جواب درس ۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب درس ۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هفتم

جواب درس ۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هفتم

جواب هدیه چهارم / درس ۷ :: نماز در کوهستان

جواب برایم بگو صفحه ۵۲ هدیه ها چهارم

در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر….
جواب: آب برای وضو گرفتن نداشته باشیم

جواب ببین و بگو صفحه ۵۲ هدیه ها چهارم

مراحل انجام تیمّم را به ترتیب شماره‌گذاری کنید.جواب بیبن و بگو درس ۷ هدیه چهارم

جواب کامل کنید صفحه ۵۳ هدیه ها چهارم

در چه مواردی می‌توانیم تیمّم کنیم؟
جواب: جواب کامل کنید صفحه ۵۳ هدیه ها چهارمآب نباشد.
وقت نباشد.
استفاده از آب ضرر داشته باشد.

جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه ها چهارم

تیمّم بر کدام یک از اینها صحیح است؟
جواب: خاک، شن، سنگجواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه ها چهارم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۴ هدیه ها چهارم

حرف اوّل پاسخ‌ها را کنار هم قرار دهید تا به یک عبارت برسید.
۱- ترجمه‌ی «الله » به فارسی: …خدا…
۲- در تیمّم، دست‌ها را از جایی که موی سر می‌روید، تا روی …ابروها… می‌کشیم.
۳- شهری که تیمّم بر خاک آن، ثواب بیشتری دارد: …کربلا…
۴- در تیمّم با کف دست چپ، تمام …پشت… دست راست را از مچ تا نوک انگشت مسح می‌کنیم.
۵- سپس با کف دست راست، تمام پشت دست چپ را از مُچ تا نوک …انگشت‌… مسح می‌کنیم.
۶- قسمتی از دست که در تیمّم آن را روی خاک یا سنگ می‌زنیم …کف دست…

سپس با استفاده از عبارت به دست آمده، ترجمه‌ی آیه را کامل کنید.جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۵۴ هدیه ها چهارم

جواب تمرین کنید صفحه ۵۵ هدیه ها چهارم

با معلّم خود در کلاس، تیمّم را کامل و به نوبت انجام دهید.
جواب: ۱- ابتدا نیت میکنیم.
۲- کف هر دو دست را روی خاک پاک میگذاریم.
۳- هر دو دست را از جایی که موی سر میروید تا روی ابروها میکشیم.
۴- با کف دست چپ تمام پشت دست راست از مچ تا روی انگشتان مسح میکنیم.
۵- با دست راست، تمام پشت دست چپ از مچ تا روی انگشتان مسح میکنیم.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۸ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس ششم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.