جواب فعالیت درس ۸ قرآن نهم؛ صفحه ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۵، ۸۶

جواب فعالیت درس ۸ قرآن نهم؛ صفحه ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۵، ۸۶

گام به گام قرآن نهم درس هشتم

جواب فعالیت درس ۸ قرآن نهم؛ صفحه ۷۹، ۸۱، ۸۲، ۸۵، ۸۶

گام به گام قرآن نهم درس هشتم

گام به گام قرآن نهم / درس هشتم

جواب تدبر صفحه ۷۹ قرآن نهم

جواب صفحه ۷۹ قرآن نهم

فعالیت
💠آیات ۱۰ و ۱۱ سوره صف را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات
این درس کامل کنید
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
۱- تجارت با خداوند به چه معناست و چه سودی برای مؤمنان دارد؟
تجارت با خداوند، به معنای انجام کارهایی است که مورد رضایت خداوند است، در ازای پاداش‌های الهی مانند :رستگاری و سعادت ابدی ، پاداش‌های مادی و معنوی ، رضایت خداوند

۲- چگونه میتوان در راه خدا مجاهدت کرد؟
جهاد، به معنای تلاش و کوشش برای تحقق اهداف و ارزش‌های الهی است. این تلاش می‌تواند در قالب‌های مختلفی انجام شود، از جمله:
جهاد با نفس: جهاد با نفس، یعنی مبارزه با هوا و هوس‌ها و کسب تقوا.
جهاد با شیطان: جهاد با شیطان، یعنی مقابله با وسوسه‌های شیطان و حفظ ایمان.
جهاد با دشمنان اسلام: جهاد با دشمنان اسلام، یعنی دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی.

حفظ
💠آیات ۱۰ و ۱۱ سوره صف را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۸۱ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید
جهاد و تلاش می‌کنید، خانه‌ها، ایمان می‌آورید، نجات می‌دهد، گناهان

کلمه معنا
۱- تُنجی نجات می دهد
۲- تُؤمِنونَ ایمان می آورید
۳- تُجاهِدونَ جهاد و تلاش می کنید
۴- کُنتُم تَعلَمونَ  می دانستید

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.

۱- تِجَارَهٍ تُنْجِیکُمْ: تجارتی که شما را نجات می‌دهد
۲- تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ: ایمان می‌آورید به خدا و رسولش
۳- وَ تُجَاهِدُونَ: جهاد و تلاش می‌کنید
۴- فِی سَبِیلِ اللَّهِ: در راه خدا
۵- بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ: با اموالتان و جانهایتان
۶- خَیْرٌ لَکُمْ: بهتر است برای شما
۷- إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ: اگر می‌دانستید.

جواب فعالیت صفحه ۸۲ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره صف را کامل کنید.

۱- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا: 
معنی: ای کسانی که ایمان آوردید.

۲- هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَی تِجَارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ﴿۱۰﴾:
معنی: آیا راهنمایی کنم شما را بر تجارتی که شما را نجات می‌دهد از عذابی دردناک

۳- تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ
معنی: ایمان آورید به خدا و پیامبرش

۴- وَ تُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ: 
معنی: و جهاد و تلاش کنید در راه خدا با اموال و جانهایتان

۵- ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾:
معنی: این بهتر است برای شما اگر می‌دانستید.

💠 ب) از صفحه ۵۵۲ قرآن کریم کدام جمله های را برای پیام قرآنی مناسب می‌دانید. پیامی را که برای مؤمنان مژده و بشارت است انتخاب و ترجمه کنید.

متن: نَصرُ مِن اللهِ و فَتحٌ قریب
ترجمه: یاری از سوی خداست و پیروزی نزدیک است..

خانه های نورانی
💠۱-هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۴۹ تا ۵۵۲ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است.

💠 ۲- از صفحه ۵۵۲ قرآن کریم چند جلمه آشنا یافته، همراه با معنای هر یک بنویسید.
۱- إنی رسول اللهِ إلیکم: قطعاً من پیامبر به سوی شما هستم.
۲- نحَن اَنصارُ الله: ما یاران خدا هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۸۵ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید 

خرید و فروش، وقتی که، رستگار می‌شوید، ندا داده شد

کلمه معنا
۱- اِذا وقتی که
۲- نُودِیَ ندا داده شد
۳- بَیع خرید و فروش
۴- ذلِکُم این، آن

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.
۱- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا: ای کسانی که ایمان آوردید
۲- إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاهِ: وقتی که ندا داده شد برای نماز
۳- مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ: در روز جمعه
۴- إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ: به سوی یاد خدا
۵- ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ: آن بهتر است برای شما

جواب فعالیت صفحه ۸۶ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 ب) ترجمه دو آیه ٩ و ١٠ سوره جمعه را کامل کنید.

۱- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا:
معنی: ای کسانی که ایمان آوردید.

۲- إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ: 
معنی: وقتی که ندا داده شد برای نماز در روز جمعه

۳- فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ:
معنی: پس بشتابید به سوی یاد خدا و رها کنید خرید و فروش

۴- ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾:
معنی: آن بهتر است برای شما اگر بدانید.

💠ب) در صفحه ۵۵۵ قرآن کریم کدام جلمه عزتمندان واقعی را معرفی می‌کند. این جلمه را به عنوان پیام قرآنی انتخاب کرده و همراه با معنا بنویسید.

متن: وَ لِلّٰهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ
ترجمه: و عزت و بزرگی مخصوص خدا و رسولش و افراد با ایمان است.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۵۳ تا ۵۵۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است.

💠 ۲- از صفحه ۵۵۵ قرآن کریم چند جلمه آشنا یافته، همراه با معنای هریک بنویسید.
۱- سَواءٌ عَلَیْهِمْ: یکسان است برای آنها
۲- فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ: پس آنها همان زیانکاران هستند.
۳- إِنَّ اللهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ: قطعاً خداوند هدایت نمی‌کند قوم گناهکار را.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.