جواب درس ۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶

جواب درس ۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶

گام به گام درس هفتم هدیه های آسمانی پنجم

جواب درس ۷ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶

گام به گام درس هفتم هدیه های آسمانی پنجم

گام به گام هدیه پنجم ابتدایی / درس ۷ :: رنگین کمان جمعه

جواب کامل کنید صفحه ۵۲ درس هفتم هدیه پنجم

با کمک معلّم خود، شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید:

– نماز جمعه، دو رکعت است. به کسی که نماز جمعه را برای مردم می‌خواند، امام جمعه می‌گویند. امام جمعه ابتدا دو خطبه می‌خواند و سپس همه برای خواندن نماز آماده می‌شویم. در رکعت اوّل، نیّت می‌کنیم و بعد از امام جمعه تکبیرهًْ الاحرام می‌گوییم. یعنی می‌گوییم: الله اکبر

– سپس امام جمعه، حمد و توحید را می‌خواند و ما ساکت هستیم و به آن گوش می‌دهیم. آن گاه امام، دست‌ها را برای قنوت به آسمان بلند می‌کند و دعا می‌کند. ما نیز قنوت را می‌خوانیم . سپس رکوع و دو سجده را انجام می‌دهیم.

– در رکعت دوم نیز امام جمعه، حمد و سوره را می‌خواند و ما ساکت هستیم. بعد امام جمعه به رکوع می رود و ما نیز به رکوع می‌رویم.

– امام جمعه بعد از رکوع می‌ایستد؛ دست‌ها را برای قنوت بالا می‌آورد و قنوت می‌خواند. ما نیز قنوت می‌گیریم و دعا می‌کنیم.

– امام جمعه بعد از قنوت بلافاصله به سجده می‌رود و ما نیز به سجده می‌رویم.

– بعد از دو سجده می‌نشینیم و ذکر تشهّد و سلام را همراه با امام جمعه می‌خوانیم.

جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ درس هفتم هدیه پنجم

با توجّه به آنچه خواندید، چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی هست؟جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه پنجم

در نماز جمعهدر یک نماز دو رکعتی
خطبه و سخنرانی داردخطبه و سخنرانی ندارد.
دو قنوت می‌خوانیم.یک قنوت دارد
در رکعت اوّل، پس از حمد و سوره، قنوت می‌خوانیم.در رکعت اول پس از حمد و توحید، به رکوع می رویم
در رکعت دوم، پس از حمد و سوره به رکوع رفته و بعد قنوت می خوانیمدر رکعت دوم، پس از حمد و سوره، ابتدا قنوت می‌خوانیم و سپس به رکوع می‌رویم.

جواب تدبر کنیم صفحه ۵۴ درس هفتم هدیه پنجم

این آیه را بخوانید:
جواب تدبر کنیم صفحه ۵۴ هدیه پنجمبه نظر شما چرا خواندن نماز جمعه، این قدر سفارش شده است؟
در مورد مسایل دینی و اخلاق صحبت می شود
وحدت مسلمانان را نشان می‌دهد.
نمازگزان به صورت جماعت نماز خوانده و دعا می کنند

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۴ درس هفتم هدیه پنجم

مراحل غسل را به ترتیب شماره‌گذاری کنید. جواب:جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۴ هدیه پنجم

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۵ درس هفتم هدیه پنجم

با توجّه به کارهای خوبی که باید روز جمعه انجام دهید، یک برنامه‌ی مناسب برای خودتان بنویسید.
جواب:

ردیفزماننوع فعّالیت
۱ساعت ۸ورزش کردن با خانواده
۲ساعت ۱۱تمیز کردن خانه همراه خانواده.
۳ساعت ۱۴دادن آب به گل ها
۴ساعت ۱۹دیدن فیلم کمدی با خانواده
۵ساعت ۲۲صحبت با دوستان(ویدیوکال و چت)

جواب دعا کنیم صفحه ۵۵ درس هفتم هدیه پنجم

روزهای جمعه، دعا می‌کنم که…
جواب: امام زمان (عج)ظهور کند تا جهان پراز آرامش و عدالت شود برای سلامتی بیماران و موفقیت دانش آموزان در تحصیل و خوشبختی جوانان و عاقبت به خیر شدن همه نیز دعا می کنم

جواب خاطره‌گویی صفحه ۵۵ درس هفتم هدیه پنجم

خاطرات خود از شرکت در نماز جمعه را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید.

 

جواب با خانواده صفحه ۵۶ درس هفتم هدیه پنجم

– نماز جمعه در شهر شما در چه مکانی برگزار می‌شود؟
جواب: در مسجد صاحب الزمان
– نام امام جمعه‌ی شهر شما چیست؟
جواب: حبیب‌الله شعبانی

شما میتوانید در تصویر فهرست امام جمعه شهر خود را پیدا کنیدجواب با خانواده صفحه ۵۶ هدیه پنجم