جواب درس ۷ قرآن ششم ؛ صفحه ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹

جواب درس ۷ قرآن ششم ؛ صفحه ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹

جواب تمرین های درس هفتم قرآن ششم

جواب درس ۷ قرآن ششم ؛ صفحه ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹

جواب تمرین های درس هفتم قرآن ششم

جواب قرآن ششم / درس ۷ :: سوره قمر، نظم در آفریشن

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ قرآن ششم ابتدایی

تمرین اول: معنای این کلمات را روبه‌روی آنها بنویسید.
شَمْس: خورشید
قَمَر: ماه
سَماء: آسمان

تمرین دوم: هر کلمه را به معنای آن وصل کنید.
جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ قرآن ششم ابتدایی

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آنها را کامل کنید.
۱- مِنْ شَجَرٍَه مُبارَکٍَه زَیْتونٍَه 
از …درخت پربرکت زیتون….

۲- وَ اَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ بالِْقسْط
و تمام و کامل، پیمانه و …ترازو… را به عدالت پر کنید.

۳- اَللهُ الَّذی خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلاَرْضَ 
…خداوند… کسی است که …آفرید آسمان‌ها… و …زمین… را.

انس با قرآن در خانه صفحه ۴۶ قرآن ششم

معنای کلمات زیر را بنویس، این‌ها همه نام‌ها و صفات خداوند است.

رَبّ: پروردگار رَحْمان: بخشنده عَلیم: دانا
سَمیع: شنوا بَصیر: بینا رَزّاق: روزی دهنده

جواب پیام قرانی صفحه ۴۸ قرآن ششم

جواب پیام قرانی صفحه 48 قرآن ششم

با کمک تصویر با دوستان خود، درباره‌ی این پیام قرآنی گفت‌وگو کنید.
جواب: قرآن کتابی سراسر پند و حکمت است که به ساده‌ترین زبان برای ما بیان شده است تا همگان به راحتی این پند و اندرزها را درک کنند. بهترین دستورات و مهمترین شعار اخلافی در این کتاب آسمانی آمده است تا راهگشای ما باشند. نیکی به پدر و مادر، خوب صحبت کردن و… این دستورات از اساسی‌ترین آداب زندگی انسان است که ما را به آن هدایت می‌کند.جواب پیام قرانی صفحه 48 قرآن ششم

معنی آیات :
۱- إیّاک‌َ نَعبُدُ وَ إِیّاک‌َ نَستَعِین‌ُ 
معنی: فقط تو را عبادت می‌کنیم و فقط از تو کمک می‌جوییم؛

۲-  کلُوا واشربوا و لا تسرفوا
معنی: بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.

۳-وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً 
معنی:  به پدر و مادر خود نیکی کنید.

۴- و قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً؛
معنی: … و با مردم خوش سخن بگویید.

۵-و قل رب زدنی علما 
معنی: خداوندا علم مرا زیاد کن

۶- و الصلح خیر
معنی: صلح و صفا و دوستی و سازش است

فعالیت: بررسی کنید پیام قرآنی این درس در سوره‌ی قَمر چند بار تکرار شده است ؟ آن را بخوانید.
جواب: ۴ بار: در آیات ۱۷ و ۲۲ و ۳۲ و ۴۰

انس با قرآن در خانه صفحه ۴۹ قرآن ششم

دو نمونه از موارد نظم در آفرینش را که برای تو جالب بوده است، بنویس. (دو مورد از موارد زیر را بنویسید.)
– جاذبه ی زمین
– کروی شکل بودن زمین و سیارات
– سرعت ثابت نور
– نظم و هماهنگی شگفت انگیز بین مورچه ها
– هماهنگی در دستگاه گوارش
– هماهنگی چرخش سیاره ها
– فاصله خورشید با زمین
– هماهنگی روز و شب
– چرخش ماه دور زمین و بازتاب نور خورشید برای روشن کردن زمین

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.