جواب فعالیت درس ۷ پیام نهم؛ صفحه ۷۸، ۸۰، ۸۱

جواب فعالیت درس ۷ پیام نهم؛ صفحه ۷۸، ۸۰، ۸۱

گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۷ پیام نهم؛ صفحه ۷۸، ۸۰، ۸۱

گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۷ :: احکام نماز

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۸ درس ۷ پیام نهم

با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟
جواب: سعدی در این شعر شرط انسانیت را تسبیح خداوند می داند و اشاره می کند که شرط انسانیت به چیزهای دیگر نیست، بلکه در حد تسبیح خداوند است، یعنی پاک و منزه دانستن او است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۷۸ درس ۷ پیام نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۰ درس ۷ پیام نهم

در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار، صحیح است یا خیر؟
۱- خیلی عجله دارد و به همین دلیل بعضی از ذکرهای نماز را در حال حرکت می‌گوید.

اگر ذکر واجب نماز در حال حرکت گفته شده باشد مثلاً ذکر رکوع نماز باطل است.

۲- وسط اتاق نماز می‌خواند، به‌طوری که برادر کوچکش محکم با سه چرخه به پایش می‌کوبد! او هم بی‌اختیار فریاد می زند: آخ! و بعد از کمی سکوت، نمازش را ادامه می‌دهد و بعد از پایان نماز هم دو سجده سهو انجام می‌دهد.
نماز صحیح است زیرا از روی عمد نبوده و بعد از نماز دو سجده سهو انجام داده است.

۳- مشغول خواندن حمد و سوره است که ناگهان صدای بلندی می‌شنود، بی اختیار برمی‌گردد و به پشت سرش نگاه می‌کند. سپس خیلی زود رو به قبله برمی‌گردد و بقیه حمد و سوره‌اش را می‌خواند. 
نماز باطل است زیرا روی برگرداندن از قبله چه عمدی باشد چه سهوی نماز را باطل می کند.

۴- در حالی که در مقابل تلویزیون نماز می‌خواند، خواهرزاده کوچکش تلویزیون را روشن می‌کند. با دیدن یکی از صحنه‌های فیلم خنده‌اش می‌گیرد، ولی با تلاش فراوان خودش را کنترل می‌کند و فقط آرام می‌خندد
نماز صحیح است زیرا خنده آرام نماز را باطل نمی کند.

۵- در بین نماز، گوشی تلفن همراهش زنگ می‌زند؛ بدون اینکه ذکر بگوید، آن را از جیبش در می‌آورد و خاموش می‌کند و نمازش را ادامه می‌دهد.
نماز صحیح است زیرا صورت و حالت نماز به هم نخورده است.

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۱ درس ۷ پیام نهم

۱- پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.
جواب: ۱- از بین رفتن یکی از شرایط نماز(پاک بودن لباس نماز گزار، وضو داشتن و …)
۲- باطل شدن وضو
۳- روی برگرداندن از قبله
۴- خندیدن باصدای بلند ( قهقهه)
۵- حرف زدن بین نماز
۶- به هم زدن صورت نماز
۷- خوردن و آشامیدن و …

۲- در چه زمانی انسان می‌تواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است، ندهد؟
جواب: سلامی که سلام به حساب نمی‌آید یا از روی تمسخر انجام می‌شود.

۳- اگر نمازگزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت، نمازش چه حکمی دارد؟
جواب: نمازش باطل است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.