جواب درس ۸ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۲ ، ۵۴

جواب درس ۸ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۲ ، ۵۴

جواب تمرین های درس هشتم قرآن ششم

جواب درس ۸ قرآن ششم ؛ صفحه ۵۲ ، ۵۴

جواب تمرین های درس هشتم قرآن ششم

جواب قرآن ششم / درس ۸ :: سوره الرحمن، مردان پارسی

جواب کار در کلاس صفحه ۵۲ قرآن ششم ابتدایی

تمرین اول: معنای این کلمات را روبه‌روی آنها بنویسید.
لُؤْلُؤ: مروارید
جَزاء: پاداش
احْسان: نیکی
اسْم: نام

تمرین دوم: معنای صحیح را علامت بزنید.
جواب کار در کلاس صفحه ۵۲ قرآن ششم ابتدایی

تمرین سوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آنها را کامل کنید.
۱- اَللهُ خاِلقُ کُلِّ شَیٍْءٍ 
…خداوند آفریننده‌ی همه… چیز است.

۲- هَل مِنْ خاِلقٍ غَیْرُ اللهِ 
…آیا… هیچ …آفریننده‌ای غیر… از …خداوند… هست ؟!

۳- اَللهُ لا الٰهَ اِلّا هُوَالْحَیُّ الْقَیّومُ
اللّه، …نیست خدا…یی …جز او…؛ که زنده و پاینده است.

۴- …. وَ جَنّاتٍ مِنْ اَعْنابٍ وَ الزَّیْتونَ وَ الرُّمّانَ مُشْتَبِهًا وَ غَیْرَ مُتَشاِبٍه 
… و باغ‌هایی از درختان انگور و …زیتون… و …انار…، گاه میوه‌هایی شبیه به هم و گاه متفاوت و متنوع.

جواب پیام قرانی صفحه ۵۴ قرآن ششم

جواب پیام قرانی صفحه 54 قرآن ششم

به‌کمک هم‌گروهی خود، تعداد دفعات تکرار این پیام قرآنی را در سوره‌ی الرَّحمٰن حساب کنید. به نظر شما چرا این آیه تکرار شده است؟
جواب: ۳۱ بار تکرار شده است. زیرا به همه انسان‌ها یادآوری کند که نعمت‌های خدا آنقدر زیاد هستند که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد.

جواب پیام قرانی صفحه 54 قرآن ششم

انس با قرآن در خانه صفحه ۵۴ قرآن ششم ابتدایی

آیات صفحه‌ی قبل را بخوان و یکی از پیام‌های قرآنی را که قبلاً آموخته‌ای، در آن پیدا کن.
جواب: هل جزا الاحسان الا الاحسان.
آیا جزا و پاداش نیکی، جز نیکی کردن است؟

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.