جواب فعالیت های درس ۸ مطالعات نهم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۱, ۵۳, ۵۴

جواب فعالیت های درس ۸ مطالعات نهم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۱, ۵۳, ۵۴

گام به گام درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۸ مطالعات نهم؛ صفحه ۴۸, ۴۹, ۵۱, ۵۳, ۵۴

گام به گام درس هشتم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۸ :: بی‌عدالتی و نابرابری در جهان

فعالیت صفحه ۴۸ مطالعات اجتماعی نهم

۱- درباره علل و عوامل نابرابری توسعه انسانی در جهان گفت‌وگو کنید. به نظر شما کدام عوامل مهم‌ترند؟ چرا؟
جواب: عوامل داخلی زیرا مردم یک کشور می توانند با افزایش سواد و آگاهی و کنار گذاشتن باورهای غلط و داشتن پشتکار و وحدت پیشرفت کنند.

فعالیت صفحه ۴۹ مطالعات اجتماعی نهم

۲- با توجه به آنچه درباره مستعمره شدن آفریقا می‌دانید، فکر می‌کنید چه ارتباطی بین پایین بودن شاخص‌های توسعه انسانی در بیشتر کشورهای آفریقایی و بالا بودن آن در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی وجود دارد؟
جواب: استعمار عامل خارجی نابرابری جهانی است که باعث شده کشورهای آفریقایی که سالیان طولانی مستعمره کشورهای اروپایی باشند نتوانند رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشند.

۳- نمودار الف و شکل ب را توضیح دهید.
جواب: در شکل ب کشورهای شرق ایران به علت مشکلات داخلی و خارجی از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند و کشورهای شمال غربی مانند ترکیه که نزدیک اروپا واقع هستند، از توسعه انسانی بالایی برخوردار هستند. در نمودار الف: نشان دهنده از رشد توسعه انسانی ایران در سال های اخیر است.

فعالیت صفحه ۵۱ مطالعات اجتماعی نهم

۴- گفت‌وگو کنید: به نظر شما کشورهایی که اقتصاد و درآمد آنها بر پایه فروش مواد اوّلیه و خام مانند نفت است، در حال و آینده با چه مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند و چه تغییراتی باید در اقتصاد خود ایجاد کنند؟
جواب: اتمام مواد اولیه و نفت خام -وابستگی اقتصادی سیاسی – دخالت بیگانگان
باید سعی کنند تا از اقتصاد متکی به نفت و تک محصولی خود را خارج کنند و تولیدات غیرنفتی را جایگزین و مبنای درآمد و اقتصاد قرار دهند

جواب فعالیت صفحه ۵۳ مطالعات اجتماعی نهم

۵- سواد و آموزش نقش مهمی در پیشرفت یک کشور دارد. به طور گروهی، فهرستی از مشکلاتی را که مردم یک کشور در اثر پایین بودن سطح سواد و محروم بودن از آموزش با آن مواجه می‌شوند، تهیه کنید و بخوانید.
جواب: نبود بهداشت، فقر، استاندارد نبودن سطح زندگی، نداشتن قانون، فساد، مرگ و میر بالا، جنگ‌های داخلی، استعمار توسط کشورهای دیگر، متکی و وابسته بودن به کشورهای قدرتمند.

جواب به کار ببندیم صفحه ۵۴ مطالعات اجتماعی نهم

یکی از فعّالیت‌های زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.
۱- فرض کنید شما مسئول بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور هستید و قرار است فهرستی از چند پیشنهاد مناسب در مورد بهبود هر یک از عوامل توسعه انسانی (درآمد، سواد، امید به زندگی) تهیه کنید. با همفکری دوستانتان این پیشنهادها را بنویسید. 
جواب: در زمینه قانونی کردن درآمدها – ثبت نام کودکان برای سواد آموزی حتی در مناطق دور، به وجود آوردن رفاه و تأمین اجتماعی برای کلیه کارگران و کارمندان

۲- درباره جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر چند پیشنهاد و راه حل بنویسید.
جواب: ایجاد شغلی برای روستائیان در فصل‌های غیر کشاورزی – ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها – ایجاد مراکز رفاهی سرپرست‌ها

۳- به طور گروهی، درباره یکی از موضوعات این فصل پوستری طراحی کنید و روی آن پیامی بنویسید.
جواب: (برای مثال، موضوعاتی چون عدالت و از بین رفتن نابرابری در جهان، جمعیت جوان به عنوان ثروت کشور، توسعه انسانی، امید به زندگی) عدالت اجتماعی = پیشرفت کشور – مبارزه با نژاد پرستی – تولید شغل برای جوانان و…

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.