جواب فعالیت های درس ۸ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس ۸ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس هشتم تاریخ دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۸ تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس هشتم تاریخ دوازدهم

گام به گام تاریخ دوازدهم انسانی / درس ۸: جنگ جهانی دوم و جهانِ پس از آن

جواب فعالیت ۱ صفحه ۹۹ تاریخ دوازدهم

بحث و گفت‌وگو
با راهنمایی دبیر درباره این موضوع گفت‌وگو کنید که چرا تجربه تلخ جنگ جهانی اول، مانع بروز جنگ جهانی دوم نشد.
پاسخ: زیرا جنگ جهانی اول نه تنها مسائل و مشکلات بزرگ بین کشورهای اروپایی را حل نکرد، بلکه نتایج تحقیرآمیزی برای برخی از ملت‌ها به دنبال داشت و شرایط نابرابری بین جوامع اروپایی به وجود آورد که این خود به ملی‌گرایی توسعه‌طلبانه منجر شد.
پیشنهادهای شما برای گسترش و استحکام صلح و دوستی جهانی و جلوگیری از جنگ و ویرانی چیست؟
– گفتگوهای فراوان بین دولت‌ها و ملت‌ها برای پرهیز از جنگ
– رفع تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح جهان
– احترام به حقوق اقلیت‌های قومی، نژادی و دینی
– پایبندی به قوانین بین‌المللی و احترام به حقوق انسانی افراد
– گفتگوی بین نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف و …

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۰۱ تاریخ دوازدهم

برداشت و قضاوت
برداشت و قضاوت خود را از این جمله بیان کنید: «حمامِ خونی که استالین… به راه انداخت، جذابیت همان چیزی را از بین برد که اکثر متفکران آن را به نام تمدن نوین تحسین می‌کردند» (فوگل، تمدن مغرب‌زمین، ج ۲، ص ۱۲۲۲).
پاسخ: متفکران غربی پس از رنسانس به تعریف و تمجید از تمدن نوین غرب پرداختند .اصول این تمدن نوین بر پایه هایی همچون لیبرالیسم ،اقتصاد بازار آزاد، پلورالیسم(کثرت گرایی)، قانون، حقوق بشر، جدایی دین از سیاست و نظام صنعتی و… استوار بود، استالین تقریبا تمام اصول ذکر شده را با سیاست های سیاسی و اجتماعی خود نادیده گرفت به نحوی که بسیاری از مخالفان خود را کشت یا تبعید کرد. به این ترتیب عملکرد استالین تمدن نوین غرب را به چالش کشید و مردم متوجه شدند آزادی و برابری که از اصول تمدن نوین بشمار می آمدند ابزاری در دست صاحبان قدرت اند و دیکتاتورها به راحتی حقوق انسان ها را پایمال می نمایند.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۰۳ تاریخ دوازدهم

بحث و گفت وگو
متن زیر را بخوانید و بیندیشید چرا این اتفاق عجیب رخ می‌دهد:
«عجیب نیست و گویا همیشه چنین بوده است – که حقایق تاریخی توسط فاتحین جنگ تعیین و «تاریخ» توسط آنها تفسیر و نوشته شود؛ اما عجیب است – و گویا تاکنون هم این‌طور نبوده – که شکست‌خوردگان جنگ، تاریخی را که این قدر یک‌طرفه نگاشته شده است به راحتی باور می‌کنند، بدون اعتراض می‌پذیرند و به نسل‌های بعد منتقل می‌کنند» (چرنین، شکست تابوها، ص ۱۱).
پاسخ: حزب فاشیست ایتالیا گروه ملی گرای افراطی بودند که برای آزادی و دموکراسی ارزشی قاتل نبودند از اشاره کرد که به معنای اطاعت « موسولینی همواره درست می گوید » شعارهای آنان می توان به کورکورانه و بی قید و شرط از موسولینی بود و به وی به عنوان پیشوا تقدس می بخشید و هرگونه نظری که مخالف آنها بود را سرکوب می کردند

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۰۴ تاریخ دوازدهم

تحلیل تاریخی
با دبیر و دوستان خود درباره اینکه چه گروه‌ها یا جریان‌هایی بیشترین سود را از جنگ‌های جهانی اول و دوم به‌دست آوردند، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: هر یک از رویدادهای ذکر شده در جدول صفحه ۱۱۲ می تواند مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و نقش آن در بی ثبات کردن اروپا و جهان و بروز جنگ جهانی دوم بررسی شود. برای مثال خارج شدن آلمان از کنفرانس خلع سلاح ژنو و جامعه ملل نشانگر این موضوع است که صلح و امنیت بین المللی ممکن بود مورد تهدید واقع شود و منجر به بروز جنگ شود. یا رویدادی مثل امضای پیمان میان کشورهای آلمان ، ایتالیا و ژاپن که هدف آن مقابله با کمونیسم بود، می توانست موجب موضع گیری کشورهای کمونیستی و بروز جنگ بین طرفین شود.
و یا رویدادی مانند الحاق اتریش به آلمان در سال ۱۹۳۸ می توانست به بی ثباتی اروپا بینجامد و کشورهای دیگر نیز مثل آلمان به چنین کارهایی دست بزنند و پیامد آن بروز جنگ بین کشورهای مختلف بود.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۱۰۹ تاریخ دوازدهم

تفکر و اظهارنظر
دیدگاه یکی از مورخان معاصر درباره آثار و پیامدهای فکری و فرهنگی جنگ جهانی دوم را بخوانید و نظر خود را در باره آن در کلاس بیان کنید: «مهیب‌ترین بصیرت و آگاهی حاصل از این پدیده این بود که اکنون بشر قدرت انهدام کامل خود را به دست آورده است» (آدلر، تمدن‌های عالم، ج ۲، ص ۷۶۶).
پاسخ: این دیدگاه که مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است بیانگر این موضوع است که انسان ها در قرن بیستم با پیشرفت هایی که در تکنولوژی و صنایع نظامی به دست آوردند می توانستند با استفاده از سلاح های شیمیایی و اتمی و دیگر سلاح های نظامی می توانستند کل جهان را به سوی نابودی و ویرانی پیش ببرند

جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۱۲ تاریخ دوازدهم

جنبش غیر متعهد ها
با راهنمایی دبیر و مراجعه به منابعی که به شما معرفی می‌کند، در باره جنبش عدم تعهد تحقیق کنید و پاسخ پرسش‌های زیر را به کلاس ارائه دهید.
۱- پایه‌گذاران جنبش غیرمتعهدها چه کسانی بودند؟ 
پاسخ: جمال عبدالناصر از مصر، احمد سوکارنو از اندونزی و جواهر لعل نهرو از هندوستان

۲- هدف از تأسیس جنبش غیرمتعهدها چه بود؟
پاسخ: مبارزه با هرگونه سلطه استعماری در جهان و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر

۳- در عصر جنگ سرد موقعیت سیاسی این جنبش در جهان چگونه بود؟
پاسخ: در ابتدای تشکیل این کنفرانس به دلایلی چون اختلافات داخلی بعضی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها چندان آینده روشنی برای آنها دیده نمی شد، با این حال تمایل به ایفای نقش در سیاست جهانی در میان این کشورها کاملا مشهود بود. در دوره ی جنگ سرد کشورهای هندوستان، مصر، اندونزی، غنا و یوگسلاوی… عنوان کردند که جزو دسته بندی بلوک شرق و غرب نیستند و در راستای تمایل به نقش داشتن در سیاست جهانی به حمایت از استقلال ملت های تحت سلطه استعمار و پذیرش آنها در جنبش غیر متعهد ها پرداختند .

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۱۳ تاریخ دوازدهم

۱- عوامل ضعف جامعه ملل و ناتوانی آن را در جلوگیری از جنگ جهانی دوم بیان کنید.
پاسخ: الف) نداشتن قدرت کافی و ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف خود، ب) حضور نداشتن برخی کشورها در این نهاد بین‌الملی از جمله آمریکا و شوروی ج) خروج آلمان و ژاپن از جامعه ملل

۲- ویژگی‌های مشترک دیکتاتوری‌های استالین، موسولینی و هیتلر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فهرست کنید.
پاسخ: ١- تولید انبوه سلاح نظامی سنکین
٢- استفاده از یک سازمان امنیتی برای بیشبرد اهداف خویش
۳- ملی گرای و نژاد یرستی افراطی
۴- تلاش برای گسترس مرزهای سرزمینی خود از  طریق حمله به کشورهای همسایه
۵- از همه مهمتر استفاده از خشونت برای رسیدن به اهداف خویش

۳- رویدادهای مهم منتهی به جنگ جهانی دوم و دوران آن جنگ را روی نمودار خط زمان نشان دهید.
پاسخ: ۱۹۱۸ ← پایان جنگ‌ جهانی اول
۱۹۱۹-۱۹۳۳ ← کنفرانس صلح ورسای و محروم کردن آلمان از مستعمرات خود – به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در ایتالیا – به قدرت رسیدن نظامیان در ژاپن – به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان و ظهور ملی‌گرایی افراطی – بحران اقتصادی جهان به خصوص در آمریکا
۱۹۳۳← حمله ژاپن به چین و خارج شدن ژاپن از جامعه ملل
۱۹۳۳← خارج شدن آلمان از کنفرانس خلع سلاح ژنو و جامعه ملل
۱۹۳۶← اعزام سربازان آلمانی به منطقه غیرنظامی رایلند در مرز فرانسه
۱۹۳۷← امضای پیمان ضد کمینترن میان آلمان، ایتالیا و ژاپن

۴- ارزیابی شما از سیاست حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم چیست؟ (برای دیدگاه خود استدلال بیاورید.)
پاسخ: رضاشاه براساس دیدگاه‌های خود و علاقه به رژیم نظامی‌گرای هیتلر، به آلمانی‌ها گرایش داشت. علاوه برآن به اتکا به نیروی سوم در مقابل نفوذ شوروی‌ها و انگلیسی‌ها در ایران اعتقاد داشت. بی‌طرفی رضاشاه عملاً به سود آلمانی‌ها بود که در خاک شوروی در حال پیشروی بودند. این مسئله برای انگلیسی‌ها قابل پذیرش نبود. در هر صورت موضع کشور ایران چه به نفع متفقین یا علیه آن چندان فرقی نمی‌کرد و درگیر عواقب جنگ می‌شد.

۵- چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپای غربی و ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شد؟
پاسخ: سخت‌کوشی مردم این کشورها برای بازسازی اقتصادی و صنعتی کشورهای خود، برنامه‌ریزی‌های مؤثر و هوشمندانه، انجام اصلاحات اجتماعی، دریافت کمک‌های اقتصادی از آمریکا و تقویت دموکراسی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.