جواب درس ۸ علوم چهارم (آسمان در شب)

جواب درس ۸ علوم چهارم (آسمان در شب)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس هشتم

جواب درس ۸ علوم چهارم (آسمان در شب)

گام به گام علوم چهارم دبستان درس هشتم

جواب علوم چهارم / درس ۸ :: آسمان در شب

جواب سوال صفحه ۶۸ علوم چهارم

جواب سوال صفحه 68 علوم چهارم

پس از مشاهده‌ی آسمان، پرسش‌های زیادی در ذهن ایمان ایجاد شد:

چرا برخی نقطه‌ها نورانی‌تر دیده می‌شوند؟
جواب: آنها یا ستاره های جوان تری هستند یا به ما نزدیک تر هستند

چرا در روز این نقطه‌ها را نمی‌بینیم؟
جواب: به خاطر زیاد بودن نور خورشید

آیا فاصله‌ی همه‌ی این نقطه‌های نورانی از ما به یک اندازه است؟
جواب: خیر

جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ۸ علوم چهارم

۱- ۷ نی بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید.
۲- هر یک از نی‌ها را با توجّه به اندازه‌هایی که در جدول زیر داده شده است، با قیچی ببرید.جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ننن علوم چهارم

۳- مقداری از ورق نازک آلومینیمی را مچاله کنید و به سر نی‌ها وصل کنید.

جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ننن علوم چهارم

۴- سر دیگر نی‌ها را، مانند شکل، با استفاده از خمیر روی نقطه‌های نشان داده شده بچسبانید.
۵- در ستون (۱) جدول، نتیجه مشاهده‌ی نی‌ها از بالا رسم شده است.
جواب: شما هم از روبه‌رو به آنچه ساخته‌اید نگاه کنید؛ چه چیزی می‌بینید؟ نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را در ستون (۲) جدول زیر رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۶۸ درس ننن علوم چهارم

۶- بار دیگر نی‌ها را از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.
۷- روی جدول نقطه‌هایی را که رسم شده‌اند، به یکدیگر وصل کنید.
به نظر شما، شکلی که در ستون (۱) رسم شده، شبیه چه وسیله‌ای است؟
جواب: ملاقه یا شیرجوش
آیا فاصله‌ی همه‌ی آلومینیم‌های مچاله شده با میز به یک اندازه است؟
جواب:  خیر، طول نی‌ها یکسان نیست.

جواب فعالیت صفحه ۶۹ درس ۸ علوم چهارم

در یک شب بدون ابر، به آسمان نگاه کنید. نقطه‌های نورانی نزدیک به هم را به چه شکل‌هایی می‌بینید؟ نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: شکل حیوانات و اشیاء مختلف دیده می‌شود.

جواب فکر کنید صفحه ۷۲ درس ۸ علوم چهارم

سیاّره چه تفاوتی با ستاره دارد؟
جواب: ستاره از خود نور دارد ولی سیاره نور ندارد.

سیّاره‌ی ناهید گرم‌تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟ 
جواب: ناهید گرمتر است چون به خورشید نزدیکتر است

چرا ناهید، یک سیّاره است؟
جواب: چون از خود نور ندارد و نور خورشید را بازتاب میکند.

سیّاره‌ی ناهید در آسمان پر نور دیده می‌شود؛ به چه دلیل؟
جواب: چون فاصله آن با خورشید و زمین کم است و نور خورشید را بازتاب می‌دهد.

جواب گفت‌وگو صفحه ۷۲ درس ۸ علوم چهارم

درباره‌ی پرسش زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
ستاره‌ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی‌توانیم آنها را ببینیم؟
جواب: ستاره ها در روز در آسمان هستند ولی به علت زیاد بودن نور خورشید نمیتوانیم آنها را ببینیم

جواب فعالیت صفحه ۷۲ درس ۸ علوم چهارم

۱- با ماژیک، نام خورشید و سیّاره‌های آن را به‌طور جداگانه روی مقوّا بنویسید.
۲- در یک فضای باز (حیاط مدرسه، بوستان، زمین ورزش و…) یک نقطه را با گچ مشخّص کنید و میخی را در آنجا بکوبید.
۳- با استفاده از نخ و گچ، ۸ دایره با شعاع‌های تقریبی زیر را از مرکز این نقطه رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۷۲ درس ۸ علوم چهارم

۴- هر دانش آموز یکی از مقوّا ها را بردارد و به ترتیبِ سیاّره های منظومه‌ی خورشیدی، روی دایره‌ی مربوط به خود بایستد.
۵- دانش آموزی که مقوّای خورشید را برداشته است، در مرکز دایره بایستد.
۶- هر یک از دانش آموزان با صدای سوت معلّم، بر خلاف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید بچرخد.
چرا در منظومه‌ی خورشیدی سیّاره‌ها به هم برخورد نمی‌کنند؟
جواب: زیرا هر کدام روی مسیر و مدار مخصوص به خودشان و با نظم مخصوص به خود حرکت می کنند.

جواب فکر کنید صفحه ۷۴ درس ۸ علوم چهارم

سال کدام سیّاره‌ی منظومه‌ی خورشیدی از بقیه طولانی‌تر است؟ چرا؟ 
جواب: نپتون- به خاطر اینکه دورترین سیاره به خورشید است و مدت زمان بیش‌تری طول می‌کشد تا به دور خورشید بچرخد.

جواب فعالیت صفحه ۷۵ درس ۸ علوم چهارم

۱- به مدّت ۲ هفته از اوّل یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید. توجه: از دو هفته نیمه دوم ماه قمری برای مشاهده استفاده کرده‌ایم.

برای کشیدن این شکل ها میتوانید از تصویر زیر کمک بگیرید :جواب فعالیت صفحه ۷۵ درس ۸ علوم چهارم

جواب پیشنهادی:

جواب فعالیت صفحه ۷۵  علوم چهارم

 

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۷۵ درس ۸ علوم چهارم

به مدّت ۲ هفته، آسمان را در روز مشاهده کنید. آیا ماه را در آسمان می‌بینید؟ شکل آن را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: آخر هفته اول (روزهای هفتم و هشتم ماه) و آخر هفته سوم (روزهای بیست و یکم و بیست و دوم ماه) در آسمان دیده می‌شود.

جواب صفحه ۷۶ درس ۸ علوم چهارم

برای مراقبت از سیّاره‌ی زیبای زمین:
من هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نمی‌گذارم و از یک لیوان آب استفاده می‌کنم.
من زباله‌ای را روی زمین نمی‌ریزم، آن را بر می‌دارم و در سطل مخصوص زباله می‌اندازم تا چهره‌ی زمین زیبا بماند.
من و خانواده‌ام برای خرید، از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده می‌کنیم تا کیسه‌های نایلونی زمین را آلوده نکند.
من و خانواده‌ام وقتی به مسافرت می‌رویم، زباله‌های خود را در آبِ رودخانه و دریا نمی‌ریزیم تا محل زندگی جانوران و گیاهان آلوده نشود.
تلاش می‌کنیم هوا را سالم نگه داریم تا آسمانی آبی داشته باشیم.

سهم شما در مراقبت از زمین چیست؟
من با جمع آوری زباله و دفن آن در سطل مخصوص زباله، از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کنم.
با کمتر مصرف برق به تولید کمتر زباله و الودگی کمک میکنم
من با کاشت درخت از محیط زیست محافظت می کنم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ علوم چهارم (آسمان در شب) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۹ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس هفتم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۸ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.