جواب درس ۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۷

جواب درس ۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۷

گام به گام درس هفتم فارسی ششم ابتدایی

جواب درس ۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۷

گام به گام درس هفتم فارسی ششم ابتدایی

گام به گام فارسی ششم ابتدایی / درس ۷ :: درس آزاد

جواب خوانش و فهم صفحه ۵۷ درس ۷ فارسی ششم

۱- در بیت «گر رسد دشمنی برای وطن/ جان و دل، رایگان بیفشانیم» واژه‌ی «دشمنی» با چه آهنگی خوانده می‌شود؟ چرا؟
جواب: با آهنگ حماسی – چون این شعر در وصف ایران است و می خواهد احساسات وطن دوستی مخاطب را برانگیزد پس واژه ی « دشمنی » با لحن حماسی و با حالت تنفر بیان می شود.

۲- چرا در بیت سوم عنوان شده است که «یادگار قدیم دورانیم»؟
جواب: زیرا کشور ایران دارای تاریخ و تمدن پربار و کهن بیشتر از 2500 سال است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ فارسی ششم ؛ صفحه ۵۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس هشتم فارسی ششم و برای بخش قبلی از جواب درس ۶ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.