جواب فعالیت درس ۷ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۷ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس هفتم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۷ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس هفتم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی /  درس ۷ :: نواحی صنعتی مهم ایران

جواب سوال صفحه ۳۴ مطالعات اجتماعی پنجم

به شکل زیر توجّه کنید.

چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ توضیح دهید.
جواب: مواد اولیه وارد نخ کارخانه پارچه بافی میشود سپس تبدیل به کالای پارچه میشودجواب سوال صفحه ۳۴ مطالعات اجتماعی پنجم

مواد اولیه ی کارخانه ها از منابع طبیعی به دست میآید. به نظر شما، برای تهیه ی نخ از کدام منابع طبیعی استفاده میشود؟
جواب: پنبه و پشم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- کاربرگه‌ی شماره‌ی (۵) را در کلاس انجام دهید تا با «موادّ اوّلیه» بیشتر آشنا شوید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات پنجم

جواب سوال صفحه ۳۵ مطالعات اجتماعی پنجم

گفتیم که کارخانه‌ها برای تولید کالا به موادّ اوّلیه نیاز دارند. اکنون به تصویر نگاه کنید و بگویید یک کارخانه برای اینکه کالا تولید کند، علاوه بر موادّ اوّلیه به چه چیزهای دیگری نیاز دارد؟ 
جواب: ۱- مواد اولیه ۲- سرمایه ۳- نیروی کار ۴- ماشین آلات و ابزار

جواب سوال صفحه ۳۵ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ مطالعات اجتماعی پنجم

۲- صاحبان کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تولیدی باید همه‌ی کارگران و کسانی را که در کارخانه مشغول به کارند، بیمه کنند. پرس و جو کنید که این بیمه چیست و چه فایده‌ای دارد.
جواب: بیمه نوعی آینده نگری است یعنی باعث می شود اگر اتفاقی برای ما می افتد ، به ویژه بیمه عمر کمک کنیم.

۳- کاربرگه‌ی شماره ی ۶ را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه شماره ۶ مطالعات پنجم

۴- به همراه معلمّ خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کلاس ارائه کنید.
جواب: بر عهده معلم و دانش آموزان

جواب سوال صفحه ۳۸ مطالعات اجتماعی پنجم

به نمودار توجّه کنید. مهم‌ترین استان صنعتی ایران که بیشترین صنایع مصرفی را در خود جای داده کدام استان است؟ 
تهرانجواب سوال صفحه ۳۸ مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ مطالعات اجتماعی پنجم

۵- چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تأسیس می‌شود؟ 
جواب: زیرا سرمایه و نیروی کار زیادی وجود دارد و.نیاز به کالاهای مصرفی بیشتری دارند

۶- معیّن کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند.
پتروشیمی (مادر)
فرش (مصرفی)
کفش (مصرفی)
قند و شکر (مصرفی)
فولاد (مادر)
پارچه‌بافی (مصرفی)

۷- به نقشه‌ی پراکندگی صنایع و معادن ایران توجّه کنید. برای هر یک از صنایع دو شهر را نام ببرید.
پتروشیمی: اصفهان -خوزستان
ذوب آهن و فولاد: اهواز – اصفهان
ماشین‌سازی: اراک – تبریز

۸- آیا در نزدیکی محلّ زندگی شما کارخانه‌ای وجود دارد؟ درباره‌ی آن گزارشی تهیه کنید.
جواب: بله شرکت شیر پگاه – مصرفی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.