جواب درس ۸ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

جواب درس ۸ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

گام به گام درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

جواب درس ۸ هدیه آسمانی پنجم ؛ صفحه ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲

گام به گام درس هشتم هدیه های آسمانی پنجم

گام به گام هدیه پنجم ابتدایی / درس ۸ :: دو نامه

جواب برایم بگو صفحه ۵۹ درس هشتم هدیه پنجم

هر یک از این کارها در کدام رفتار شخصیت‌های داستان دیده می‌شود؟جواب برایم بگو صفحه ۵۹ هدیه پنجم

این کارهای زشت، چه نتایجی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟
جواب: ناراحت کردن دیگران،احساس شرمندگی
به خطر افتادن آبروی دیگران ، از بین رفتن دوستی ها

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۰ درس هشتم هدیه پنجم

مفهوم هر یک از آیات زیر در رفتار کدام یک از شخصیت‌های داستان دیده می‌شود؟ به آن وصل کنید.جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۶۰ هدیه پنجم

لا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ …. وَ لا تَنابَزوا بِالاَلقابِفرهاد
وَ الکاظِمینَ الغَیظَ وَ العافینَ عَنِ النّاسامین
وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ وَ العُدوانِ رضا
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ فرهاد

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۶۱ درس هشتم هدیه پنجم

به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بد گویی می‌کند، چیست؟
جواب: بهترین روش این است که با صبر و بردباری با او برخورد کنیم و به او تذکر دهیم که این رفتار او گناه و اشتباه است و پس از آن که متوجه رفتار غلط خود شد با عفو و گذشت با او برخورد کنیم.

جواب ایستگاه فکر صفحه ۶۱ درس هشتم هدیه پنجم

اگر کسی لقب زشتی به من نسبت دهد، ……
جواب: ناراحت می شوم و از او می خواهم که دیگر آن را تکرار نکند

اگر عیب یا اشتباهی در رفتار یکی از دوستانم باشد،……
جواب: دوستانه و در جای خلوت به او اشتباهش را تذکر می دهم تا آن را برطرف کند

جواب به کار ببندیم صفحه ۶۱ درس هشتم هدیه پنجم

دوست دارم زبان من دیگران را اذیت نکند؛ بنابراین …
جواب به کار ببندیم صفحه ۶۱ درس هشتم هدیه پنجم

جواب کامل کنید صفحه ۶۲ درس هشتم هدیه پنجم

چه کارهایی را خدا نمی‌پسندد؟ آنها را رنگ‌آمیزی کنید.جواب کامل کنید صفحه ۶۲ درس هشتم هدیه پنجم

کلمه‌ی مشاهده شده را در جای خالی قرار دهید: زبان 

امام صادق علیه السّلام:
«بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شرّ زبان او در امان نیستند.»

جواب ایستگاه خلاقیت صفحه ۶۲ درس هشتم هدیه پنجم

اگر من به جای فرهاد بودم….
جواب: از امین می پرسیدم که چرا دوچرخه ام را روی زمین انداخته است؟
اگر من به جای رضا بودم….
جواب: از فرهاد می خواستم که قبل از عصبانی شدن علت را از امین بپرسد و بی دلیل به او تهمت نزند

اگر شما به جای یکی از دو شخصیت داستان (فرهاد یا رضا) بودید، چه می‌کردید؟ پاسخ خود را به‌صورت نمایش خلّاق در کلاس اجرا کنید.
برعهده دانش آموز است