جواب درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

جواب درس ۸ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۸: تحولات نظام جهانی

تحقیق کنید صفحه ۶۷ جامعه شناسی یازدهم

یکی از موضوعات زیر را به دلخواه انتخاب و درباره آن تحقیق کنید.

الف) اقتصاد ایران تا دوران قاجار بر مدار دامداری و کشاورزی قرار داشت. تخته قاپوکردن ایلات در دوره رضاخان و انقلاب سفید در دوره محمدرضا پهلوی بر دامداری و کشاورزی ایران چه تأثیراتی داشتند؟
پاسخ: تخت قابو کردن به اسکان عشایر کوچ رو اطلاق می شود یکی از سیاست های رضاشاه بود و با نارضایتی عشایر همراه بود و چون عمده تولید دامی آن دوره توسط عشایر تولید میشد ضربه بزرگی به دامداری بود.
انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم یک سلسله تغییرات اقتصادی- اجتماعی است که شامل اصول نوزده گانه می باشد و در دوره محمدرضا پهلوی آغاز شد. برخی اصول آن عبارتند از اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها و مراتع، ایجاد سپاه دانش و بهداشت و….

ب) نقش صادرات نفت در تک محصولی شدن اقتصاد ایران چیست؟
پاسخ: صادرات نفت منجر به رشد صنایع وابسته و واردات کالاهای مصرفی را ضمن اینکه اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرد به طوری که کشورهای قدرتمند میتوانستند از وضعیت آن برای اعمال فشار سیاسی سوء استفاده کنند

مطالعه کنید صفحه ۶۹ جامعه شناسی یازدهم

برای مقاومت در برابر سیاست جهانی‌سازی اقتصادیِ قدرت‌های برتر اروپایی و آمریکایی، پیمان‌هایی از قبیل جنبش عدم تعهد، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و… بین دولت‌ها شکل گرفته است. درباره این پیمان‌ها و ضعف‌ها و قوت‌های آنها مطالعه کنید.گفت وگو کنید صفحه ۷۱ جامعه شناسی یازدهم

نقاط مثبت: تاثیر گذاری در افکار عمومی جهان- ایجاد خودباوری در ملت ها- تبدیل نابرابری نظام جهانی به یک مساله
نقاط ضعف: ضمانت اجرایی کافی ندارد- بسیاری از مصوبات صرفا جنبه سیاسی دارد- برخی سازمان ها متاثر از کشورهای مرکز عمل می کنند

گفت و گو کنید صفحه ۷۱ جامعه شناسی یازدهم

چرا کشورهای غربی تلاش می‌کنند مانعِ دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای شوند؟
پاسخ: غرب از آموزش دانش راهبردی خود ممانعت می کند تکنولوژی هستهای نیز یک دانش راهبردی است در نتیجه غرب برای حفظ جایگاه سیاسی و علمی خود و نیز نظم نظام جهانی به کنترل و مدیریت این حوزه می پردازد.

چرا در برابر تلاش جامعه علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای بومی و مبانیِ معرفتیِ اسلامی مقاومت می‌شود؟
پاسخ: علوم انسانی غربی عمیق ترین تأثیر را بر توزیع جهانی فرهنگ غرب دارد در نتیجه با هر نوع انسانی و معرفتی که در راستای ممانعت ایجاد کند مخالفت میشود همچنین علوم انسانی مبتنی بر نیازهای بومی و معرفتی اسلامی می تواند دیدگاه مردم جوامع غربی را از نگاه دنیوی به سوی نگاه معنوی تغییر داده که این خود میتواند پایههای قدرت غرب را سست کند.

با هم تکمیل کنید صفحه ۷۱ جامعه شناسی یازدهم

مدیریت فرهنگی جوامع غیر غربی توسط جوامع غربی
عرصه شیوه
الف) فرهنگ عمومی رسانه
ب) فرهنگ تخصصی (تربیت نخبگان) ۱- توزیع هدفمند علوم طبیعی و علوم انسانی
-۲ تثبیت مرجعیت علمی غرب

 

مفاهیم اساسی صفحه ی ۷۲ جامعه شناسی یازدهم

امپراتوری رسانه، تحولات نظام جهانی، مرجعیت علمی، تحولات علمی و فرهنگی نظام جهانی، دهکده‌‌ جهانی، جهانی شدن و …

خلاصه کنید صفحه ۷۲ جامعه شناسی یازدهم

– ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیر غربی، عمیق‌ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می‌کند.
– صنعت ارتباطات، ابزار نوینی است که به جهان غرب در مدیریت انتقال فرهنگ غرب یاری می‌رساند.
– نظام جهانی یک واحد اجتماعی کلان است که در ابعاد اقتصادی – سیاسی و فرهنگی تحولاتی داشته است.
– اقتصاد کشورهای استعمار شده و تحت نفوذ، به بازار مصرف کالاهای تولید شده‌ کشورهای غربی تبدیل می‌شود.
– وابستگی کشورهای استعمارزده، مسئله‌ای است که امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو را برای کشورهای استعمارگر پدید می‌آورد.
– جوامع غربی بخشی از علوم طبیعی را که برای خدمت‌رسانی به کالاهای غربی مورد نیاز است، به کشورهای در حال توسعه آموزش می‌دهند.
– جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می‌کند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.