جواب فعالیت های فصل ۷ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۷ علوم هفتم

گام به گام فصل هفتم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۷ علوم هفتم

گام به گام فصل هفتم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۷: سفر آب درون زمین

جواب فعالیت صفحه ۵۷ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۵۷ علوم هفتم

– مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه، و درباره دلیل خود بحث کنید.
جواب: مقدار نفوذ در الف به دلیل پوشش گیاهی بیشتر است
چون پوشش گیاهی در آن وجود دارد که سرعت حرکت آب را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که آب فرصت بیشتری برای نفوذ در زمین داشته باشد. همچنین شیب کم زمین هم باعث نفوذ بیشتر آب در دامنه‌ی الف می‌شود.

– احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید.
جواب: دامنه ی ب زیرا شیب زیاد است و آبهای جاری بیشتر است

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۷ علوم هفتم

وسایل و مواد: گلدان کوچک و یکسان ۴ عدد، مقداری ماسه و خاک‌رس، برچسب کاغذی ۴ عدد و لیوان ۱ عدد
جواب آزمایش کنید صفحه ۵۷ علوم هفتم۱- ته هر گلدان سوراخی ایجاد کنید.
۲- گلدان‌ها را با برچسب ۱، ۲، ۳ و ۴ نام‌گذاری کنید.
۳- ترکیب خاک‌های زیر را به ترتیب در گلدان‌های ۱ تا ۴ بریزید: ۱ لیوان رس با ۲ لیوان ماسه، ۲ لیوان رس با ۱ لیوان ماسه، ۳ لیوان رس، ۳ لیوان ماسه جواب آزمایش کنید صفحه ۵۷ علوم هفتم

۴- در هر یک از گلدان‌ها ۱ لیوان آب بریزید. نتیجه مشاهده‌ها را در گروه خود به بحث بگذارید.
جواب: سرعت خروج آب از ته گلدان ها به ترتیب ۳ < ۲ < ۱ < ۴ است

۵- کدام نمونه خاک برای کشاورزی مناسب‌تر است؟ چرا؟
جواب: لیوان ۲(شن و ماسه) زیرا هم اجازه عبور به آب می دهد و هم آب را نگه می دارد

جواب فکر کنید صفحه ۵۸ علوم هفتم

الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره‌های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تأثیر دارد؛ چگونه؟
جواب: هر چه شیب زمین کم‌تر باشد آب فرصت بیشتری برای نفوذ به داخل آن دارد. بنابراین نفوذ آب به داخل خاک در زمین‌های با شیب کم زیاد است.

ب) زمین‌هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا؟
جواب: زیرا آب را در خود نگه نمی دارند و باعث پایین رفتن سریع آب و نرسیدن به گیاه می شود

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۸ علوم هفتم

۱- یک بشر را از ماسه پر کنید.
۲- با استوانه مدرج به آن آب اضافه کنید تا بشر از آب لبریز شود.
۳- مقدار آب مصرفی (مقدار آب توسط استوانه مدرج اندازه‌گیری شده) را بر حسب سانتی‌متر مکعب یادداشت کنید.
۴- حجم آب مصرف شده، نشان دهنده چیست؟ 
جواب: نشانه ی فضاهای خالی بین ذرات خاک است

جواب فکر کنید صفحه ۵۹ علوم هفتم

جواب فکر کنید صفحه ۵۹ علوم هفتم

الف) میزان فضاهای خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.
جواب: میزان فضاهای خالی و نفوذ پذیری شکل ۲ بیشتر از شکل ۱ است چون ذرات ریز شکل ۱ فضاهای خالی را پر می کند.

ب) کدام یک برای تشکیل ذخیره آب زیرزمینی مناسب‌تر است؟
جواب: شکل شماره ۲، چون ذرات آن درشت‌ و تقریباً هم اندازه هستند و نفوذ آب در آن بیشتر است.

جواب فعالیت صفحه ۵۹ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۵۹ علوم هفتم

یک ظرف شیشه‌ای را تا ۳/۴ با ماسه پر کنید؛ سپس تا نیمه درون آن آب بریزید.
جواب: به دقت آن را مشاهده کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- داخل ظرف چند منطقه مجزا وجود دارد؟
جواب: دو منطقه
۲- کدام منطقه را می‌توان به سفره آب زیرزمینی تشبیه کرد؟
جواب: منطقه زیرین(پایین). زیرا در این منطقه فضاهای خالی بین ذرات، کاملاً توسط آب پر شده است.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۶۰ علوم هفتم

در مورد عمق چاه‌های آب محل سکونت خود، تحقیق، و نتیجه را در کلاس گزارش کنید.
به عهده دانش‌آموز
 اما میتوانید از متن زیر استفاده نمایید.
جواب: به طور کلی عمق چاه‌های آب در مناطق خشک، بالای ۱۵۰ متر است و در مناطق مرطوب کمتر از ۱۰۰ متر می‌باشد هرچند به علت برداشت بی رویه از آب‌های زیرزمینی در ایران، نیاز به حفر چاه‌های عمیق‌تر حتی در مناطق مرطوب می‌باشد.
به عنوان مثال برای شهر تهران، بخش عمده‌ی چاه‌های آب در آبخوان اصلی دشت تهران، در زمین‌های آبرفتی و آبخوان آزاد و با متوسط عمق ۲۵۰ متر و حداکثر عمق ۳۰۰ متر حفاری شده اند.
یا برای شهر اصفهان: متوسط عمق هر چاه آب در اصفهان ۱۵۰ متر است.
تبریز: متوسط عمق هر چاه آب در تبریز به ۳۰۰ متر هم رسیده است.
اهواز: عمق چاه‌های آب در شهر اهواز و استان خوزستان به ۲۰۰ متر و بیشتر هم رسیده است.
قم: عمق چاه‌های آب در قم ۱۵۰ تا ۲۵۰ متر می‌باشد.

جواب فکر کنید صفحه ۶۰ علوم هفتم

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.
میزان بارندگی: هر چه بیشتر باشد عمق سطح ایستایی کمتر می شود.
ارتفاع زمین از سطح دریا: عمق سطح ایستایی در ارتفاعات بیشتر است.
میزان نفوذ پذیری خاک: عمق سطح ایستایی در خاک هایی که نفوذ پذیریی بالایی دارند کمتر است.
میزان برداشت از آب های زیر زمینی: هر چه برداشت بیشتر باشد عمق سطح ایستایی نیز بیشتر است.
فاصله از دریا: مناطق نزدیک به دریا عمق سطح ایستایی کمتری دارند.

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۶۰ علوم هفتم

در استان محل سکونت شما برای تأمین آب مصرفی بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود یا آب‌های سطحی؟ دلیل خود را در کلاس ارائه کنید.
جواب: به عهده دانش‌آموز
 اما میتوانید از متن زیر استفاده نمایید.
در مجموع در شهر های بزرگ، تامین آب مصرفی بیشتر از طریق مخازن سدها و آب های سطحی می‌باشد مگر اینکه به علت بارندگی خیلی کم به بهره برداری از منابع آب زیرزمینی روی بیاورند.
برای مثال بخش اعظم (بیش از ۷۰%) آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی (سدها) تامین می‌شود و مابقی آن از طریق آبهای زیرزمینی.
اصفهان: بخش اعظم (بیش از ۸۵%) نیاز آبی اصفهان از منابع آب سطحی (تصفیه خانه آب باباشیخعلی از سد چم آسمان) تامین می‌شود و مابقی از آبهای زیرزمینی (چاه‌های فِلمن و …) تأمین می‌شود.
قم: بخش اعظم (۸۵%) آب مصرفی استان قم از منابع آب سطحی (سرشاخه‌های دز و سد ۱۵ خرداد) تامین می‌شود.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۶۱ علوم هفتم

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟ علت آن را توضیح دهید.
جواب: باعث پایین رفتن عمق سطح ایستابی ، فرونشست زمین ، آسیب به محیط زیست می‌شود.
علت بروز این مشکلات این است که آب‌های زیرزمینی یک منبع محدود هستند. برداشت بی‌رویه از این منابع باعث می‌شود که آب‌های زیرزمینی نتوانند به سرعت خود را بازیابی کنند و در نتیجه مشکلاتی را به وجود می‌آیند.

جواب فعالیت صفحه ۶۲ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۶۲ علوم هفتم

به رسوب تشکیل شده درون کتری یا سماور دقت کنید.
آیا می‌دانید منشأ آنها از کجاست؟
جواب: از مواد محلول در آب

چگونه می‌توانیم آنها را از بین ببریم؟
جواب: بوسیله ی سرکه .چون جنس این مواد از رسوبات آهکی است و در سرکه که اسید است حل می شوند. البته این رسوبات در جوهر نمک هم حل می شوند، ولی جوهر نمک اسید قوی است و کتری را خراب می کند

جواب آزمایش کنید صفحه ۶۲ علوم هفتم

۱- در بشر تا نیمه سرکه بریزید.
۲- یک تخم مرغ را در داخل آن قرار دهید.
۳- در طول روز مشاهدات خود را یادداشت و نتیجه گیری کنید.
جواب: به تدریج پوسته ی آهکی در سرکه حل می شود و حباب های گاز تولید می شود

آیا می‌توانید از این روش برای رسوب زدایی سماور استفاده کنید؟ چگونه؟
جواب: بله جنس رسوب سماور از جنس پوسته‌ی تخم مرغ است و در سرکه حل می شود

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۶۳ علوم هفتم

در کدام استان‌های کشورمان برای بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می‌شود؟ 
جواب: یزد، کرمان، اصفهان، کرج و سمنان

جواب گفت‌و گو کنید صفحه ۶۴ علوم هفتم

با توجه به شکل چرخه آب، درباره چگونگی گردش آن با جزئیات بیشتری بحث کنید.
جواب: تبخیر آب از سطح دریا و رودخانه‌ها و تنفس گیاهان و جانوران به تشکیل بخار آب می‌انجامد. این بخارها به مناطق مرتفع جابه‌جا می‌شوند و در ارتفاعات به ابرها تبدیل می‌شوند. ابرها ممکن است در همان جا باران بیفتاند. بعداً این باران یا برف از مناطق کوهستانی به دشت‌ها سیلاب می‌شود و رودخانه‌ها را پر می‌کند. بخشی از این آب‌ها به زیرزمین نفوذ کرده و مقداری دیگر تبخیر می‌شود و سپس به دریا باز می‌گردد، این چرخه را چرخه آب می‌نامند.

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تأمین می‌شود؟
جواب: از نور خورشید برای تبخیر آب ، از باد برای جابجایی ابر ها

جواب فعالیت صفحه ۶۴ علوم هفتم

به چند گروه تقسیم شوید و درباره منشأ آب‌های موجود محل زندگی خود، روش‌های به دست آوردن آب مناسب، مصارف آب و کارهایی که در پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و هدر رفتن آن تأثیر دارند، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید.
برای اطمینان از درستی اطلاعات از منابعی مانند کتاب، پایگاه‌های اینترنتی معتبر و مصاحبه با متخصصان آب‌شناسی یا زمین‌شناسان استفاده کنید و در نهایت هر گروه پیشنهادهای خود را در بهبود وضعیت تأمین آب و نگهداری آن به‌صورت پرده‌نما (پوستر) و یا پرده‌نگار (پاورپوینت) به کلاس ارائه دهد.

جواب: بر عهده دانش آموز است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۷ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۸ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های ششم علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۷ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.