جواب درس ۷ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸

جواب درس ۷ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸

جواب تمرینات درس هفتم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۷ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸

جواب تمرینات درس هفتم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۷ :: سوره نحل

معنی کلمات صفحه ۴۳ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

قدم:ٌ گام
سبیلِ الله: راه خدا
عذابٌ عظیم: عذاب بزرگ
بِعَهدِ الله: پیمان (عهد) خدا
قلیالً : اندک
خیر:ٌ بهتر
عمِلَ صالِحا:ً کار نیک
مُؤمِن: باایمان
الشیطان: شیطان
آیه: آیه، نشانه
مکان: به جای
بالحق: به حقیقت
المسلمین: مسلمانان

جواب تمرین های صفحه ۴۶ قرآن چهارم

تمرین اول:
با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

جواب تمرین های صفحه ۲۴ قرآن چهارم

تمرین دوم:
 این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.

جواب تمرین های صفحه ۲۴ قرآن چهارم

۱- آگاه باشید قطعا خدا ،او بسیار آمرزنده و مهربان است.
۲- و به پا داریم نماز را و بپردازید زکات را و اطاعت کنید پیامبر را.
۳- و خدای شما خدای یکتاست، نیست خدا یی جز او، که بخشنده مهربان است.

جواب تمرین های صفحه ۴۷ قرآن چهارم

تمرین سوم:
در عبارات تمرین فوق، زیر پایه‌های همزه که از حروف ناخوانا هستند، خط بکشید.
جواب تمرینات صفحه 47 درس 7 قرآن چهارم

معنی کلمات صفحه ۴۸ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

قبل:ِ گذشته
الله: خدا
السماوات: آسمان ها
الارض: زمین
العظیم: بزرگ
المالئکه: فرشتگان
بِحمد:ِ به ستایشِ
الرحیم: مهربان
قرآناً عَرَبیًّا: قرآن به زبان عربی
الجمع: روز قیامت
اُمهً واحده:ً امت یگانه
الظّالمون: ستمگران
کلِّ شیء:ٍ همه چیز .
شیء:ٍ چیزی – موردی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۸ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس ششم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.