جواب فعالیت درس ۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰

جواب فعالیت درس ۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰

گام به گام درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت درس ۷ مطالعات ششم؛ صفحه ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۰

گام به گام درس هفتم مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت های مطالعات اجتماعی ششم/ درس ۷ :: طلای سیاه

جواب فعالیت صفحه ۴۶ مطالعات اجتماعی ششم

همفکری کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۰ را در کلاس کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۰ مطالعات ششم

جواب سوال صفحه ۴۶ مطالعات اجتماعی ششم

جواب سوال صفحه 46 مطالعات اجتماعی ششم

از انجام دادن این فعالیت چه نتیجهای گرفتید؟ 
جواب: ما برای تهیه غذا ، حمل و نقل و بسیاری از کار های دیگر نیاز به انرژی داریم.

به نمودار مقابل توجه کنید. این نمودار مهمترین منابع تأمین انرژی را در جهان امروز نشان میدهد.
سه گروه عمده‌ی انرژی را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست میآید؟ 
جواب: سوخت های فسیلی ،انرژی هسته ای ، انرژی های تجدیدپذیر؛ یشترین انرژی مورد نیاز ما از سوخت های فسیلی به دست میآید

جواب فعالیت صفحه ۴۷ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۲:
نفت میراثی طبیعی است که بر اثر استفاده تمام میشود. به نظر شما، چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی میشود؟

جواب: بعد از تمام شدن نفت به انرژی و محصولات نفتی به سختی میتوان به آنها دست یافت.

صادرات نفت برای کشور ما چه اهمیتی دارد؟
جواب: باعث رشد اقتصادی و افزایش قدرت ما میشود.

چرا ایران تلاش میکند به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالاها را به خارج صادر کند؟
جواب: زیرا روزی نفت تمام میشود و ما باید جایگزینی برای آن داشته باشیم.

آیا ما حق داریم همه‌ی نفت و گاز را استخراج کنیم و به فکر آیندگان نباشیم؟
جواب: خیر , نفت و گاز تنها سهم ما نیست بلکه برای فرزندان ما و نسل های آینده ما نیز هست. تا کشورمان را بسازند .

جواب فعالیت ۳:
سوختی که در خانه‌ی شما برای گرما و پخت و پز استفاده می‌شود، چیست؟ این سوخت از کجا تأمین می‌شود و چگونه به دست شما می‌رسد؟ 

جواب: گاز شهری لوله کشی , از پالایشگاه نزدیک استانمان از طریق لوله های بزرگ به ایستگاه های شهرمان هدایت می شود. و از آن جا به خانه ها از طریق لوله کشی می رسد

جواب سوال صفحه ۴۸ مطالعات اجتماعی ششم

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. روی نقشه‌ی بالا، مکان مهم‌ترین پالایشگاه‌های نفت را پیدا کنید. 
جواب: اصفهان، بندرعباس، تهران، کرمانشاه، آبادان، اراک، لاوان

جواب فعالیت صفحه ۵۰ مطالعات اجتماعی ششم

جواب فعالیت ۴:
با توجه به آنچه درباره‌ی آب و هوا و رودهای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟

جواب: زیرا رودهای پر آب در ایران کم است. و ایران در نواحی خشک و نیمه خشک قرار داشته و منابع آبی در ایران محدود است.

جواب فعالیت ۵:
برای حفظ محیط زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟ چرا؟

جواب: برق آبی , زیرا برق حرارتی از سوزاندن سوخت های فسیلی بدست می آید. که محیط زیست را آلوده می کند. اما برق آبی آلودگی ندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.