جواب فعالیت های درس هشتم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس هشتم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۸ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس هشتم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۸ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۸: هویت

جواب سوال صفحه ۶۷ جامعه شناسی دهم

در سال گذشته خواندید، آنچه در پاسخ به پرسش «کیستی؟» گفته می‌شود و شخص با آن از اشیا و افراد دیگر متمایز می‌گردد، هویت فرد را تشکیل می‌دهد.هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. افراد در موقعیت‌های گوناگون، با پرسش «کیستی؟» مواجه می‌شوند، یا از خودشان می‌پرسند: به راستی «من کیستم؟» آیا می‌توانید برخی از این موقعیت‌ها را نام ببرید؟
جواب: زمان ثبت نام در مدرسه ، کاندیدا شدن ، خواستگاری

جواب جدول صفحه ۶۸ جامعه شناسی دهم

جواب جدول صفحه 68 جامعه شناسی دهم

جواب سوال صفحه ۷۱ جامعه شناسی دهم

جواب سوال صفحه 71 جامعه شناسی دهم

ادامه جواب در صفحه ۷۲ 👇

_ ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می‌شود.
جواب: تاثیر بعد جسمانی بر بعد نفسانی
🔹 برخی از بیماری‌های جسمانی با کمک قوای روانی درمان می‌شوند. 
جواب: تاثیر بعد نفسانی بر بعد جسمانی
🔹 در شرایط اقلیمی متفاوت، شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوت است.
جواب: تاثیر جهان طبیعی بر بعد جهان اجتماعی
🔹 زندگی اجتماعی انسان‌ها، طبیعت را تهدید می‌کند.
جواب: تاثیر جهان اجتماعی  بر بعد جهان طبیعی
🔹 «یک انسانِ با تقوا، جهانی را تغییر می‌دهد». 
جواب: تاثیر بعد نفسانی بر بعد اجتماعی
🔹 جهان اجتماعی مانع شکوفایی برخی از اخلاقیات می‌شود.
جواب: تاثیر بعد اجتماعی بر بعد نفسانی

جواب مقایسه کنید صفحه  ۷۵ جامعه شناسی دهم

با کمک دبیر خود، اخلاق ورزشکاران جهان اسلام (اخلاق پهلوانی) را با اخلاق ورزشی جهان جدید (اخلاق قهرمانی) مقایسه کنید و تناسب این دو نوع اخلاق را با ارزش‌های کلان اجتماعی بیان کنید.
در ایران امروز ما، این دو نوع نظام اخلاقی چه جلوه‌هایی دارند؟
اخلاق قهرمانی:
شهرت طلبی، دلالی، دوپینگ، خودخواهی و فخرفروشی
اخلاق پهلوانی: تواضع، گذشت، جوانمردی و ظلم ستیزی
در اخلاق پهلوانی، باورهای معنوی و ارزش‌های کلان در اولویت قرار دارند و باورهای مادی کم اهمیت هستند؛ ولی در اخلاق قهرمانی، حاکمیت باورهای دنیوی موجب می‌شود که فرد برتری بر دیگران و هدف بودن قدرت را اولویت خود قرار دهد

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۷۷ جامعه شناسی دهم

دین و پیامبران الهی، فیلسوفان، روان‌شناسان، انسان‌شناسان جامعه‌شناسان درباره غفلت و فراموشی انسان‌ها از هویت واقعی خود، نظریات متنوعی دارند. با راهنمایی دبیر خود درباره این نظریات گفت‌وگو کنید.
_ دین و پیامبران الهی: انسان موجودی فراموش کار و همیشه «خاسر» است، اما اگر تقوا پیشه کرده و عمل ارزشی انجام دهد با ظرفیت نامحدودی که دارد می‌تواند در حد جانشینی خدا ظاهر شود.
_ فیلسوفان: یکنواختی زندگی و فراموشی توانمندی‌های فردی و اجتماعی موجب بیگانگی از خود و حتی جامعه می‌شود که نتیجهٔ آن گم شدن هویت و جایگاه اجتماعی فرد است.
_ روان‌شناسان: فراموشی، توان و شناخت انسان را کاهش داده و موجب از خود بیگانگی می‌شود.
_ انسان‌شناسان: کلید درک نظام اجتماعی هویت فرهنگی فرد است؛ بنابراین غفلت و فراموشی هویت فرهنگی ایجاد کنندهٔ تهدید جدی برای جامعه است.
_ جامعه‌شناسان: تزلزل نظام اجتماعی نتیجهٔ غفلت از هویت ملی است.

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۷۸ جامعه شناسی دهم

خودآگاهی، هویت، هویت فردی، هویت اکتسابی، هویت انتسابی، هویت اجتماعی، تغییر هویت، بُعد جسمانی، بُعد نفسانی و هویت معنوی

جواب خلاصه کنید صفحه ۷۸ جامعه شناسی دهم

هویت اجتماعی هر فرد درون جهان اجتماعی و براساس عقاید و ارزش‌های آن شکل می‌گیرد.
_ هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است.
_ هویت در مراتب اکتسابی، انتسابی، فردی، اجتماعی، متغیر و ثابت ظاهر می‌شود.
_ ابعاد سه گانهٔ هویت (نفسانی، جسمانی و اجتماعی) در تعامل دوسویه با یکدیگر قرا دارند.
_ برای شناخت هویت خود می‌توان از نظرات والدین، دوستان، مشاوران و جامعه شناسان استفاده کرد.
_ در جامعهٔ دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش‌هایی است که آن دین محترم می‌شمارد.

جواب آنچه از این درس آموختیم صفحه ۷۸ جامعه شناسی دهم

ویژگی انتسابی: ویژگی هایی هستند که ما در شکل گیری آنها نقشی نداریم مثال دختر یا پسر بودن _ ایرانی بودن
ویژگی های اکتسابی: ویژگی هایی هستند که خودمان در شکل گیری آنها نقش و سهم زیادی داریم مثال مهندس بودن دانش اموز بودن
آیا هویت ما تغییر می کند؟ بله یعنی ویژگی های هویتی ما تغییر می کند و بعضی ها امکان تغییر ندارد
ویژگی های اجتماعی: ویژگی هایی هستند که بدون حضور در گروه های اجتماعی و بدون ارتباط با دیگران، نمی توانیم آن ویژگی ها را داشته باشیم
مثلا: ایرانی بودن _ دانش اموز بودن

هویت دو بخش دارد آگاهانه _ناآگاهانه

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.