جواب درس ۷ علوم چهارم (آهن ربا در زندگی)

جواب درس ۷ علوم چهارم (آهن ربا در زندگی)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس هفتم

جواب درس ۷ علوم چهارم (آهن ربا در زندگی)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس هفتم

جواب علوم چهارم / درس ۷ :: آهن‌ربا در زندگی

جواب فعالیت صفحه ۶۰ درس هفتم علوم چهارم

۱- در گروه خود، مانند شکل زیر، آهن ربایی را به وسایل فلزّی مختلف، نزدیک کنید.
جواب فعالیت صفحه ۶۰ درس هفتم علوم چهارم

۲ مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

نام وسیله‌ فلزی جذب آهن‌ ربا می‌شود جذب آهن‌ ربا نمی‌شود
میخ آهنی
قیچی
مداد تراش
قاشق فلزی
پیچ و مهره
گیره کاغذ
سیم مسی
ورق آلومینیومی
سکه

– از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: همه‌ی فلزات جذب آهنربا نمیشوند. سیم مسی، ورق آلومینیومی و سکه جذب آهنربا نمی شوند ولی گیره کاغذ، پیچ و مهره، قیچی، قاشق فلزی، میخ آهنی، فلز تراش جذب آهنربا می شوند.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۶۱ درس هفتم علوم چهارم

در گروه خود، با انجام آزمایش، درباره‌ی اینکه کدام یک از وسیله‌های فلزّی خانه‌ی شما جذب آهن‌ربا می‌شود و کدام یک جذب نمی‌شود، اطّلاعات جمع‌آوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید
جواب: بر عهده دانش‌آموز، می‌توانید با یک آهن‌ربا آزمایش کنید

جواب سوال صفحه ۶۱ علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۶۱ علوم چهارم

 آیا گیره ها به همه‌ی قسمت های آهنربا می‌چسبند؟ آیا این خاصیت در همه جای آهنربا یکسان است؟ 
جواب: خیر قدرت آهنربا در دو قطب آن بیشتر است.

پیشبینی گروه شما چیست؟ 
جواب: خاصیت آهنربایی در وسط آهنربا به دلیل آزادی عمل کم ذرات آهنربا کمتر است ولی در قطب ها به دلیل آزادی عمل زیاد ذره‌های آن، خاصیت آهنربایی بیشتر است.

جواب فعالیت صفحه ۶۱ درس هفتم علوم چهارم

برای پی بردن به درستی پیش‌بینی خود، با وسایلی که در اختیار دارید آزمایش مناسبی را طرّاحی و اجرا کنید. نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
جواب: آهن‌ربا را به براده آهن نزدیک می‌کنیم، می‌بینیم که مقدار زیادی براده جذب دو سر آهن ربا می‌شود. سپس تلاش می‌کنیم که براده‌ها را به وسط آهن‌ربا جذب کنیم که می‌بینیم مقدار کمی براده وسط آهن‌ربا شده است. این مورد را با گیره کاغذ نیز امتحان می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که خاصیت آهن‌ربایی در قطب‌های آهن‌ربا بیش‌تر است.

جواب فعالیت صفحه ۶۲ درس هفتم علوم چهارم

۱- دو آهن ربای تیغه‌ای را مانند شکل روی ماشین‌های اسباب بازی بچسبانید.
۲- ماشین‌ها را مانند شکل از روبه‌رو به هم نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: از هم دور می شوند.
۳- یکی از ماشین‌ها را برگردانید و دوباره آنها را به هم نزدیک کنید؛ چه اتفّاقی می‌افتد؟
جواب: ماشین‌ها به هم نزدیک می‌شوند و تصادف می کنند جواب فعالیت صفحه ۶۲ درس هفتم علوم چهارم

در کدام حالت، ماشین‌ها به هم برخورد می‌کنند؟
جواب: وقتی نا همنام باشند .
در کدام حالت، ماشین‌ها از هم دور می‌شوند؟
جواب: وقتی همنام باشند
از مشاهدات خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: قطب های همنام همدیگر را دفع و ناهمنام جذب می کنند

جواب سوال وسط صفحه ۶۲ علوم چهارم

آیا آهن‌رباها قدرت جذب یکسانی دارند؟
جواب: خیر. بستگی به بزرگی و کوچکی آهنربا دارد هم چنین بستگی به نوع و جنس ماده سازنده آهنربا هم دارد.

جواب فعالیت صفحه ۶۲ درس هفتم علوم چهارم

۱- چهار عدد آهن‌ربا را شماره‌گذاری کنید.
۲- یک گیره‌ی فلزّی کاغذ را روی صفر خط‌کش قرار دهید.جواب فعالیت صفحه ۶۲ درس هفتم علوم چهارم

۳- آهن‌ربای شماره‌ی ۱ را روی خط‌کش قرار دهید و به آرامی به گیره‌ی کاغذ نزدیک کنید.
۴- فاصله‌ای را که در آن آهن‌ربا، گیره‌ی کاغذ را جذب می‌کند، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

۵- مرحله‌ی ۳ را با آهن‌رباهای شماره‌ی ۲، ۳ و ۴ را تکرار کنید.

شماره آهن‌ ربا فاصله‌‌ای که گیره جذب آهن‌‌ربا می‌شود
۱ ۳ سانتی‌متر
۲ ۴ سانتی‌متر
۳ ۱ سانتی‌متر
۴ ۵ سانتی‌متر

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: قدرت جذب آهنرباها متفاوت است.

جواب فعالیت صفحه ۶۳ درس هفتم علوم چهارم

۱- میخ را روی میز بگذارید. یک قطب آهن‌ربا را روی یک سر آن قرار دهید. آهن‌ربا را تا سر دیگر میخ بکشید. این کار را در همان جهت تا ۵۰ بار تکرار کنید (دقّت کنید که آهن‌ربا را در خلاف جهت تعیین شده حرکت ندهید).
۲- این میخ را به گیره‌های فلزّی کاغذ یا براده‌های آهن نزدیک کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب: میخ تبدیل به آهن‌‌ربا شده است و براده های آهن جذب میخ می شوند

جواب فعالیت صفحه ۶۴ درس هفتم علوم چهارم

۱- شمال و جنوب کلاس را تعیین کنید و روی کاغذ بنویسید. کاغذ را در محلّ آزمایش بچسبانید.
۲- یک سوزن ته گرد را آهن‌ربا کنید.
۳- دو دانه‌ی کروی شکل یونولیت را به دو سرسوزن ته گرد وصل کنید.
۴- یک ظرف پلاستیکی یا شیشه‌ای را از آب پر کنید و آن را دور از وسایل آهنی قرار دهید.
۵- سوزن متّصل به دانه‌های یونولیت را به آرامی روی آب شناور کنید.
۶- صبر کنید تا آهن‌ربای سوزنی از حرکت بایستد؛ طرز قرار گرفتن آن را روی صفحه‌ی کاغذ رسم کنید.
۷- آهن‌ربای سوزنی را چند بار بچرخانید و صبر کنید تا از حرکت بایستد؛ آیا در جهت قبلی قرار می‌گیرد؟
جواب: بله

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می گیرید؟
جواب: میخ تبدیل به آهنربا شده و در جهت قطب شمال می ایستد.
– آن سر آهن ربا را که به سمت شمال قرار می‌گیرد، قطب شمال می‌نامند و با علامت N نشان می‌دهند. سر دیگر آن را که به سمت جنوب قرار می‌گیرد، قطب جنوب می‌نامند و آن را با علامت S نشان می‌دهند.
– با استفاده از ماژیک‌ها، قطب شمال آهن‌ربای سوزنی را قرمز و قطب جنوب آهن‌ربا را آبی رنگ کنید.

جواب فعالیت صفحه ۶۵ درس هفتم علوم چهارم

۱- سیم روکش‌دار را ۵۰ تا ۱۰۰ بار، دور یک میخ آهنی بپیچید.
۲- دو سرسیم را به باتری وصل کنید.
۳- میخ را به چند گیره‌ی فلزّی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: میخ تبدیل به آهنربا شده است. گیره های فلزی جذب میخ می شوند.
۴- پیش‌بینی کنید اگر تعداد دورهای سیم پیچ‌ها را تغییر دهید، چه اتّفاقی می‌افتد. 
جواب: اگر تعداد دور سیم پیچ زیاد شود آهنربا قوی تر می شود.

پیش‌بینی خود را آزمایش کنید.
برعهده دانش آموز

جواب گفت‌وگو صفحه ۶۶ درس هفتم علوم چهارم

مردم با مصرف کالاهای بسته‌بندی شده مانند انواع کنسروها و نوشیدنی‌ها مقدار زیادی زباله تولید می‌کنند.
استفاده از کالاهای بسته‌بندی شده‌ی فلزّی چه فایده‌ها و چه ضررهایی دارد؟ 
جواب: از دوام و استحکام خوبی برخورداند و قابل بازیافت هستند و باعث آلودگی کم‌تر محیط زیست می‌شوند.
بازیافت زباله‌های فلزّی چه فایده‌هایی دارد و به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟ 
جواب: با بازیافت زباله می شود دوباره از آن استفاده کرد . با استفاده از آهنربای الکتریکی در مراکز تفکیک زباله میتوان بازیافت کرد.

جواب سوال صفحه ۶۶ علوم چهارم

برای اینکه بتوانیم زباله‌ها را آسان‌تر بازیافت کنیم شما چه کمکی می‌کنید؟
جواب: من باتری های وسایل را جمع آوری میکنم و به یک شرکت بازیافت میفروشم
زباله های تر و خشک را از هم جدا میکنم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ علوم چهارم (آهن ربا در زندگی) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۸ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس ششم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۷ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.