جواب درس ۸ هدیه ششم؛ صفحه ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳

گام به گام درس ۸ ششم؛ صفحه ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳

جواب درس هشتم هدیه های آسمانی ششم

گام به گام درس ۸ ششم؛ صفحه ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۳

جواب درس هشتم هدیه های آسمانی ششم

گام به گام هدیه ششم / درس ۸ :: دوران غیبت

جواب یک پرسش صفحه ۵۱ هدیه ها ششم

در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم معرّفی نکردند، چه کسی به پرسش‌های دینی مردم پاسخ می‌دهد؟ جامعه‌ی اسلامی را چه کسی باید مدیریت کند؟
جواب: مراجع تقلید دینی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۲ هدیه ها ششم

اگر‌ برای‌ شناخت‌ وظایف‌ دینی‌ به‌ مراجع‌ تقلید‌ مراجعه‌ نکنیم،‌ چه‌ مشکلاتی‌ برای‌ ما‌ پیش‌ می‌آید؟
جواب: دستورات و معارف دینی را به درستی یاد نمی‌گیریم و این مسئله موجب گمراهی و سرگردانی ما خواهد شد.

جواب بررسی کنید صفحه ۵۲ هدیه ها ششم

این‌ سخن‌ امام‌ خمینی‌ (ره)‌ با موضوع‌ درس‌ چه‌ ارتباطی‌ دارد؟

جواب ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ها ششم
جواب: به دلیل اینکه ولی فقیه جانشین امام زمان در دوران غیبت میباشد پیروی از ایشان مانند پیروی از امام زمان است و باعث میشود ما راه درست را بشناسیم.

جواب ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ها ششم

این‌ تصویر‌ به‌ کدام‌ قسمت‌ از‌ درس‌ ارتباط‌ دارد؟جواب ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ها ششمجواب: بیانگر اطاعت پذیری از ولی فقیه است که با آگاهی کامل به دستورات دینی و اوضاع سیاسی و اجتماعی به اداره‌ی جامعه می‌پردازد.

جواب بررسی کنید صفحه ۵۳ هدیه ها ششم

با خانواده‌ی خود گفت‌وگو کنید که چگونه یک مرجع تقلید برای خود انتخاب می‌کنیم؟
جواب: هر کسی باید و به دنبال مرجع تقلیدی باشد که از دیگران متخصص‌تر و داناتر باشد و تعهد بیشتری به دین داشته باشد. نه این‌که لزوماً به دنبال مرجعی باشد که دستوراتش درباره دین راحت‌تر است.
همچنین از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد و نیز بنابر احتیاط واجب، حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد؛ یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.