جواب درس ۷ عربی نهم + ترجمه

جواب درس ۷ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس هفتم عربی نهم

جواب درس ۷ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس هفتم عربی نهم

گام به گام عربی نهم/ درس هفتم

معنی کلمات درس هفتم عربی نهم

آلَه: دستگاه «جمع: آلات» آلَهُ طِباعَه: دستگاه چاپ طَبَعَ: چاپ کرد (مضارع: یَطْبَعُ)
أَحْسَنَ عَمَلاً: کاری را نیکو انجام داد طَرَدَ: با تندی راند (مضارع: یَطْرُدُ)
أَدَوات: ابزارها «مفرد: أَداه» طُفولَه: کودکی
أَضاعَ: تباه کرد (مضارع: یُضیعُ) عَرَبَه: واگُن، گاری
أَنْقَذَ: نجات داد (مضارع: یُنْقِذُ) کَثُرَ: زیاد شد (مضارع: یَکثُرُ)
بَضائِع: کالاها «مفرد: بِضاعَه» کَمَّلَ: کامل کرد
بَطّاریَّه: باتری کیمیاویّ: شیمیایی
تِمْثال: تندیس «جمع: تَماثیل» مُسَجِّل‌: دستگاه ضبط
رَئیسیّ: اصلی مَطبَعَه: چاپخانه «جمع: مَطابِع»
شَرِکَه: شرکت نَفَقَات‌: هزینه‌ها «مفرد‌: نَفَقَه»
صِناعَه‌: صنعت «صِناعیَّه‌: صنعتی» نَوم‌: خواب
طاقَه کَهرَبائیَّه: نیروی برق (کَهْرَباء: برق) وَضَعَ: گذاشت «مترادف: جَعَلَ»
یَدورُ عَلیٰ: می‌چرخد دورِ …

ترجمه درس هفتم صفحه ۸۹ عربی نهم

ترجمه درس هفتم صفحه ۸۹ عربی نهم

نَصِّ الدَّرسِ: ثَمَرَهُ الْجِدِّ
میوه تلاش (دسترنج)

ترجمه درس هفتم صفحه ۸۹ عربی نهم

مفهوم رنگ ها : فعل ماضی / ضمیر ها / اسم های جمع 

۱- کانَ إدیسون فِی السّابِعَهِ مِنْ عُمرِەِ،
ادیسون در سن هفت سالگی بود،
عِندَما عَجَزَتْ أُسْرَتُهُ عَنْ دَفْعِ نَفَقاتِ دِراسَتِهِ؛
هنگامی که خانواده اش از پرداخت هزینه های تحصیلش ناتوان ماند، 
فَطَرَدَەُ مُدیرُ مَدرَسَتِهِ مِنَ الْمَدرَسَهِ وَ قالَ عَنهُ: «إِنَّهُ تِلْمیذٌ أَحمَقُ.»
پس مدیر مدرسه اش او را از مدرسه به تندی راند ودرباره اش گفت:

۲- فَصارَ بائِعَ الْفَواکِهِ؛
پس میوه فروش شد.
وَلٰکِنَّهُ ما تَرَکَ الدِّراسَهَ؛
ولی او درس خواندن را ترک نکرد،
بَلْ دَرَسَ بِمُساعَدَهِ أُمِّهِ؛ 
بلکه به کمک مادرش درس خواند.
هیَ ساعَدَتْهُ کَثیراً.
او خیلی کمکش کرد.

۳- کانَ إدیسون ثَقیلَ السَّمْعِ بِسَبَبِ حادِثَهٍ أَوْ مَرَضٍ أَصابَهُ أَیّامَ الطُّفولَهِ.
ادیسون به سبب حادثه‌ای یا بیماری‌ای که در روز‌های کودکی دچارش شده بود کم‌شنوا بود.

۴- إدیسون أَحَبَّ الْکیمیاءَ.
ادیسون شیمی را دوست داشت.
فَصَنَعَ مُختَبَراً صَغیراً فی مَنزِلِهِ
پس آزمایشگاهی کوچک در خانه‌اش ساخت
وَ بَعدَ مُدَّهٍ قَدَرَ عَلیٰ شِراءِ بَعضِ الْمَوادِّ الْکیمیاویَّهِ وَ الْأَدَواتِ الْعِلْمیَّهِ
و پس از مدتی توانست برخی مواد شیمیایی و ابزارهای علمی را بخرد.
وَ بَعدَ مُحاوَلاتٍ کَثیرَهٍ صارَ مَسؤولاً فی أَحَدِ الْقِطاراتِ
و بعد از تلاش های زیادی مسئول یکی از (مسئولِ در یکی از) قطارها شد
وَ قَدَرَ عَلیٰ شِراء آلَهِ طِباعَهٍ وَ وَضَعَها فی عَرَبَهِ الْبَضائِع
و توانست دستگاه چاپی بخرد و آن را در واگن کالاها گذاشت.
وَ فِی السَّنَهِ الْخامِسَهَ عَشْرَهَ مِنْ عُمرِەِ کَتَبَ صَحیفَهً أُسْبوعیَّهً وَ طَبَعَها فِی الْقِطارِ.
و در ۱۵ سالگی از عمرش روزنامه هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد

۵- فی أَحَدِ الْأَیّامِ انْکَسَرَتْ إِحْدیٰ زُجاجاتِ الْمَوادِّ الْکیمیاویَّهِ فِی الْمَطبَعَهِ؛
در یکی از روزها یکی از شیشه های مواد شیمایی در چاپخانه شکسته شد و آتش سوزی روی داد
فَحَدَثَ حَریقٌ فَطَرَدَەُ رَئیسُ الْقِطار
و رئیس قطار او را به تندی راند .
وَ عِندَما أَنْقَذَ طِفلاً مِنْ تَحتِ الْقِطارِ، جَعَلَهُ والِدُ الطِّفلِ رَئیساً فی شَرِکَتِهِ.
و هنگامی که کودکی را از زیر قطار نجات داد پدر کودک او را رئیس شرکتش کرد.

ترجمه درس هفتم صفحه ۹۰ عربی نهم

ترجمه درس هفتم صفحه ۸۹ عربی نهم

۶- کانَ إدیسون مَشغولاً فی مُختَبَرِەِ لَیلاً وَ نَهاراً.
ادیسون شب و روز در آزمایشگاهش مشغول بود.

هوَ أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ مُختَبَراً لِلْأَبْحاثِ الصِّناعیَّهِ. 
او نخستین کسی بود که آزمایشگاهی برای پژوهش‌های صنعتی ساخت.

۷- اِخْتَرَعَ وَ کَمَّلَ إدیسون أَکْثَرَ مِنْ أَلْفِ اخْتِراعٍ مُهِمٍّ؛
ادیسون بیشتر از هزار اختراع مهم دارد.
مِنهَا الْمِصباحُ الْکَهْرَبائیُّ وَ الْمُسَجِّلُ و الصُّوَرُ الْمُتَحَرِّکَهُ وَ آلَهُ السّینَما وَ بَطّاریَّهُ السَّیّارَهِ.
از آن جمله چراغ برق، ضبط صوت، تصاویر متحرک، دستگاه سینما و باتری خودرو.

۸- إنَّهُ قَدَرَ عَلیٰ تَأسیسِ أَوَّلِ شَرِکَهٍ لِتَوزیعِ الطاّقَهِ الْکَهرَبائیَّهِ.
او توانست نخستین شرکتِ توزیعِ نیروی برق را تأسیس کند
وَ الطّاقَهُ الْکَهرَبائیَّهُ فی هٰذَا الْعَصرِ سَبَبٌ رَئیسیٌّ لِتَقَدُّمِ الصِّناعاتِ الْجَدیدَهِ.
و نیروی برق در این روزگار دلیل اصلی پیشرفت صنایع نوین بوده است.ترجمه درس هفتم صفحه ۹۰ عربی نهم قطعا کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند، همانا ما پاداش کسانی را که کارنیکو کنند تباه نمی کنیم

درست نادرست درس ۷ صفحه ۹۰ عربی نهم

درست نادرست درس ۷ صفحه 90 عربی نهممعنی:
۱- تعداد اختراعات ادیسون هفتاد تا است
۲- قطعا خداوند پاداش کسی را که به مردم سود رساند تباه نمی کند
۳- ادیسون در خردسالی‌اش علم شیمی را دوست داشت
۴- مادر ادیسون پسرش را در درس خواندن کمک کرد
۵- ادیسون دستگاه چاپی را که خریده بود در خانه اش قرار داد

معنی صفحه ۹۱ عربی نهم

🔸 ترکیب وصفی و ترکیب اضافی
رنگ ها : موصوف / صفت
مضاف / مضاف الیه

ترجمه متن صفحه 91 درس هفتم عربی نهمهذِەِ قَلعَهٌ تاریخیَّهٌ فی مُحافَظَهٍ جَمیلَهٍ.
این قلعه تاریخی در استان زیبایی است
ترجمه متن صفحه 91 درس هفتم عربی نهمهذا أَثَرٌ تاریخیٌّ فی مُحافَظَهٍ کَبیرَهٍ.
این اثر تاریخی در استان بزرگی است
ترجمه متن صفحه 91 درس هفتم عربی نهمتَماثیلُ الْعُلَماءِ، فی مَقَرِّ مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ.
تندیس های دانشمندان در جایگاه سازمان ملل متحد است
ترجمه متن صفحه 91 درس هفتم عربی نهمتِمْثالُ الْمُتَنَبّی، فی مَدینَهِ بغداد.
تندیس متنبی در شهر بغداد است

معنی صفحه ۹۳ درس ۷ عربی نهم

🔸 الف) جمله‌های زیر را ترجمه کنید.
رنگ ها : موصوف / صفت
مضاف / مضاف الیه

۱- لَبِسَتْ أُمّی خاتَمَهَا الذَّهَبیَّ فی حَفْلَهِ میلادِ أَخی الْأَکبَرِ.
معنی: مادرم انگشتر طلایی‌اش را در جشنِ تولّدِ برادرِ بزرگ‌ترم پوشید. (به انگشت کرد)

۲- شَجَّعْنا فَریقَنا الْفائِزَ فی نِهایَهِ الْمُسابَقَهِ.
معنی: تیم برنده مان را در پایان مسابقه تشویق کردیم

۳- قَسَّمْتَ مَزْرَعَتَنَا الْکَبیرَهَ إلی نِصْفَینِ.
معنی: مزرعه بزرگمان را به دو قسمت تقسیم کردی

۴- هوَ یَعْمَلُ بِواجِباتِهِ الْمَدْرَسیَّهِ.
معنی: او تکالیف مدرسه‌اش را انجام می‌دهد.

۵- کانَتْ سَفْرَتُنَا الْعِلْمیَّهُ مُفیدَهً.
معنی: سفر علمی‌ ما سودمند بود.

۶- أَشْکُرُکَ عَلیٰ عَمَلِکَ الصّالِحِ.
معنی: به خاطر کار نیکت از تو تشکر می کنم

ب) مضافٌ الیه و صفت را در کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است معلوم کنید.
با رنگ بندی مشخص شده است.

جواب تمرین درس ۷ صفحه ۹۴ عربی نهم

🔷 تمرین یک_ الاول
🔸 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت بنویسید.
۱- «اَلشَّرِکَهُ» مؤَسَّسَهٌ تِجاریَّهٌ أَوِ اقْتِصادیَّهٌ یَعْمَلُ فیها کَثیرٌ مِنَ النّاسِ. ✅درست
معنی: شرکت یک مؤسسه تجاری یا اقتصادی است که بسیاری از مردم در آن کار می‌کنند.

۲- «اَلْقِطارُ» مَکانُ بَیْعِ الْبَضائِعِ مِثْلُ الْمَلابِسِ وَ الْفَواکِهِ. ❌نادرست
معنی: قطار محل فروش کالاهایی مثل لباس ها و میوه هاست

۳- «اَلْمَطبَعَهُ» مَخزَنٌ لِحِفظِ الْمَوادِّ الْغِذائیَّهِ کَالْخُبزِ. ❌نادرست
معنی: چاپخانه انباری برای نگهداری مواد غذایی مانند نان است

۴- «اَلطُّفولَهُ» هیَ السَّنَواتُ الْأُولیٰ مِنْ حَیاهِ الْإنسانِ. ✅درست
معنی: کودکی سال های اولیه زندگی انسان است

۵- «اَلصّاعِقَهُ» کَهرَباءٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ مَعَ الرَّعْدِ. ✅درست
معنی: صاعقه برقی است که همراه رعد از آسمان پایین می آید

🔷 تمرین دوم_ الثانی
🔸جمله‌های زیر را ترجمه کنید. سپس مضافٌ الیه و صفت را در کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است، معلوم کنید.

جواب تمرین درس ۷ صفحه 94 عربی نهممَسجِدُ الْإِمامِ، أَثَرٌ قَدیمٌ فی مُحافَظَهِ إصفهان.
مسجد امام اثری کهن در استان اصفهان است.
مسجد الامام: مضاف الیه
محافظه اصفهان: مضاف الیه
جواب تمرین درس ۷ صفحه 94 عربی نهمجُنودُنا الْأَقویاءُ، جُنودٌ مؤمِنونَ.
سربازان نیرومندمان، سربازانی با ایمان هستند.
جنودنا الاقویاء: صفت
جنود مومنون: صفت

جواب تمرین درس ۷ صفحه ۹۵ عربی نهم

جواب تمرین درس ۷ صفحه 94 عربی نهممَرقَدُ الْعالِمِ الْإیرانیِّ ابْنِ سینا، فی مَدینَهِ همدان.
آرامگاه دانشمند ایرانی ابن سینا، در شهر همدان است.
مرقد العالم: مضاف الیه
مدینه همدان: مضاف الیه
جواب تمرین درس ۷ صفحه 94 عربی نهماَلْجِسْرُ الْأَبیَضُ، عَلیٰ نَهْرِ کارون.
پل سفید، روی رودخانه کارون است.
الجسر الابیض: صفت
نهر کارون: مضاف الیه

🔷 تمرین سوم _ الثالث
🔸 کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید. =، ≠

راسِب ≠ ناجِح
مردود – موفق
نامَ = رَقَدَ
خوابید – خوابید
عاقِل ≠ مَجنون
عاقل – دیوانه
طَویل ≠ قَصیر
دراز – کوتاه
سَدَّ فَتَحَ
بست – باز کرد
جُلوس ≠ قیام
نشستن – برخواستن
وَضَعَ = جَعَلَ
قرار داد – قرار داد
صَعْب ≠ سَهْل
سخت – آسان
جاءَ = أَتیٰ
آمد – آمد
أَعداء ≠ أَصدِقاء
دشمنان – دوستان
قَبیح ≠ جَمیل
زشت – زیبا
قَرَعَ = طَرَقَ
کوبید – کوبید

جواب تمرین درس ۷ صفحه ۹۶ عربی نهم

🔷 تمرین چهارم_ الرابع
🔸در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زیر بنویسید. «دو کلمه اضافه است.»

أَنْقَذَ= نجات داد _ رَئیسیّ= اصلی _ اِحْتَرَقَ= آتش گرفت _ طَبَعَ= چاپ کرد _ نَفَقاتُ= هزینه ها _ الصَّحیفَهِ= روزنامه _ بَضائِعَ= کالا ها

۱- کانَتْ نَفَقاتُ الْجامِعَهِ غالیَهً وَ ما کُنتُ قادِراً عَلیٰ دَفْعِها وَحْدی.
معنی: هزینه های دانشگاه خیلی گران بود و به تنهایی قادر به پرداخت آن نبودم

۲- اِنْکَسَرَتْ إِحْدَی الزُّجاجاتِ فِی الْمُختَبَرِ فَـاِحْتَرَقَ کُلُّ الْأَشیاءِ.
معنی: یکی از شیشه های در آزمایشگاه شکست پس همه چیز آتش گرفت

۳- یَجْلِبُ التّاجِرُ بَضائِعَ جَدیدَهً إلیٰ دُکّانِهِ لِلْبَیْعِ.
معنی: تاجر کالاهای جدیدی برای فروختن به مغازه اش می آورد

۴- یَبْدَأُ والِدی یَومَهُ بِقِراءَهِ الصَّحیفَهِ دائِماً.
معنی: پدرم همیشه روزش را با خواندن روزنامه شروع می کند

۵- أَنْقَذَ إدیسون طِفلاً مِنْ تَحتِ الْقِطارِ.
معنی: ادیسون کودکی را از زیر قطار نجات داد

🔷 تمرین پنجم_ الخامس
🔸 فعل‌های زیر را مانند مثال ترجمه کنید.
جواب تمرین درس ۷ صفحه 96 عربی نهم

ماضی منفی مضارع منفی مستقبل (آینده) امر نهی
ما ذَهَبَ: نرفت لا یَذْهَبُ:
نمی‌رود
سَیَذْهَبُ:
خواهد رفت
اِذْهَبْ:
برو
لا تَذْهَبْ:
نرو
ما شَرِبوا: ننوشیدند لا یَشْرَبونَ:
نمی‌نوشند
سیَشْرَبونَ:
خواهند نوشید
اِشْرَبوا:
بنوشید
لا تَشْرَبوا:
ننوشید
ما غَسَلَ: نشُست لا یَغْسِلُ:
نمی‌شوید
سَوفَ یَغْسِلُ:
خواهد شست
اِغْسِلْ:
بشور
لا تَغْسِلْ:
نشور

ترجمه کنز الحکمه صفحه ۹۷ عربی نهم

ترجمه و معنی صفحه 83 عربی نهم

🔸کَنْزُ الْحِکْمَهِ
بخوانید و ترجمه کنید.

۱- عَلَیکَ بِذِکْرِ اللهِ فَإِنَّهُ نورُ الْقَلْبِ.
معنی: تو باید خدا را یاد کنی. زیرا او نور قلب است

۲- جَلیسُ السّوءِ شَیطانٌ.
معنی: همنشین بد،شیطان است

۳- اَلدُّنیا مَزرَعَهُ الْآخِرَهِ.
معنی: دنیا مزرعه آخرت است

۴- اَلْعِلْمُ کَنْزٌ عَظیمٌ.
معنی: دانش، گنجی بزرگ است.

۵- اَلنَّومُ أَخو الْمَوتِ.
معنی: خواب برادرِ مرگ است

جواب تحقیق کنید صفحه ۹۷ عربی نهم

🔸تحقیق کنید و یک فرد را که با تلاش بسیار در زندگی موفّق شده و به بشریّت خدمت کرده است، در کلاس معرّفی کنید.
خواجه نصیرالدین توسی، دانشمند، ریاضی‌دان، منجم، فیلسوف، قاضی و سیاست‌مدار ایرانی در قرن هفتم هجری قمری بود. او یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان مسلمان و از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ علم به‌شمار می‌رود.
توسی در سال ۵۹۷ هجری قمری در شهر طوس خراسان متولد شد.
برخی از مهم‌ترین خدمات خواجه نصیرالدین توسی به بشریت:
اصلاح گاه‌شمار جلالی که امروزه در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ساخت یکی از دقیق‌ترین رصدخانه‌های جهان در زمان خود.
تألیف کتاب‌های متعدد در زمینه‌های مختلف علمی که تأثیر زیادی بر پیشرفت علم و دانش در جهان داشته است.

معنی صفحه ۹۸ درس هفتم عربی نهم

🔸اَلْقُرآنیّات
🟧مَا الْفَرقُ بَینَ السُّوَرِ الْمَکّیَّهِ وَ السُّوَرِ الْمَدَنیَّهِ؟
فرق سوره مکی و مدنی چیست؟

🔷السُّوَرُ الْمَکّیَّهُ نَزَلَتْ قَبلَ الْهِجرَهِ إلَی الْمَدینَهِ،
معنی: سوره های مکی قبل از هجرت به مدینه نازل شده است،

🔷وَ أُغلَبُها یَدورُ عَلیٰ بَیانِ الْعَقیدَهِ،
معنی: و بیشتر آنها حول بیان عقیده می چرخند،

🔷أَمَّا السُّوَرُ الْمَدَنیَّهُ نَزَلَتْ بَعدَ الْهِجرَهِ،
معنی: اما سوره های مدنی بعد از هجرت نازل شده است،

🔷وَ یَکُثُر فیها بَیانُ الْأَحکامِ مِنَ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ.
معنی: و در آن بیان احکام از حلال و حرام زیاد می شود

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.