جواب درس ۸ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۹، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب درس ۸ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۹، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب تمرینات درس هشتم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۸ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۹، ۵۳، ۵۴، ۵۵

جواب تمرینات درس هشتم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۸ :: سوره‌ی آل‌عِمران

معنی کلمات صفحه ۴۹ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

کُل:ُّ همه – کُل
خَیر:ٍ کار نیک
رَءوف:ٌ مهربان
قُل: بگو
اَطیعوا الله و الرَّسول: از خدا و پیامبر (ص) اطاعت کنید.
الکافرین: کافران
آدَم:َ حضرت آدم اولین پیامبر خدا
نوحًا: حضرت نوح
آلَ اِبراهیم:َ خاندان حضرت ابراهیم
آلَ عِمران: خاندان حضرت عمران
العالمین: جهانیان
بَعضٍ : بعضی
سمیع:ٌ شنوا
علیم: دانا
مریم: مادر حضرت عیسی (ع)
الشَّیطان: شیطان
قَبول: پذیرفتن
زکریّا: نام پیامبر و سرپرست حضرت مریم (س)
المحراب: محل عبادت
رزقًا: روزی
یامَریَم:ُ ای مریم
حِسابٍ : حساب

جواب تمرین های صفحه ۵۳ قرآن چهارم

تمرین اول:
 با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.جواب تمرین های صفحه ۵۳ قرآن چهارم  تمرین دوم:
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.
جواب تمرین های صفحه ۵۳ قرآن چهارم

جواب تمرین های صفحه ۵۴ قرآن چهارم

تمرین دوم:
اتصالات را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.
جواب تمرین های صفحه ۵۳ قرآن چهارم

معنی کلمات صفحه ۵۵ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

لیله: شب
مُبارَکَه:ٍ مبارک
اَمر:ٍ کار
مرسِلین: پیامبران
رَحمه: لطف و رحمت
السماوات و الارض: آسمان ها و زمین
الاوَّلین: پیشینیان
شک : شک و تردید
عَذاب:ٌ عذاب
مؤمنون: مومنان
رسول:ٌ پیامبر (فرستاده)
قلیالً : اندک، کم
قَومَ فِرعَون:َ قوم فرعون (دسته و گروه فرعون)
رسول:ٌ پیامبر
اَمین: امانت دار

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۴۹، ۵۳، ۵۴، ۵۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۹ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس هفتم قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.