جواب درس ۸ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۴

جواب درس ۸ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس هشتم پیام آسمانی هفتم

جواب درس ۸ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت های درس هشتم پیام آسمانی هفتم

جواب پیام آسمانی هفتم / درس ۸ :: افتخار بندگی

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۰ پیام آسمانی هفتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۲ پیام آسمانی هفتم

به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آنها نیازمند تلاش، تمرین و زحمت است ولی موجب رشد و پیشرفت انسان می‌شود.
جواب: ۱- تکالیف درسی و مشق‌هایی که یک معلم به دانش آموز می‌دهد.
۲- مسئولیت و کارهایی که پدر یا مادر بر عهده فرزندان قرار می‌دهند.
۳- کارهایی که یک استاد کار به شاگرد خود می‌سپارد که انجام دهد.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۰۳ پیام آسمانی هفتم

الف) از میان انواع تقلید کدام درست و کدام نادرست است؟
جواب: تقلید جاهل از جاهل (غ)
تقلید عالم از جاهل (غ)
جاهل از عالم (ص)

ب) با توجه به شرایط مرجع تقلید، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- از دو نفر مجتهد، یکی از آنها داناتر و دیگری مسن‌تر است، آیا مردم می‌توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟
جواب: خیر؛ زیرا یکی از شرایط مرجع تقلید آن است که داناتر باشد.

۲- کسانی که امسال به بلوغ می‌رسند، آیا می‌توانند از مرجعی که از دنیا رفته است، تقلید کنند؟ چرا؟
جواب: خیر ، زیرا یکی از شرط های انتخاب مرجع تقلید این است که آن شخص باید زنده باشد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۴ پیام آسمانی هفتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام آسمانی هفتم

۱) نشانه‌های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید.
جواب: ۱-روئیدن مو در برخی قسمتهای بدن
۲-فعال شدن برخی از هورمونها در بدن
۳-رسیده به سن بلوغ

۲) توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟
جواب: پیش از سن بلوغ تا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی ، آمادگی کافی برای انجام تکالیف دینی در ما ایجاد شود.

۳) تقلید در احکام شرعی به چه معنی است؟ توضیح دهید.
جواب: به مراجعه به متخصص در احکام دین به منظور شناخت احکام تقلید گفته می‌شود.

۴) سه مورد از شرایط مرجع تقلید را بیان کنید.
جواب: ۱- زنده باشد.
۲- شیعه دوازده امامی باشد.
۳- عادل باشد.
۴- اعلم باشد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۸ پیام آسمانی هفتم؛ صفحه ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۹ هدیه هفتم و برای بخش قبلی از خودت را امتحان کن درس هفتم هدیه هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۸ هدیه هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.