جواب درس ۸ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۶۲, ۶۳, ۶۴, ۶۵

جواب درس ۸ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۶۲, ۶۳, ۶۴, ۶۵

گام به گام درس هشتم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

جواب درس ۸ کتاب کار زبان هفتم؛ صفحه ۶۲, ۶۳, ۶۴, ۶۵

گام به گام درس هشتم کتاب کار زبان انگلیسی هفتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هفتم / درس هشتم

جواب و معنی صفحه ۶۲ کتاب کار زبان هفتم

1️⃣  معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.)

جواب و معنی صفحه ۶۲ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۶۳ کتاب کار زبان هفتم

2️⃣ دبیر زبان انگلیسی جدول زیر را به شما داده تا غذاها و نوشیدنیهای مورد علاقه خود را مشخص کنید. دور آنها خط بکشید. جواب و معنی صفحه ۶۳ کتاب کار زبان هفتم

3️⃣  در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که میتوانید بخوانید، مشخص کنید.
همه کلمات متن زیر را خوانده اید زیر همه متن میتوانید خط بکشید.

Iranians have different eating habits.
ایرانی ها عادات غذایی متفاوتی دارند.

Some people like honey, cream, bread, and milk for breakfast.
برخی افراد عسل، خامه، نان و شیر را برای صبحانه دوست دارند.

Some others like bread, cheese, dates, and tea.
برخی دیگر مانند نان، پنیر، خرما و چای هستند.

Still some others like cake and orange juice.
برخی دیگر مانند کیک و آب پرتقال هستند.

For lunch, people sometimes have chicken, kebab, fish and rice.
برای ناهار مردم گاهی مرغ، کباب، ماهی و برنج می خورند.

For dinner, they usually have an early light dinner including soup, salad, yoghurt, and bread. 
برای شام، آنها معمولا یک شام سبک زودهنگام شامل سوپ، سالاد، ماست و نان می خورند.

جواب و معنی صفحه ۶۴ کتاب کار زبان هفتم

4️⃣  معلم زبان انگلیسی از شما خواسته است تا برای موارد زیر فلش کارت بسازید. معادل انگلیسی تصاویر را در جاهای خالی بنویسید.

جواب و معنی صفحه ۶۴ کتاب کار زبان هفتم

جواب و معنی صفحه ۶۵ کتاب کار زبان هفتم

5️⃣  شما با تمامی حروف الفبای انگلیسی آشنا شدید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که در زبان فارسی نیز از آنها استفاده میشود.

جواب و معنی صفحه ۶۵ کتاب کار زبان هفتم

6️⃣ غذاهای دلخواه خود و اعضای خانوادهتان را برای وعده های غذایی در جدول زیر بنویسید

Dinner Lunch  Breakfast  Name 
pizza Kebab cake & tea Elahe
chicken Fish and rice coffee Sepehr
Kebab soup cake & apple juice Negin
pizza pizza coffee Ali
Macaroni chicken cake & Orange juice Ava
Kebab Spaghetti Orange juice Rozhan
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.