جواب درس ۸ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۷, ۶۹, ۷۷

جواب درس ۸ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۷, ۶۹, ۷۷

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هشتم فارسی هفتم

جواب درس ۸ فارسی هفتم؛ صفحه ۶۷, ۶۹, ۷۷

خودارزیابی فعالیت نوشتاری کارگروهی درس هشتم فارسی هفتم

گام به گام فارسی هفتم / درس ۸ :: زندگی همین لحظه‌هاست

جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ فارسی هفتم

۱- چرا می‌گویند «وقت از طلا گران‌بهاتر است»؟
جواب: زیرا با صرف وقت میتوان طلا به دست آورد؛ ولی دقایق تلف شده را نمیتوان با طلا خرید.

۲- منظور از «عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی‌کند» چیست؟
جواب: منظور آن است که به طور مفید و حقیقی چه قدر انسان در جست‌وجوی دانش یا کار مفید و سازنده بوده، زیرا قسمت اعظم عمر به غفلت سپری می‌شود.

۳- پیام اصلی درس چیست؟
جواب: استفاده درست از زمان و لحظه ها به بهترین صورت.

جواب کار گروهی صفحه ۶۹ فارسی هفتم

۱- چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم؟ گفت‌وگو کنید. 
جواب: با برنامه ریزی بهینه برای کلیه ساعات در جهت هدف مشخص می‌توان از ساعات عمر به بهترین نحو سود برد.

۲- برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید.
جواب: برداشت من این است که این تصویر بیانگر ارزش و اهمیت بسیار زیاد زمان است و اینکه به هیچ وجه نمیتوان جلوی گذر زمان را گرفت و یا به عقب برگشت. هر چه زمان بگذرد عمر ما نیز بیشتر میشود و باید به خوبی از این وقت گرانبها استفاده کنیم.

جواب کار گروهی صفحه ۶۹ فارسی هفتم

جواب فعالیت نوشتاری صفحه ۶۹ فارسی هفتم

۱- سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل «اسنادی» به کار رفته باشد.
جواب:
– حالی خوش باش
– زندگی مجموعه ای از روز ها و ماه ها و سال هاست.
– دیگر انتخاب کردن بس است.
– وقت از طلا گران‌بهاتر است.

۲- ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشند. 
جواب: تعیین ، فرصت ، خصوصاً ، حداکثر ، قبور ، حیرت ، حک ، حقیقی ، واقعی ، جزء

۳- در هر جمله یک غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید.
– اسکندر سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرورفت. حیرت
– مدّت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی‌کرد. حیات
– مجتبا در درس‌هایش بسیار پیشرفت کرده است. مجتبی

جواب درک و دریافت صفحه ۷۷ فارسی هفتم

۱- انگیزه مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟ 
جواب: قصد داشت سفر نامه‌اش را به کتاب تبدیل کند.

۲- چه درس‌ها و عبرت‌هایی از سفر می‌توان گرفت؟ 
جواب: با آداب و رسوم گوناگون آشنا شده و از زندگی آنان تجربه کسب کرد و پخته شد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.