جواب درس ۸ فارسی نهم؛ صفحه ۶۲، ۶۳

جواب درس ۸ فارسی نهم؛ صفحه ۶۲، ۶۳

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس هشتم فارسی نهم

جواب درس ۸ فارسی نهم؛ صفحه ۶۲، ۶۳

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس هشتم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۸ :: هم‌زیستی با مامِ میهن

جواب خودارزیابی صفحه ۶۲ فارسی نهم

۱- چرا میهن را به مادر تشبیه می‌کنند؟
جواب: چون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی فرزند وابسته به مادر است، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی‌گذارد، ملت نیز بدون میهن، وجود خارجی ندارند. میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش می‌کشند.

۲- به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست؟
جواب: چون هم مادر، فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود می‌گذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت دارد؛ بنابراین این رابطه دو طرفه است.

۳- یک جامعه همدل چه ویژگی‌هایی دارد؟
جواب: اعضای آن یک صدا هستند و با همه تفاوت‌های فکری که دارند، یک دل هستند. اعضای جامعه یکدل با هم، همفکری می‌کنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی می‌کنند و به سوی پیشرفت قدم بر می‌دارند.

جواب گفت‌‌وگو صفحه ۶۳ فارسی نهم

۱- شعری با محتوای همدلی و اتّحاد، انتخاب کنید و درباره آن، گفت‌وگو کنید.
جواب: برای زنده بودن، برای هم مردن، برای هم خندیدن، برای هم گریستن، برای هم جان دادن، برای هم سوختن، برای هم فدا شدن، برای هم مرهم گذاشتن، برای هم عقل کل شدن و… باعث سر زندگی و شادابی می‌شود. اگر تک تک افراد یک ملت به همین صورتی که در شعر آمده، با هم متحد باشند کسی یارای از بین بردن آن ملت را ندارد.

بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم ◈◈◈ انیس جان غم فرسوده و بیمار هم باشیم
شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدگر سوزیم ◈◈◈ شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم
دوای هم شفای هم برای هم فدای هم ◈◈◈ دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم
به هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه ◈◈◈ سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم
جدایی را نباشد زهره‌ای تا در میان آید ◈◈◈ به هم آریم سر بر گرد هم بر کار هم باشیم
حیات یکدگر باشیم و بهر یکدیگر می‌ریم ◈◈◈ گهی خندان ز هم گه خسته و افکار هم باشیم
به وقت هوشیاری عقل کل گردیم بهر هم ◈◈◈ چو وقت مستی آید ساغر سرشار هم باشیم

۲- نمونه‌هایی از همزیستی و همدلی اقوام ایرانی را در کلاس مطرح کنید.
جواب: کشور ایران با وجود داشتن قومیت‌های مختلف از جمله ترک، کرد، لر، گیلک، بلوچ و… که هر کدام زبان و آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور و… تاکنون شاهد هیچ اختلاف قومی، قبیله‌ای و مذهبی نبوده و نخواهد بود. مردم در اتفاق‌های ناگوار، با تمام وجودشان به هم دیگر کمک کرده‌اند.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۶۳ فارسی نهم

۱- ده واژه مهمّ املایی متن درس را بیابید و بنویسید.
جواب: جلوه‌های مهربانی، شوق انگیز، نظام اسلامی، لهجه و گویش و آیین، آبشخور، روی و رخساره، گزند اهرمن خویان، اقوام یک صدا، دریغ

۲- در گروه‌های اسمی مشخّص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید.

الف) فرزندان در پرتوِ گرم و گوارای مادر، جان می‌گیرند.
پرتوِ: هسته
گرم و گوارای: وابسته پسین (صفت)
مادر: وابسته پسین (مضاف الیه)

ب) در همین دوران دفاع مقدّس، ایرانیان همه برای وطن، تن را سپر کرده‌اند.
همین: وابسته پیشین (صفت اشاره)
دوران: هسته
دفاع: وابسته پسین (مضاف الیه)
مقدّس: وابسته پسین (صفت)

۳- پیام عبارت زیر را بنویسید.
جواب: «ایران ما به گلستانی می‌ماند که در دل و دامان خود، عزیزکانی را می‌پروراند و شیره جان خویش در کامشان می‌دارد.»
انسان‌های آزاده با تمام وجود در دامان سرزمین عزیزمان رشد می‌کنند و حس انسان دوستی، وطن دوستی و غیرت را از پدران سرزمینشان به ارث می‌برند.

۴- جمله و بیت‌های زیر را از نظر رابطه تضاد معنایی واژه‌ها بررسی کنید و نتیجه را بنویسید.

تا کی آخِر چو بنفشه، سَرِ غفلت در پیش ◈◈◈ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار
جواب: خواب / بیدار

گر تکبّر می‌کنی، با خواجگان سِفله کن ◈◈◈ وَر تواضع می‌کنی با مردم درویش کن
جواب: تکبر / تواضع – خواجگان / درویش

به نزد مِهان و به نزد کِهان ◈◈◈ به آزار موری، نیرزد جهان
جواب: مهان / کهان

… با آرامش آن آرمیده‌اند و در آشوبش بی‌قراری کرده‌اند.
جواب: آرامش / آشوب – آرمیده‌اند / بی‌قراری کرده‌اند.

جواب درس ۸ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.