جواب درس ۷ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

جواب درس ۷ علوم پنجم ابتدایی ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

جواب فعالیت های درس هفتم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۷ علوم پنجم ابتدایی ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

جواب فعالیت های درس هفتم علوم پنجم دبستان

در این بخش برای شما عزیزان جواب درس هفتم علوم پنجم صفحه ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ را قرار داده ایم.
گام به گام علوم پنجم ابتدایی /

درس ۷:: چه خبر ۲ (چشایی، بویایی و لامسه)؟

جواب سوال صفحه ۵۴ علوم پنجم ابتدایی

ما بوها و مزههای مختلف را چگونه احساس میکنیم؟
جواب: ذراتی از جسم به همراه هوا وارد بینی ما می شود و در بخش نمناک بالای بینی حل می شود . توسط اعصاب های به مغز پیام می فرستاده می شود و ما بوی چیزی را حس می کنیم .

جواب فعالیت صفحه ۵۴ علوم پنجم ابتدایی

۱- یک تکه‌ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه‌ای را احساس می‌کنید؟
جواب: خیر

۲- نان را به آرامی بجوید؛ حالا چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟ 
جواب: وقتی نان با آب دهان مخلوط می‌شود مزه آن را حس می‌کنیم.

۳- پس از خوردن نان، دهان خود را با آب بشویید و کمی شیر را به آرامی بنوشید؛ چه مزه‌ای را احساس می‌کنید؟
جواب: مزه شیر را احساس می‌کنیم.

کدام مزه را زودتر احساس کردید؟ 
جواب: مزه شیر

۴- اکنون دهانتان را دوباره بشویید. زبانتان را بیرون بیاورید و در آینه ببینید. مشاهده‌های خود را بیان کنید. 
جواب: زبان به رنگ صورتی است و برجستگی های زیادی روی آن وجود دارد

از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: چرخیدن زبان در دهان به جویدن غذا کمک می‌کند و پرزها و برجستگی‌ها روی سطح زبان باعث می‌شوند مزه غذاها را احساس کنیم.

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۵ علوم پنجم ابتدایی

درباره‌ی پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.
ما کدام مزه‌ها را احساس می‌کنیم؟ 
جواب: شوری – ترشی – تلخی – شیرینی
(تندی یک مزه نیست چون مربوط به حس لامسه می‌شود(سوزش)؛ نه حس چشایی)

کدام مزه‌ها برای شما خوشایندترند؟
جواب: من مزه های شیرینی یا ترشی را دوست دارم

جواب آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم پنجم ابتدایی

روش اجرا:
۱- چهار ظرف در دار را شماره‌گذاری کنید. در هر یک از آنها به ترتیب سیب، خیار، سیب زمینی و هویج رنده شده بریزید و درِ ظرف‌ها را ببندید.
۲- با پارچه، چشم‌های دوستتان را ببندید و از او بخواهید با دست خود سوراخ‌های بینی‌اش را هم بسته نگه دارد.جواب آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم پنجم ابتدایی۳- با قاشق مقداری سیب رنده شده را روی زبان دوستتان بریزید. از او بخواهید مزه‌ی آن را بچشد و نام خوردنی را بگوید. (توجه: دوستتان از قبل نباید بداند در هر ظرف چه چیزی ریخته‌اید.)
۴- از دوستتان بخواهید کمی آب بنوشد.
۵- مرحله‌ی ۳ را با خیار، هویج و سیب زمینی تکرار کنید.
۶- این آزمایش را یک بار دیگر انجام دهید ولی این بار از دوستتان بخواهید بینی‌اش را باز نگه دارد.
۷- نتایج مشاهده‌هایتان را در جدول زیر یادداشت کنید.جواب آزمایش کنید صفحه ۵۶ علوم پنجم ابتدایی

نتایج کار گروه خود را با گروه‌های دیگر مقایسه کنید.
جواب: برعهده دانش آموز است.

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ در کدام حالت راحت‌تر می‌توانیم مزه‌ها را تشخیص دهیم؟
جواب: برای تشخیص مزه غذا ها باید بوی آن ها را حس کنیم. در حالتی که بینی باز است راحت تر میتوانیم مزه ها را تشخیص دهیم.

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۷ علوم پنجم ابتدایی

چرا وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می‌کنیم؟ در گروه خود در این باره گفت‌وگو کنید.
جواب: برای حس کردن بو باید ذره های بو دار وارد بینی شوند. وقتی ما گلی را به بینی خود نزدیک تر میکنیم؛ ذره های بودار بیشتری وارد بینی ما میشود و بو را بهتر حس میکنیم.

جواب سوال صفحه ۵۸ علوم پنجم ابتدایی

وقتی گلی را میبوییم، درون بینیمان چه اتّفاقی میافتد؟
جواب: ذره های بو دار همراه با هوا وارد بینی می شوند .

 بوی مواد گوناگون را چگونه احساس میکنیم؟
جواب: این ذره های بو دار به سلول های گیرنده بو که در قسمت بالایی قرار دارند می رسند . سلول روی گیرنده ی بو به مغز پیام می فرستند و ما بوهای مختلف را تشخیص می دهیم .

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۸ علوم پنجم ابتدایی

درباره‌ی نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویرهای زیر گفت‌وگو کنید.
جواب: سوختن غذا یا نشت گاز ممکن است به آتش سوزی منجر شود . حس بویایی در این مواقع میتواند جان ما را نجات دهد و به ما کمک کند.

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۸ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۵۹ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۵۷ علوم پنجم ابتداییبه پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟
– شیارهای کوچکی روی کف دست و انگشتان وجود دارد
– رگ ها روی دست دیده می شود
– پوست کف دست کمی کلفت تر از روی دست می باشد

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۹ علوم پنجم ابتدایی

شکل زیر را مشاهده کنید و درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت‌وگو کنید.
۱- چرا پوست ما چرب می‌شود؟
جواب: به دلیل وجود غده‌های چربی در زیر پوست
۲- چرا پوست ما مرطوب می‌شود؟
جواب: به دلیل وجود غده‌های عرق در زیر پوست جواب گفت‌وگو صفحه ۵۹ علوم پنجم ابتدایی

جواب کاوشگری صفحه ۶۰ و ۶۱ علوم پنجم ابتدایی

۱- به کمک معلم خود یازده گیره‌ی کاغذ را مانند شکل (۱) باز کنید. 
۲- شش تکه مقوا را به طول ۶ و عرض ۳ سانتی‌متر ببرید.
۳- یک گیره‌ی کاغذ باز شده را در وسط یکی از مقواها قرار دهید و بچسبانید. گوشه‌های مقوا را مانند شکل ببرید. (نوک گیره باید دست کم یک سانتی متر از لبه‌ی مقوا فاصله داشته باشد).
۴- دو گیره‌ی دیگر را با فاصله‌ی ۲ میلی متر از هم روی مقوا‌ی دیگر قرار دهید و آنها را با نوار چسب در جای خود محکم کنید. (شکل ۲) 
۵- بقیه‌ی گیره‌ها را دوتا دوتا با فاصله‌های ۸،۶،۴ و ۱۰ میلی متر از هم روی مقواهای دیگر بچسبانید.
۶- از یکی از دانش آموزان بخواهید چشمانش را ببندد و دستش را مانند شکل (۳)، روی میز بگذارد. 

صفحه ۶۱ علوم پنجم ابتدایی 👇


۷- نوک گیره‌ها را با بخش‌های مختلف دست او تماس دهید و از او بپرسید که در چند نقطه آن را احساس کرده است. پاسخ‌های دانش آموز را در جدول زیر یادداشت کنید.
جواب کاوشگری صفحه ۶۰ و ۶۱ علوم پنجم ابتدایی

نتایج به دست آمده را با هم مقایسه کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نتیجه می‌گیریم که حساسیت قسمت‌های مختلف پوست با هم متفاوت است.

بر اساس نتایج آزمایش، هر چه فاصله‌ی گیره‌ها کمتر شود، تعداد نقطه‌هایی که احساس می‌کنید، چه تغییری می‌کند؟
جواب: کم‌تر می‌شود ،اگر دو گیره خیلی به هم نزدیک باشند فقط یک گیره را حس میکنیم.

کدام بخش دست حساس‌تر است؟ چگونه به این نتیجه رسیدید؟
جواب: نوک انگشت حساس تر هستند و گیرنده های حسی بیشتری دارند  در این قسمت بهتر از بقیه نقاط دست گیرنده ها را حس میکنیم.

جواب فکر کنید صفحه ۶۲ علوم پنجم ابتدایی

افراد نابینا به کمک خط بِرِیل می‌توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می‌کنند؟ 
جواب: چون تعداد گیرنده های حسی در نوک انگشتان بیشتر است از سر انگشتان برای خواندن خط بریل استفاده می کنند

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۲ علوم پنجم ابتدایی

برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در این باره اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: ۱- استحمام روزانه
۲- خواب و استراحت کافی
۳- نوشیدن آب و مایعات کافی
۴- مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین
۵- حفظ پوست از آلودگی، سرمای شدید و نور آفتاب

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس ششم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.