جواب فعالیت فصل ۸ علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۸ علوم نهم

گام به گام فصل هشتم علوم نهم

جواب فعالیت فصل ۸ علوم نهم

گام به گام فصل هشتم علوم نهم

گام به گام علوم نهم / فصل ۸::فشار و آثار آن

جواب سوال صفحه ۸۳ فصل ۸ علوم نهم

آب جمع شده در پشت سد، فشار زیادی به آن وارد می‌کند. آیا می‌دانید چرا هرچه از تاج سد به پایهٔ آن نزدیک می‌شویم، ضخامت دیوارهٔ آن افزایش می‌یابد؟
جواب: زیرا در قسمت های پایین سد فشار بیشتری به دیواره ی سد وارد می شود،پس آن را قطورتر می سازند تا نشکند

جواب سوال صفحه ۸۴ فصل ۸ علوم نهم

چرا وقتی با کفش‌های معمولی روی برف راه می‌روید، کفش‌هایتان در آن فرو می‌روند، اما اگر چوب اسکی (برف سُره) به پا داشته باشید، کمتر در برف، فرو می‌روید (شکل ۱- الف)؟
جواب: زیرا در اثر فشار ناشی از وزن ما کفشها در برف فرو می رود ولی وقتی با چوب اسکی روی برف راه میرویم چون مساحت آن بیشتر است فشار کم تری بر برف وارد می شود

 (شکل ۱- الف)؟
جواب: سطح چوب اسکی زیاد است و در برف فرو نمی رود

را ابعاد پنجره هواپیما کوچک‌تر از پنجره اتوبوس است (شکل ۱- ب)؟
جواب: پنجره ی هواپیما را کوچک می سازند تا نیروی کم تر به آنها وارد شود

چرا اندازه بادکنک پر از هوا، وقتی از ته استخر آب به بالا می‌آید بزرگ‌تر می‌شود (شکل ۱- پ)؟
جواب: در ته آب فشار زیاد است و در سطح آب فشار کم است

چرا در ته کفش بازیکنان فوتبال، تعدادی گلُِ میخ وجود دارد (شکل ۱- ت)؟
جواب: وجود گل میخ در کفش باعث فشار بیشتر و جلوگیری از سُر خوردن بازیکن می شود

چرا برای اتصال قطعه‌های چوبی، افزون بر پیچ و مهره، از واشر نیز استفاده می‌شود (شکل ۱- ث)؟
جواب: واشر باعث افزایش سطح و کاهش فشار می شود

چرا پونز با کمی تلاش درون چوب یا دیوار فرو می‌رود (شکل ۱- ج)؟
جواب: نوک تیز پونز سطح کمتر و فشار بیشتری دارد و بهتر در چوب فرو می رود

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۶ فصل ۸ علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۶ فصل ۸ علوم نهم

برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه‌های بتونی، می‌سازند. در شکل زیر، دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار می‌برند، نشان داده شده است.

الف) اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می‌شود با هم مقایسه کنید. جواب:

$$ P_۲=\dfrac{F}{۲A_۱} =\dfrac{۱}{۲}(\dfrac{F}{A_۱})=\dfrac{۱}{۲}P_۱ $$

فشار پایه ی نواری دو برابر پایه ی یک پارچه است

ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدام یک از پایه‌های نشان داده شده، مناسب‌تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.
جواب: پایه ی یکپارچه زیرا مساحت آن بیشتر و فشار کمتری به زمین نرم وارد می کند و در ان فرو نمی رود

جواب فکر کنید صفحه ۸۶ فصل ۸ علوم نهم

۱- یکی از توصیه‌هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ‌زده یا دریاچه یخ‌زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می‌کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده، استفاده کرده است.
جواب: زیرا مساحت نردبان بیشتر از کفش است و فشار کمتری به یخ وارد می شود و نمی شکند

۲- چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می‌تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت‌ها شود؟
جواب: زیرا یک طرف پونز که نوک تیز دارد سطح آن کوچک و فشار بیشتر نسبت به سطح پهن دارد

جواب فعالیت صفحه ۸۶ فصل ۸ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۸۶ فصل ۸ علوم نهم

ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. سپس سطح تماس کفشی که پوشیده‌اید را با زمین اندازه بگیرید. سرانجام به کمک رابطه (۱)
(الف) فشاری که پاهای شما به زمین وارد می‌کنند را به دست آورید.
جواب: فرض می کنیم وزن شخص ۸۰۰ نیوتن است و نیوتن و سطح یکی از کفش های او ۰/۰۸ متر مربع باشد
سطح هر دو کفش روی هم ۱۶/۰ مترمربع می شودسطح هر دو کفش

ب) اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد می‌کنید؟
جواب: فشار روی سطح یک کفشفشار روی در این صورت فشار بیشتری بر زمین وارد می کنیم

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل ۸ علوم نهم

هدف: بررسی فشار در مایع‌ها
وسایل و مواد لازم: بطری آب (۱/۵ و ۲ لیتری)، پایه (مثلاً یک یا دو قطعه آجر)، یک ظرف نسبتاً بزرگ، نوار چسب کاغذی
روش اجرا:
۱- مطابق شکل سه سوراخ کوچک در بطری ۱/۵ لیتری ایجاد کنید و سوراخ‌ها را با نوارچسب کاغذی بپوشانید.جواب آزمایش کنید صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل ۸ علوم نهم۲- بطری را از آب پر کنید و ظرف خالی را زیر آن قرار دهید.

۳- مسیری را که پیش‌بینی می‌کنید فوران‌های آب از سوراخ‌های ایجاد شده روی بطری طی می‌کنند روی شکل (ب) رسم و استدلال خود را بیان کنید.
جواب: چون سوراخ پایین در عمق بیشتری نسبت به سطح آب قرار دارد فشار آب خروجی در نقطه‌ی پایین از بقیه بیشتر است.

۴- درپوش بطری را باز کنید و نوارچسب کاغذی را به آرامی از آن جدا کنید. نتیجه مشاهده خود را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید.
جواب: نتیجه آزمایش هم شبیه این شکل خواهد بود.

جواب آزمایش کنید صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل ۸ علوم نهم
۵- مطابق شکل (پ) آزمایش را با دو بطری ۱/۵ و ۲ لیتری انجام دهید. توجه کنید که سوراخ‌ها را به طور مشابه و در ارتفاع یکسان روی هر دو بطری ایجاد کنید. همچنین سطح آب در هر دو بطری مساوی باشد.جواب آزمایش کنید صفحه ۸۷ و ۸۸ فصل ۸ علوم نهم

در این حالت شکل خروج آب از سوراخ‌های هر دو بطری شبیه هم است.
۶- با توجه به نتایج آزمایش‌های شکل (الف) و (پ) توضیح دهید فشار درون مایع چگونه با افزایش عمق تغییر می‌کند.
جواب: مشاهده می کنیم که فشار به شکل ظرف بستگی ندارد و فقط به ارتفاع مایع بستگی دارد

جواب فکر کنید صفحه ۸۸ فصل ۸ علوم نهم

شکل زیر طرحی از سامانه آب‌رسانی یک منطقه مسکونی را نشان می‌دهد. با توجه به آنچه تاکنون در این فصل فراگرفته‌اید، نقش تلمبه (پمپ) را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید.
جواب: با توجه به سطح آب سد ، اگر خطی مثل نقطه چین به ساختمان وصل کنیم مشاهده می کنیم آب تا طبقه ی هشتم ساختمان می رسد و برای آب رسانی به دو طبقه ی آخر باید از پمپ استفاده کرد.

جواب فکر کنید صفحه ۸۹ فصل ۸ علوم نهم

شکل ۶ طرحی ساده از یک بالابر هیدرولیکی را نشان می‌دهد که معمولاً در تعمیرگاه‌های خودرو از آن استفاده می‌کنند. این بالابرها براساس اصل پاسکال کار می‌کنند و رابطه زیر در محل پیستون‌های آن برقرار است:
جواب: این معادله نشان می دهد که فشار در دو پیستون با هم برابر است.جواب فکر کنید صفحه ۸۹ فصل ۸ علوم نهم

جواب آزمایش کنید صفحه ۹۰ فصل ۸ علوم نهم

۱- کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید.
۲- مدتی (حدود ۲ الی ۳ دقیقه) صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود.
۳- با احتیاط قوطی را از روی منبع گرما بردارید. سر قوطی را با درب مخصوص آن محکم ببندید (مراقب انگشت‌های خود باشید!).
۴- پیش‌بینی کنید پس از سرد شدن قوطی، چه اتفاقی می‌افتد. استدلال خود را برای این پیش‌بینی بیان کنید.
جواب: قوطی در اثر فشار هوا مچاله می شود .زیرا با حرارت دادن مقداری از هوای داخل قوطی خارج می شود

۵- چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود. مشاهده خود را بیان کنید. توضیح دهید که آیا نتیجه آزمایش با پیش‌بینی شما سازگار بود؟
جواب: بله درست است ، در نتیجه یک محیط خلا درون آن ایجاد می‌شود و فشار درون قوطی بسیار کاهش می‌یابد. این اختلاف فشار درون بطری و خارج بطری باعث می‌شود که دیواره‌های قوطی به سمت داخل فشرده شوند و قوطی مچاله شود.

جواب فعالیت صفحه ۹۰ فصل ۸ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۰ فصل ۸ علوم نهم

یک نی را مطابق شکل (الف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که یک طرف نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل (ب) دهانه بطری را با لب‌های خود به‌طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می‌کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.
جواب: طبق اصل پاسکال، فشاری که در اثر دمیدن هوا به داخل بطری ایجاد می‌شود به همه نقاط داخل ظرف منتقل می‌شود. بنابراین فشار در سر داخلی نی (سری از نی که داخل آب قرار دارد) از فشار سر خارجی نی بیشتر می‌شود و به دلیل اختلاف فشار، آب از نی به بیرون جریان پیدا می‌کند.

جواب آزمایش کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

۱- پیش‌بینی کنید با ریختن آب درون قیف شکل الف چه اتفاقی می‌افتد. استدلال خود را بیان کنید.
۲- اکنون جواب آزمایش کنید. مطابق شکل الف به آرامی آب را درون قیف بریزید. چه اتفاقی می‌افتد؟ به دقت مشاهده کنید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می‌افتد توضیح دهید.
جواب: برای وارد شدن آب به داخل بطری شیشه‌ای باید هوای داخل آن خارج گردد و آب داخل بطری جایگزین گردد. در حالتی که از درپوش تک سوراخه استفاده می‌شود، هوا راهی برای خروج از دهانه بطری را ندارد و فقط می‌تواند به سختی از سوراخ قیف خارج شود. بنابراین آب به سختی وارد بطری می‌شود.

۳- اگر به جای درپوش تک سوراخه، از درپوش دوسوراخه استفاده کنیم (شکل ب)، پیش‌بینی کنید چه اتفاقی می‌افتد.
جواب: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استفاده می‌شود، هوا به راحتی می‌تواند از سوراخ دوم خارج شود و آب جایگزین آن شود.

۴- آزمایش را به کمک درپوش دوسوراخه انجام دهید و سعی کنید آنچه را که اتفاق می‌افتد توضیح دهید.
جواب: آب به راحتی وارد بطری میشود و بطری پر از آب میشود.

جواب فکر کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

با توجه به شکل‌های زیر سریع‌ترین راه برای خالی کردن یک بطری پلاستیکی که تا نیمه از آب پر شده، کدام است؟

الف) سر و ته کردن: با سر و ته کردن فشار هوا مانع خروج آب از بطری می شود
جواب فکر کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

ب) کج کردن: کج کردن تا حدودی بهتر است اما چون آب به طرف پایین و جریان هوا به درون بطری است و جهت حرکت آنها مخالف است آبه به خوبی پایین نمی رود
جواب فکر کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

پ) فشردن: فشرده کردن قسمتی از آب را به سرعت به بیرون می ریزد ولی به سرعت متوقف می شود
جواب فکر کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

دانش‌آموزی می‌گوید سریع‌ترین راه برای خالی کردن بطری محتوی آب، ایجاد سوراخی ریز در ته آن است. (شکل زیر) شما چه فکر می‌کنید؟ 
د) سوراخ کردن: با سوراخ کردن ته بطری فشار هوا در پایین و بالای بطری یکسان می شود و مایع در اثر نیروی وزن به پایین میریزد
جواب فکر کنید صفحه ۹۲ فصل ۸ علوم نهم

برای بررسی درستی پاسخ‌های خود، تمامی حالت‌های ذکر شده را جواب آزمایش کنید.

جواب فعالیت صفحه ۹۳ فصل ۸ علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۳ فصل ۸ علوم نهم

در علوم سال هفتم با نحوه کار شش‌ها آشنا شدید. همانطور که دیدید آنها شبیه بادکنک، داخل حفره سینه ما پر و خالی می‌شوند. اما چه چیزی باعث پر و خالی شدن آنها می‌شود؟ نقش فشار هوا در این خصوص چیست؟ شما می‌توانید پاسخ این پرسش‌ها را با ساختن مدلی از شش، مورد بررسی قرار دهید.
جواب: وقتی ورقه ی لاستیکی را پایین میکشیم فشار درون بادکنک ها کم تر از فشار هوا میشود و هوا وارد بادکنک میشود . اما وقتی لاستیک را رها میکنیم، فشار درون بادکنک بیشتر از فشار هوا میشود و در نتیجه هوا به بیرون رانده میشود.

جواب فصل 8 علوم نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.