جواب فعالیت درس ۸ پیام نهم؛ صفحه ۸۷، ۸۸، ۹۱، ۹۳، ۹۶

جواب فعالیت درس ۸ پیام نهم؛ صفحه ۸۷، ۸۸، ۹۱، ۹۳، ۹۶

گام به گام درس هشتم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۸ پیام نهم؛ صفحه ۸۷، ۸۸، ۹۱، ۹۳، ۹۶

گام به گام درس هشتم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم / درس ۸ :: همدلی و همراهی

جواب سوال صفحه ۸۷ درس ۸ پیام نهم

جواب سوال صفحه ۸۷ درس ۸ پیام نهم

به نظر شما توصیف‌های ستون اوّل درباره چه چیز یا چه کسی است؟
جواب: دوستان نیکو کار و صالح

توصیف‌های ستون دوم چه؟
جواب: دوستان بد کار و گناه کار

به نظر شما ممکن است توصیف‌های هر دو ستون درباره یک چیز یا یک شخص باشد؟
جواب: خیر

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۷ درس ۸ پیام نهم

به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و از سوی دیگر به عنوان پاره‌ای از آتش؟
جواب: دوست و همنشین خوب بهترین اندوخته و سرمایه انسان است و در مشکلات به کمک او می آید و همواره به او سود می رساند. اما دوست و همنشین بد مانند پاره ای از آتش در زندگی انسان می افتد و سعادت و خوشبختی او را نابود می کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۸ درس ۸ پیام نهم

شاید شما نمونه‌هایی از این اثرپذیری تدریجی را از دوستان پیرامون خود دیده باشید. این نمونه‌ها را برای دوستان خود بیان کنید.
دوست خوب: علاقه‌مندشدن به امور عبادی مانند نماز و تلاوت قرآن و… بعد از مشاهدۀ انجام آنها توسط دوستان نزدیک، موفقیت در یک رشته ورزشی به علت تشویق دوست و شرکت در تمرینات به همراه دوست صمیمی، موفقیت در دروس و شغل
دوست بد: گرایش به تفریحات ناسالم، اعتیاد، بیماری روحی و عاطفی و توجهات به نامحرمان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۱ درس ۸ پیام نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۱ درس ۸ پیام نهم

فرهاد به همراه خانواده خود به یک محله جدید آمد. او در این محل با یکی از هم سن و سالان خود، که در همسایگی‌شان بود، دوست شد؛ اما با گذشت زمان، رفتارهایی از او دید که متوجه شد که وی دوست مناسبی نیست. فرهاد اکنون بر سر یک دوراهی است؛ از یک سو نمی‌خواهد به دوستی خود با او ادامه دهد و از سوی دیگر نمی‌داند که چگونه می‌تواند به این دوستی نامناسب پایان دهد. شما چه پیشنهادهایی به او می‌دهید؟
جواب: ۱- ابتدا ارتباطش را با او کم کند و به مرور به حداقل برساند.
۲- با سردی با او برخورد کند مثال تماس هایش را جواب ندهد و پیشنهاد های او را نپذیرد.
۳- ارتباطش را با دوستان مناسب خود بیشتر کند.
۴- به صراحت به او بگوید که به دلیل رفتارهایش نمی تواند به دوستی با او ادامه دهد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۳ درس ۸ پیام نهم

به نظر شما چگونه می‌توان از ایجاد دلبستگی‌ها و علاقه‌های افراطی در دوستی‌ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود، چگونه می‌تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟
جواب: – پرهیز از دوستی های افراطی و در نظر گرفتن مصلحت و فکر و اندیشه در روابط دوستی
– با فکرو اندیشه از افراطی شدن در دوستی ها و دلبستگی ها خود را برهاند و منطقی رفتار نماید

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ درس ۸ پیام نهم

۱- چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟
جواب: زیرا که عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و دوم اینکه دوستان از هم تأثیر می پذیرند و این تأثیر پذیری در نوجوانی بسیار بالاست .

۲- چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟
جواب: زیرا فرد نادان به نفعتان قدم بردارد ولی مایه ی ضرر و زیان می شود .

۳- دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه‌روی در دوستی‌هایمان باید انجام دهیم.
جواب: ۱) پرهیز از گفتن تمام اسرار به دوست
۲) نداشتن توقع بیجا از دوست
۳) پرهیز از علاقه افراطی

۴- با توجه به آیات ۲۸ و ۲۹ سوره فرقان، حال و روز کسانی را که در دنیا، دوستان خوبی انتخاب نکرده‌اند، بیان کنید.
جواب: پشیمانی و حسرت از همراه نشدن با پیامبر و پشیمانی از انتخاب دوست نادان و بی لیاقت و گمراه شدن توسط او

۵- هم‌نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ 
جواب: به شمشیر زهر آلود تشبیه شد ه اند با ظاهری زیبا ولی خطرناک

جواب پیشنهاد صفحه ۹۶ درس ۸ پیام نهم

در اشعار و ضرب المثل‌های ما مطالب فراوانی دربارۀ دوست هست. چند نمونه از آنها را پیدا کنید و در کلاس بخوانید.
جواب: یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد *** آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود.
عمری ز پی مراد ضایع دارم *** وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که ترا دوست شدم *** شد دشمن من ده که چه طالع دارم
ریسمانی گردنم افکنده دوست *** می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست
دوست آنست که گیرد دست دوست *** در پریشان حالی و درماندگی
یک گِل دوست بدتر از هزار سنگ دشمن.
دشمن دانا به از نادان دوست!

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.