحرک و شادابی روانی انسان است.جواب فعالیت صفحه  171 روانشناسی یازدهم

 

 

جواب سوال صفحه ۱۷۱ روانشناسی یازدهم

هرگاه فرد مجبور شود، بین دو انتخاب مطلوب، یکی را برگزیند، دچار ناهماهنگی بعد از تصمیم میشود؛ چرا؟ مثالً بین انتخاب دو مدرسه یا دو دانشگاه خوب باید یکی را انتخاب کند.
پاسخ: زیرا انتخاب بین دو مطلوب، یعنی حذف یک مطلوب که این امر موجب میشود نوعی فشار روحی و روانی به دلیل از دست دادن یک مطلوب به شخص وارد شود.
چرا افراد بعد از انتخاب مدرسه یا دانشگاه مورد نظر، در مورد آنکه انتخاب کرده مزایا و در مورد آنکه رد کرده است معایب را می شمارد؟
پاسخ: زیرا با انتخاب خود، رفتاری انجام داده است که دیگر نمیتواند آن را تغییر دهد، بنابراین باید نگرش خود را به  ویژگی های انتخابش مثبت کند و به هماهنگی و آرامش برسد

جواب سوال صفحه ۱۷۳ روانشناسی یازدهم

والیبال حمید خوب نیست. دوستش از او دعوت کرد که در مسابقه والیبال محلی در تیم آنها بازی کند. حمید بهانه میآورد و عذرخواهی میکند. با توجه به ادراک کنترل و ادارک کارایی، به این سوالات پاسخ دهید:
۱) چرا حمید نخواست در مسابقه شرکت کند؟
پاسخ: برای آنکه ناتوانی هایش آشکار نشود. (ادراک کنترل)
۲) چه رفتارهایی از حمید سرزد؟
پاسخ: خود را از بازی دور کرد و دعوت دوستش را نپذیرفت. (کارایی کاذب)
۳) انگیزه او از انجام دادن این رفتار چه بود؟
پاسخ: دور بودن از شرایطی که احساس کارایی او را به مخاطره بیندازد و حفظ احساس کارایی خود.
۴) آیا این انگیزه درونی بود یا بیرونی؟
پاسخ: درونی
۵) نگرش او چه تأثیری در پذیرفتن این درخواست یا در آن دارد؟
پاسخ: نگرش او در مورد بازی والیبال باعث شکل گرفتن رفتارهای او به صورت سازنده شد.

جواب فعالیت صفحه ۱۷۵ روانشناسی یازدهم

به پاسخ های این دو گروه دقت کنید. تفاوت این دو دسته پاسخ در چه چیزهایی است؟ با توجه به انگیزه های بیرونی و درونی و نیز ادراک کنترل و ادراک کارایی، جدول زیر را کامل کنید.

گروه اول که عامل شکست را خود نمیدانند گروه دوم که خود را عامل پیروزی میدانند.
انگیزه های بیرونی انگیزه های درونی
اسنادهای بیرونی اسنادهای درونی
عدم ادراک کنترل دارای ادراک کنترل
کارایی کاذب دارای ادراک کارایی

 

جواب سوال صفحه ۱۷۶ روانشناسی یازدهم

به نظر شما با توجه به بحث اِسنادها بعد از شناسایی موانع بیرونی رشد کشور، چه عواملی تعیین کننده اند؟
به بعضی از آنها اشاره کنید (مانند فشار کشورهای استکباری، محدودیت درونی در رشد اعتالی کشور و…)

جواب فعالیت صفحه  ۱۷۶ و ۱۷۷ روانشناسی یازدهم

در شرایط زیر چه میکنید؟
پاسخ: پاسخ بستگی به نظر شخصی فرد، درماندگی آموخته شده شدت و ضعف و به سن و تجربۀ شخص دارد.
اگر بدانید:
* در انتخاب نماینده کلاس، چه رأی بدهید و چه ندهید، شخص خاصی انتخاب خواهد شد.
پاسخ: رأی میدهم تا مشارکت داشته باشم.
* درس بخوانید یا نخوانید، استاد به شما نمره قبولی نخواهد داد.
پاسخ: درس میخوانم تا در ترم های بعدی قادر به نمره آوردن از آن درس باشم یا بتوانم پس از اعالم نتیجه، دادخواهی کنم.
* داد بزنید یا سکوت کنید، کسی به کمک شما نخواهد آمد.
پاسخ: داد میزنم تا آنچه حق است بیان کرده باشم و هرگز امید خود را از دست ندهم.
* برای دوستان پول خرج کنید یا نکنید، کسی شما را آدم حساب نخواهد کرد و با شما دوست نخواهد شد.
پاسخ: سعی میکنم راه های دوستیابی را پیدا کنم و با بهرهگیری از این مهارت ها به تدریج دوستانم را افزایش دهم.
* دارو بخورید یا نخورید، سردرد شما خوب نخواهد شد.
پاسخ: به پزشک مراجعه میکنم تا روش بهبود آن را دریابم.
* ماشین خراب شده در راه را، چه دستکاری کنید یا نکنید، روشن نخواهد شد.
پاسخ: اگر خودم موفق به روشن کردن آن نشوم از امداد خودرو کمک میگیرم.
* در اتاقی نشسته اید و هر ۳۰ ثانیه یک بار، زنگ گوش خراش و آزار دهندهای به صدا در میآید. بار اول دکمهای را فشار می دهید تا صدای زنگ قطع شود، ولی بار دوم و سوم و دفعات بعد هرچه دکمه را فشار میدهید، صدای زنگ قطع نمیشود. (یعنی چه دکمه را فشار بدهید یا ندهید، صدای زنگ قطع نخواهد شد.)
در چنین شرایطی آیا از شما رفتاری سرخواهد زد؟ چرا؟
پاسخ: از دیگران کمک میگیرم و در نهایت اتاق را ترک میکنم. چون صدای زنگ آزارم میدهد.

جواب سوال صفحه ۱۸۰ روانشناسی یازدهم

۱) شما در چه مواردی احساس درماندگی آموخته شده را تجربه کردهاید؟
(پاسخ پیشنهادی) در کاهش وزنم.
۲) از خود چه واکنشهایی نشان دادید؟
پاسخ: با خشم به پزشکم گفتم چاقی من علت ژنتیک دارد و درمانپذیر نیست.
۳) برای اینکه این درماندگی را کنار بگذارید و اوضاع را کنترل کنید، چه کردید؟
پاسخ: از پزشک تغذیه و مربی ورزش دیگری استفاده کردم و تالش کردم با تغییر برنامهی غذایی و تمرینات ورزشی موثرتر وزن خود را کاهش دهم.

جمع بندی درس صفحه ۱۸۴ روانشناسی یازدهم

جایگاه انگیزه در دستیابی به اهداف آن درس را توضیح دهید.
پاسخ: درس اقتصاد. همانطور که یک ماشین به حرکت به یک موتور و نیروی محرکه نیاز دارد انسان هم برای دستیابی به اهداف و به ویژه اهداف درسی نیاز به انگیزه دارد.
تا زمانی که فرد چرایی درس اقتصاد را نفهمد نمیتواند با انگیزه برای دستیابی به اهداف تالش کند.
مثالی (مانند نیک وی آچیچ) را در زمینهی ورزشی، اخلاقی، شغلی و… پیدا کرده و علل موفقیت آن فرد را با توجه به مطالب این درس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چکیده ی آن را با تصویر آن شخص در کالس ارائه دهید.
پاسخ:  برایان تریسی. با توجه به نگرش منفی برایان تریسی به کار دولتی و درآمد کم، او تصمیم گرفت که به سراغ شغل های آزاد رفته و کارآفرینی بکند، چون انگیزهی این فرد نسبت به کارآفرینی و شغل آزاد و پول بیشتر بار مالیات کم مثبت بوده پس توانست در کارش موفق شود و موسسه در کاریابی زیادی تأسیس کند و درماندگی آموخته شده را کنار بگذارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.