جواب درس ۷ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس ۷ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس هفتم کتاب کار هشتم

جواب درس ۷ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس هفتم کتاب کار هشتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هشتم /

صفحه ۴۱ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۱- در کلاس درس زبان انگلیسی، دبیرتان به شما دو نوع فلش کارت (تصویری و نوشتاری) داده است. مشخص کنید هریک از فلش کارتهای نوشتاری مربوط به کدام فلش کارت تصویری است

جواب صفحه ۴۱ درس هفتم کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۴۲ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۲- در کاربرگ زیر، علاقه مندی های خود را مشخص کنید. 

صفحه 42 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۴۳ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۳- در صفحه ای از یک مجله آموزشی داخلی به زبان انگلیسی، از شما خواسته شده سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت خود را علامت بزنید. میزان علاقه خود را از ۵ (بسیار زیاد) تا ۱( بسیار کم) در جدول زیر مشخص کنید.صفحه ۴۳ کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۴۴ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۴- دبیر زبان انگلیسی کاربرگی ارائه نموده و از شما خواسته تا سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت مناطق شهری و روستایی را مشخص کنید ( مناطق شهری با(C ) ،روستایی با (V)و سرگرمی ها و فعالیتهای مشترک با (VC)) جواب صفحه ۴۴ درس هفتم کتاب کار زبان هشتم

working in the garden : کار در باغ
horse riding : اسب سواری
fishing : ماهی گیری
walking in the park : قدم زدن در پارک
going shopping : رفتن به خرید
visiting relatives : دیدار بستگان
browsing the internet : گشت و گذار در اینترنت
mountain climbing : کوهنوردی
reading poems : شعر خوانی
swimming : شنا کردن

صفحه ۴۵ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۵- کانون تربیتی منطقه آموزش و پرورش شما در طول تابستان برنامه علمی/ فرهنگی به زبان انگلیسی نیز ارائه میدهد. به منظور شرکت در این برنامه ها برگه زیر را کامل کنید.جواب صفحه ۴۵ درس هفتم کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۴۶ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۶- دبیر زبان انگلیسی کاربرگی به شما ارائه کرده که سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت خود و اعضای گروهتان را بنویسید.

Free time activities
فعالیت های اوقات فراغت
Hobbies
سرگرمی ها
Group members
اعضای گروه
walking in the park
قدم زدن در پارک
reading poems
خواندن شعر
۱-you
reading book
کتاب خواندن
shopping
خرید کردن
۲-Alireza
watching TV

تماشای تلویزیون
gaming
بازی
۳-Ahmad

صفحه ۴۷ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۷- به وبگاهی مراجعه کردهاید که برای ورود، از شما نام کاربری و گذرواژه میخواهد. برای ثبت نام، لازم است سؤالاتی را پاسخ دهید تا در صورت فراموشی گذ رواژه، از طریق پاسخ به سؤالات، وارد وبگاه شوید. به این سؤالات پاسخ دهید.

What’s your favorite food?
غذای مورد علاقه شما چیست؟
My favorite food is rice and Kebab.
غذای مورد علاقه من برنج و کباب است.

What’s your hobby?
سرگرمی شما چیست؟
I read short stories as a hobby.
من به عنوان یک سرگرمی داستان های کوتاه می خوانم.

 What do you do in your free time?
شما در اوقات فراغتتان چه می کنید؟
I ride a horse in my free time.
در اوقات فراغت سوار اسب می شوم.

صفحه ۴۸ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۸- معلم زبان انگلیسی خواسته تا چند جمله کوتاه درباره موارد سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت خود بنویسید. اما قبل از نوشتن لازم است از طریق بارش فکری، جدول زیر را پر کنید.

جواب صفحه ۴۸ درس هفتم کتاب کار زبان هشتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.