جواب درس ۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۵۵، ۵۶، ۵۷

جواب درس ۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۵۵، ۵۶، ۵۷

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۷ فارسی هشتم؛ صفحه ۵۵، ۵۶، ۵۷

گام به گام درس هفتم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۷: آداب نیکان

جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ درس هفتم فارسی هشتم

۱- سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟
جواب: ۱- اهمیت حلال بودن غذا.
۲- اهمیت پاکی دل و نیت در سخن گفتن
۳- پاک بودن قلب در هنگام خواب از کینه و حسد

۲- در زندگی امروزی، چه آسیب‌هایی انسان را تهدید می‌کند؟ 
جواب: استفاده از فناوری‌های پیشرفته هر چند که ما را کمک می‌کند، اما اگر از آنها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می‌کند ما را تهدیده هم می‌کند. استفاده نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدن ماشینی و علم زده غرب است.

۳- به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟
جواب: بهترین زمان سخن گفتن زمانی که از شخص سوالی پرسیده شود و بهترین زمان سکوت هنگامی که دیگران سخن می‌گویند

۴- چرا باید حریم قانون، دین و هنجارهای اخلاقی، فرهنگی و آداب جوانمردی را رعایت کنیم؟
جواب: چون رعایت آن به نفع ماست و وظیفه هر شهروند رعایت آنهاست. گذشته از آن اگر ما رعایت نکنیم ممکن است به آتش همان بی حرمتی خود، بسوزیم.

جواب گفت‌وگو صفحه ۵۶ درس هفتم فارسی هشتم

۱- درباره به کارگیری درست تلفن همراه و رایانه، گفت‌وگو کنید.
جواب: از این وسیله به موقع و به جا استفاده کنیم. در استفاده از آنها هنجارهای اجتماعی، اخلاقی، حریم خصوصی و حرمت افراد و قانون را از بین نبریم. استفاده نابه جا و نسنجیده از آنها ضربه‌ی جبران ناپذیری به جامعه و افراد وارد می‌کند.

۲- دو متن درس «آداب نیکان» را با هم مقایسه و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را بیان کنید.
شباهت‌ها: هر دو نثر هستند، متن هر دو قابل فهم است، هر دو در پی آموزش مفاهیمی هستند.
تفاوت‌ها: نثر اولی قدیمی‌تر است، نثر دومی امروزی‌تر، کلمات به کار رفته در نثر اول، کلماتی هستند که در زمان‌های قدیم کاربرد داشت و مربوط به مسائل آن روزها بود. اما در نثر دومی کلماتی به کار رفته است که امروزه در اجتماع از آن استفاده می‌شود. ما می‌توانیم نثر اولی را بخوانیم و بفهمیم اما یک انسانی که در آن دوره زندگی می‌کرد ممکن است نثر دومی را بتواند بخواند اما چیزی از آن نفهمد. چون کلمات آن امروزی هستند. در هر دو نثر کلمه‌های زبان بیگانه وجود دارد. در اولی کلمات عربی و در دومی کلمات انگلیسی.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۵۷ درس هفتم فارسی هشتم

۱- در متن درس، واژه‌هایی را بیابید که در آنها یکی از حروف «ع، غ، ض، ذ» به کار رفته باشد؛ سپس معنای هر یک را بنویسید.
بغدادی:
اهل شهر بغداد
عارفان: خداشناسان
عرض کردن: گفتن
طعام: غذا
بی‌موقع: بی‌وقت
حضرت: لقبی برای احترام است
معترف شدی: اعتراف کردی
فرع: غیر اصل
رضای خدا: راضی بودن خدا
بغض: کینه، بد خواهی
ذکر: گفتن نام خدا در زیر لب
علمی: منسوب به علم
عقل: منطق، قوه تمییز انسان
استعداد: توانایی
جامعه: مجموعه‌ای که با هم زندگی می‌کنند.
اجتماعی: جمعی
عصر: دوره
اعتقاد: معتقد بودن
معیار: ملاک‌های ارزشیابی
غرب: اروپا
فضا: محل اشغال چیزی
ذهن: خاطره، فکر
متعالی: بلند مرتبه
غفلت: بی‌خبری
غوغا: داد و فریاد
فضایل: ارزش‌ها، خوبی‌ها
دعوی: ادعا کردن
دعا: خواسته

۲- در متن زیر، گروه‌های اسمی را بیابید و هسته هر یک را مشخص کنید.
جواب: انسان، موجودی (هسته) اجتماعی (وابسته) است و جامعه، هنجار(هسته) های فرهنگی (وابسته)، سنّت (هسته) های اعتقادی (وابسته) و ارزش (هسته) های خاصی (وابسته) دارد.

۳- برای خواندن درست و مناسب متن «آداب نیکان» چه لحنی را باید برگزید؟
جواب: برای متن اول لحن گفت‌گو بر اساس شخصیت‌های هر گروه که همان لحن داستانی است، مناسب است و برای متن دوم لحن گزارشی مناسب‌تر است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.