جواب درس ۸ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸

جواب درس ۸ علوم پنجم ابتدایی ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸

جواب فعالیت های درس هشتم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۸ علوم پنجم ابتدایی ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸

جواب فعالیت های درس هشتم علوم پنجم دبستان

در این بخش برای شما عزیزان جواب درس هشتم علوم پنجم صفحه ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸ را قرار داده ایم.
گام به گام علوم پنجم ابتدایی / درس ۸:: کارها آسان می‌شود ۱ (اهرم‌ها)

جواب سوال صفحه ۶۴ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۶۴ علوم پنجم ابتدایی

برای حل مشکل آنها چه راه هایی را پیشنهاد میکنید؟
جواب: با نزدیک شدن نوید به تکیه گاه مشکل آنها برطرف میشود.

جواب کاوشگری صفحه ۶۴ و ۶۵ علوم پنجم ابتدایی

۱- وسط خط‌کش را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید. محل پاک‌کن را تغییر ندهید.جواب کاوشگری صفحه ۶۴ علوم پنجم ابتدایی۲- دو عروسک با جرم‌های مختلف را در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید. 
۳- این دو لیوان را در فاصله‌های یکسان از تکیه‌گاه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب: آن طرف که لیوان سنگین‌تر قرار دارد، پایین‌تر می‌رود.
۴- لیوان سنگین‌تر را از تکیه‌گاه دور کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟ 
جواب: باز هم لیوان سنگین‌تر پایین قرار دارد.
۵- لیوان سنگین را کم کم به تکیه‌گاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبک‌تر قرار گیرد.
۶- مشاهده‌های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید. جواب کاوشگری صفحه ۶۴ و ۶۵ علوم پنجم ابتدایی

با توجه به نتایج این فعالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می‌تواند مشکل بازی با نوید را حل کند.
جواب: با نزدیک شدن نوید به سمت تکیه‌گاه، مشکل آن‌ها حل خواهد شد.
در این فعالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟
جواب: تکیه‌گاه را ثابت نگه داشتیم و جسم سنگین‌تر را به تکیه‌گاه نزدیک کردیم.

جواب کاوشگری صفحه ۶۵ علوم پنجم ابتدایی

اگر نوید و فراز در فاصله‌ای یکسان از تکیه‌گاه نشسته باشند، در صورتی که محل نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می‌توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید.
جواب: نوید سنگین‌تر از فراز است. اگر محل نشستن نوید تغییر نکند، فراز باید دورتر از تکیه گاه قرار بگیرید تا بتواند به بازی با نوید ادامه دهد.

جواب کاوشگری صفحه ۶۶ علوم پنجم ابتدایی

۱- وسط خط‌کش ۵۰ سانتی متری را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید.
۲- لیوان‌ها را در فاصله ی ۱۵ سانتی متری از تکیه‌گاه قرار دهید.
۳- در یکی از لیوان‌ها ۴ گیره‌ی کاغذ قرار دهید.
۴- در لیوان دیگر، آن قدر گیره‌ی کاغذ قرار دهید تا خط‌کش کاملاً به حالت افقی (تعادل) قرار گیرد. تعداد گیره‌ها را در جدول یادداشت کنید.جواب کاوشگری صفحه ۶۶ علوم پنجم ابتدایی

۵- در یکی از لیوان‌ها تعداد گیره‌ها را دو برابر کنید؛ چه اتفاقی می‌افتد؟
جواب: تعادل به هم می‌خورد و لیوان سمت چپ به پایین می‌رود.

برای به تعادل رسیدن خط‌کش چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید. 
جواب: تعداد گیره ها را با هم برابر کنیم ، لیوان سبک تر را از تکیه‌گاه دور کنیم ، لینوان سنگین تر را به تکیه‌گاه نزدیک تر کینم.

بین فاصله‌ی لیوان‌ها از تکیه‌گاه و تعداد گیره‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟ 
جواب: ۴ گیره دیگر به لیوان سمت راست اضافه کنیم تا تعداد گیره‌های هر دو لیوان یکسان (۸ عدد) شوند یا لیوان سمت راست را در فاصله ۳۰ سانتی‌متری تکیه‌گاه قرار دهیم.

جواب فعالیت صفحه ۶۷ علوم پنجم ابتدایی

چگونه می‌توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم‌هایی مانند مدادتراش و پاک‌کن را اندازه‌گیری کنید؟
۱- لیوان‌ها را در فاصله‌ی مساوی از تکیه‌گاه قرار دهید.
۲- در یکی از لیوان‌ها یک مدادتراش بگذارید. در لیوان دیگر آن قدر گیره‌ی کاغذ بریزید که خط‌کش به تعادل برسد. چند گیره لازم است تا خط‌کش به تعادل برسد؟ 
جواب: ۱۰ گیره
۳- به جای مدادتراش، یک پاک‌کن بگذارید و مرحله‌ی ۲ را تکرار کنید.
جواب: ۲۰گیره
اگر جرم هر گیره‌ی کاغذ ۲ گرم باشد، جرم مدادتراش و جرم پاک‌کن چند گرم می‌شود؟ 
جواب فعالیت صفحه ۶۷ علوم پنجم ابتدایی

جواب گفت‌وگو صفحه ۶۸ علوم پنجم ابتدایی

درباره‌ی کاربرد هر یک از اهرم‌های شکل بالا و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می‌کنند، در گروه خود گفت‌وگو کنید. 
درب باز کن نوشابه: باز کردن راحت‌تر درب بطری ها به کمک افزایش نیرو
میخ کش: بیرون آوردن راحت‌تر میخ به کمک افزایش نیرو
منگنه: سبب وصل کردن کاغذها به یکدیگر به کمک افزایش نیرو
گردو شکن: سبب شکستن راحت‌تر گردو به کمک افزایش نیرو.

جواب فعالیت صفحه ۶۸ علوم پنجم ابتدایی

ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محل تکیه‌گاه (*)، محل جسم (*) و محل نیرو (*) را در هر ابزار مشخص کنید. این اهرم‌ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه‌بندی کنید.  
به نظر شما، فرغون و میخ‌کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می‌گیرند؟
جواب: میخ کش در ستون سمت راست جدول قرار می‌گیرد. یعنی تکیه گاه بین نیرو و جسم قرار دارد. اما فرغون در ستون وسط جدول قرار می‌گیرد یعنی جسم بین تکیه گاه و نیرو قرار دارد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۶۴، ۶۵، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۹ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس هفتم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.