جواب درس ۸ فارسی هشتم؛ صفحه ۶۱، ۶۲

جواب درس ۸ فارسی هشتم؛ صفحه ۶۱، ۶۲

گام به گام درس هشتم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۸ فارسی هشتم؛ صفحه ۶۱، ۶۲

گام به گام درس هشتم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۸: آزادگی

جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ درس هشتم فارسی هشتم

۱- از نظر پیر خارکش، عزّت و آزادگی چیست؟
جواب: محتاج دیگران نبودن، قانع بودن ، خوار نشدن در مقابل دیگران

۲- با توجّه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید. 
جواب: جوان مغرور پر ادعا، پیر فروتن و بی‌ادعا، جوان زیاده‌خواه، پیر قانع، جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می‌دید در حالی که پیر ارزش‌ها را در قانع بودن و بی‌نیازی نسبت به دیگران می‌دید.

۳- چگونه می‌توان به عزّت و آزادگی رسید؟
جواب: با تغییر در فکر خود؛ زندگی انسان‌ها در گرو فکر آن هاست یعنی ما آنچنان فکر می‌کنیم زندگی می‌کنیم. در شعر، تلاش و کوشش برای زندگی و بی‌نیازی از دیگران باعث عزت و آزادگی می‌شود.

جواب گفت‌وگو صفحه ۶۲ درس هشتم فارسی هشتم

۱- چه پیوندی میان محتوای درس آداب نیکان، با شعر این درس، می‌توان یافت؟ در این باره گفت‌وگو کنید.
جواب: درس آداب نیکان درباره آداب زندگی کردن است، اما شعر، نوع و نحوه زندگی کردن را برای ما یاد آور می‌شود.
هر دو درس ما را ترغیب می‌کند که روی پای خود بایستیم و محتاج دیگران نباشیم و حریمی داشته باشیم که نه از آن خارج شویم و نه اجازه دهیم دیگران وارد آن شوند، هر دو درس ما را به دانش آزادی و آزادگی و عزت نفس دعوت می‌کند.

۲- درباره راه‌های حفظ «عزّت و آزادگی» کشور عزیزمان، ایران، گفت‌وگو کنید.
جواب: عزت و آزادگی کشور عزیزمان در عدم وابستگی به بیگانگان است. اگر ما بتوانیم در هر کاری (حداقل کارهای مهم) روی پای خودمان بایستیم و به داشته‌های خودمان فکر کنیم و به آنها بها دهیم، به جوان‌ها و متخصصین فرصت انجام کارهای مهم را بدهیم و از کالاهای ساخت داخل استفاده کنیم و نظم و قانون را در کارها رعایت کنیم مطمئناً عزت و آزادگی را به کشورمان هدیه داده‌ایم.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۶۲ درس هشتم فارسی هشتم

۱- واژه‌های تازه شعر را انتخاب کنید و معنی آنها را بنویسید.
روی لینک کلیک کنید:
معنی کلمات در هشتم فارسی هشتم

۲- تفاوت معنایی واژه مشخّص شده را در گذشته و امروز بنویسید.
خار بر پشت، زنی زین سان گام *** دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟
دولت در گذشته به معنی سعادت، نیک بختی و خوش اقبالی بود اما امروزه دولت به معنی مجموعه افرادی که کشور را اداره می‌کنند است.

۳- در سه بیت پایانی شعر، «قافیه»ها را مشخص کنید.
جواب: شامم- آشامم
خوار- گرفتار
افتادگی‌ام- آزادگی‌ام

۴- با توجّه به درس، دلیل آزادگی پیرمرد را بنویسید.
جواب: دلیل آزادگی او عدم توجه به ظاهر و مادیات است و به کسی محتاج نیست

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.