جواب درس ۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۲

جواب درس ۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۲

گام به گام درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۲

گام به گام درس هفتم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۷: مهمان شهر ما

جواب درست و نادرست صفحه ۶۵ فارسی چهارم

۱- دانش آموزان همراه خانواده‌هایشان به استقبال رفته بودند.
❌ نادرست

۲- جنب‌وجوش گنجشکان نشانه‌ی انتظار آنها برای ورود مهمان بود.
✅ درست

۳- گذشت زمان به درک معنی بعضی از مطالب کمک می‌کند.
✅ درست

جواب درک مطلب صفحه ۶۵ فارسی چهارم

۱- نویسنده انبوه جمعیت در روز استقبال از میهمان را به چه چیزی مانند کرده است؟ 
پاسخ: اقیانوس

۲- در متن درس، انتظار مردم چگونه توصیف شده است؟
پاسخ: مردم تمام کوچه ها و خیابانهای شهر را پاکیزه و آب و جارو کرده بودند و همین طور کل شهر را چراغانی کرده بودند.

۳- «مثل این بود که خورشید این جمعیت طلوع کرده است. همه مانند گل های آفتابگردان به طرف او برگشتند.» در این عبارت به چه ویژگی گل آفتابگردان اشاره شده است؟ 
پاسخ: این تشبیه نشان می‌دهد که مردم با دیدن میهمان، مانند گل آفتابگردان که همیشه به سمت خورشید می‌چرخد، به سمت او جذب شدند.

۴- چرا تلاشهای ما باید با فکر کردن همراه باشد؟
پاسخ: زیرا کار و تلاش برای به نتیجه رسیدن کارها کافی نیست بلکه باید کار و تلاش همراه با فکر باشد تا به نتیجه برسد

۵- با توجّه به متن درس، منظور از «مهمان شهر ما» چه کسی بود؟
پاسخ: مقام معظم رهبری

جواب گوش کن و بگو صفحه ۶۶ فارسی چهارم

با دقّت به داستان گوش کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

۱- به نظر شما ماجراهای ابتدای داستان در چه موقعی از سال اتّفاق افتاده است؟
پاسخ: زمستان

۲- رود چگونه پر آب شد؟
پاسخ: نور خورشید بر روی برف های روی قله تابید و آن ها را آب کرد و سپس این آب ها از دشت ها و مزرعه ها گذشتند و به رود رسیدند و آن را پر آن کردند.

۳- با توجّه به داستان، شخصیت رود و برف را با هم مقایسه کنید.
پاسخ: رود بخشنده و مهربان بود و از آب خود برای آبیاری مزارع و دشت ها استفاده می کرد تا گیاهان و دانه ها رشد کنند ولی برف بسیار مغرور و متکبّر بود و دوست نداشت به دیگران کمک کند و خودش را بالاتر و بهتر از دیگران می‌دانست.

۴- چرا با مردن دانه‌ها و شکوفه‌ها، بهار هم می‌میرد؟
پاسخ: زیرا با آمدن بهار گیاهان رشد می کنند و درختان شکوفه می زنند و همه جا پر از گل و گیاهان مختلف می شود و هنگامی که این اتفاقات نیفتد انگار بهاری وجود ندارد و بهار از بین می رود.

۵- کدام‌یک از جمله‌های داستان نشان دهنده‌ی غرور برف است؟
پاسخ: هنگامی که برف گفت: من از همه برترم و هنگامی که به رود گفت: تو فامیل من نیستی و من پاکیزه و سفید هستم.

جواب درک و دریافت صفحه ۷۱ فارسی چهارم

۱- منظور درخت سیب از جمله‌ی «از این خانه همیشه بوی محبّت به مشام می‌رسد» چیست؟
پاسخ: یعنی اهالی این خانه همیشه با محبت با یکدیگر رفتار می‌کنند.

۲- در پایان داستان، چرا گل با اینکه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟
پاسخ: چون حتی وقتی که از شاخه جدا شده بود هم بین قرآن باقی مانده بود و کسی او را دور نینداخته بود و او همیشه می توانست در کنار نرگس باشد.

۳- چه فرقی بین رفتار درخت سیب با گل‌های سوسن وجود داشت؟
پاسخ: گل های سوسن از عمر کوتاه گل صحبت می کردند و این که نرگس او را دوست ندارد و او را از شاخه جدا خواهد کرد، اما درخت سیب گل کوچک را آرام می کرد و با او درباره‌‌ی نرگس و محبتی که در خانه ی آن ها وجود داشت صحبت می کرد.

۴- با توجّه به نمودار زیر درباره عناصر داستانی که خواندید، گفت‌وگو کنید.
شخصیت های داستان :
پاسخ: گلهای سوسن، گل کوچک، درخت سیب ، نرگس و محمدتقی

زمان :
پاسخ: سال های جنگ عراق با ایران.

مکان :
پاسخ: حیاط خانه ی نرگس

اتفاق های داستان :
پاسخ: – بد گفتن گلهای سوسن از نرگس
– امیدواری دادن درخت سیب به گل کوچک
– آمدن محمد تقی از جنگ
– چیده شدن گل برای استقبال از محمد تقی و نگه داشتن آن در قرآن بعد از خشک شدن

نتیجه:
پاسخ: هیچوقت نباید به دیگران بدبین باشم و هرگز دیگران را قضاوت نکنم

جواب مثل صفحه ۷۲ فارسی چهارم

مفهوم تصویر با کدام یک از مَثَل‌های زیر ارتباط دارد؟
– با یک گل بهار نمی‌شود.
– فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.
– جوینده، یابنده است. ✅
– کوه به کوه نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد.جواب مثل صفحه ۷۲ فارسی چهارم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ فارسی چهارم ؛ صفحه ۶۵، ۶۶، ۷۱، ۷۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۰ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس ششم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.