جواب فعالیت فصل ۷ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۷ علوم نهم

گام به گام فصل هفتم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۷ علوم نهم

گام به گام فصل هفتم علوم نهم

گام به گام علوم نهم / فصل ۷:: آثاری از گذشته زمین

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۴ فصل ۷ علوم نهم

درباره علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید.
جواب: – افزایش کربن دی اکسید
– راکد شدن آب اقیانوس ها
– برخورد شهاب سنگ
– گرد و خاک موجود در هوا
– شیوع بیماری ها و عوامل دیگر

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۵ فصل ۷ علوم نهم

در کدام سنگ‌های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷۵ فصل ۷ علوم نهم

جواب: تصویر (الف) زیرا رسوبی است (لایه لایه)

جواب فکر کنید صفحه ۷۵ فصل ۷ علوم نهم

به نظر شما تنوع و تعداد فسیل‌ها در محیط‌های دریایی بیشتر است یا بیابان‌ها؟ چرا؟
جواب: در محیط های دریایی ، زیرا هم تعداد و تنوع جانداران بیشتر است و هم اینکه رسوب گذاری شدید تر است و لاشه جاندار زودتر بوسیله ی رسوبات مدفون می شود و شانس تشکیل فسیل از آن بیشتر است.

جواب فکر کنید صفحه ۷۸ فصل ۷ علوم نهم

تنه درخت فسیل شده را با تنه آن قبل از فسیل شدن، از نظر شکل ظاهری و ترکیب مواد سازنده مقایسه کنید.
جواب: تنه ی فسیل شده از نظر شکل ظاهری شبیه تنه ی درخت قبل از فسیل شدن است ، جنس فسیل از سیلیس و آهک است ولی جنس درخت از چوب است

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۸ فصل ۷ علوم نهم

با جست‌وجو در اینترنت تصویر نمونه‌هایی از فسیل جانداران مختلف تهیه و در کلاس ارائه کنید.

جمع آوری اطلاعات صفحه 78 علوم نهمجمع آوری اطلاعات صفحه 78 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۷۹ فصل ۷ علوم نهم

نمونه‌هایی از صدف جانداران را تهیه کنید و با استفاده از خمیر بازی یا هر نوع ماده دیگری قالب داخلی و خارجی آنها را بسازید و نمونه دیگری از قالب داخلی و خارجی را طراحی نمایید.
جواب: صدف ها را می توانید در اطراف ساحل دریاها یا رودخانه ها پیدا کنید و قالب آنها را با استفاده خمیر بازی بسازید.

جواب فعالیت صفحه ۸۱ فصل ۷ علوم نهم

در شکل زیر اگر در لایه B فسیل راهنمایی به سن ۲۵۰ میلیون سال و در لایه D فسیل‌هایی با سن ۲۰۰ میلیون سال وجود داشته باشد:

الف) سن تقریبی لایه‌های C و E چقدر است؟
جواب: سن لایه E کمتر از لایه D است در نتیجه سنی حدود ۱۷۰ میلیون سال دارد. (جواب در شکل)

ب) سن رگه آذرین F را با سایر لایه‌ها مقایسه کنید.
جواب: رگه آذین F از بقیه جوان تر است زیرا لایه ها را قطع کرده است

جواب فعالیت صفحه ۸۱ فصل 7 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه ۸۲ فصل ۷ علوم نهم

در علوم هشتم با سنگ‌های تبخیری آشنا شدید. به نظر شما این سنگ‌ها در چه نوع آب وهوایی تشکیل شده‌اند؟
جواب: در آب و هوای گرم با تبخیر زیاد

معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده‌اند، بیانگر چه نوع آب وهوایی‌اند؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
جواب: بیانگر محیط های اشباع از گچ و نمک و سپس محیطی گرم با تبخیر بالا

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۸۲ فصل ۷ علوم نهم

امروزه مرجان‌ها در چه نوع محیطی از نظر عمق دریا و دمای آب زندگی می‌کنند؟
جواب: آب های کم عمق و زلال با دمای حدود ۳۰ درجه
به نظر شما وجود فسیل مرجان در لایه‌های رسوبی کوهستان، بیانگر چه محیطی در گذشته است؟
جواب: محیط دریایی با عمق کم
درباره این موضوع با یکدیگر جواب گفت‌وگو کنید.
جواب: مرجان‌ها در دریاهای گرم و کم‌عمق زندگی می‌کنند مانند خلیج فارس نشانگر آن است که لایه‌های رسوبی آن کوهستانی زمانی بخشی از رسوبات منطقه کم‌عمق یک دریای گرم بوده است که با گذشت زمان به سنگ تبدیل شده است و پس از چین‌خوردگی به شکل کوه درآمده است.

جواب فصل ۷ علوم نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.