جواب فعالیت درس نهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت درس نهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۹ تاریخ دهم

جواب فعالیت درس نهم تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت و پرسش نمونه درس ۹ تاریخ دهم

جواب فعالیت های صفحه ۸۳، ۸۴، ۸۷، ۸۸، ۸۸، ۸۹، تاریخ دهم

گام به گام تاریخ دهم / درس ۹ :: از ورود آریایی‌ها تا پایان هخامنشیان

جواب فعالیت ۱ صفحه ۸۳ تاریخ دهم انسانی

الف) مآخذ متن‌های شماره ۱ و ۲، جزو منابع دست اوّلِ تاریخ ایرانِ باستان است یا منابع دست دوم؟ چرا؟
جواب: دست اول- چون دقیقاً در همان زمان و به دستور خود کورش و داریوش نوشته شده است.

ب) با توجه به متن‌های بالا، شجر‌ه‌نامه کورش و داریوش هخامنشی را کامل کنید. جواب فعّالیت ۱ صفحه ۸۳ تاریخ دهم انسانی

جواب فعالیت ۲ صفحه ۸۴ تاریخ دهم انسانی

متن‌های زیر را بخوانید و احساس و درک خود را از شخصیت و اندیشه آشور بانیپال و کورش بزرگ در چند سطر بنویسید.
جواب: رفتار آشوربانیپال با غارت و ویرانی همراه بوده و بسیاری از مردم ایلام را به اسارت درآورد؛ همچنین به عقاید مذهبی مردم اهمیتی نداد و به طور کلی رفتاری غیر انسانی و غیراخلاقی نشان داد. در صورتی که رفتار کورش هخامنشی بسیار انسانی و صلح‌جویانه همراه با احترام به عقاید مردم بود. او برخلاف آشوربانیپال کسی را به اسارت نگرفت و به علاوه برده‌داری را هم برانداخت و دستور آزادی مردم را صادر کرد.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۸۷ تاریخ دهم انسانی

با توجه به مطالبی که در درس ۶ راجع به دولت – شهرهای یونانی خواندید، درباره علل و عوامل جنگ‌های یونان و ایران در دوره هخامنشیان با هم گفت‌وگو کنید.
جواب: دولت شهرهای یونانی، مخصوصاً آتن، از تسلط ایران بر آسیای صغیر و سواحل شرقی دریای اژه ناخشنود بودند. از این رو، آتنی ها، یکی از شهرهای یونان ینشین آسیای صغیر(میلِتوس= مَلَطیه) را تشویق به شورش علیه هخامنشیان کردند و سپس به همراه شورشیان به شهر سارد هجوم آورده، آنجا را آتش زدند. داریوش تصمیم به تنبیه آتنی ها گرفت.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۸ تاریخ دهم انسانی

الف- منظور نویسنده از اصطلاح اسلحه طلایی چیست؟
جواب: سکه‌های طلا که داریوش هخامنشی به عنوان یه حربه سیاسی در جنگ‌های داخلی یونان به کار برد.

ب- به نظر شما چرا با وجود حمایت حکومت هخامنشی از اسپارت در جنگ‌های پلوپونزی، ایرانیان نمی‌خواستند این جنگ‌ها غالب و مغلوبی داشته باشد؟
جواب: زیرا نمی‌خواستند جنگ پایان یابد، از این رو خواهان به درازا کشاندن جنگ بودند تا حریفان به طور کامل ضعیف شوند و دولت هخامنشی بتواند تسلط خود بر شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر را حفظ کند و مانع دخالت یونانی‌ها در آنجا شود.

جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ تاریخ دهم انسانی

با استفاده از جدول شاهان هخامنشی که دبیر محترم در اختیار شما قرار می‌دهد، نمودار خط زمان دوران هخامنشی را ترسیم نمایید. جواب: جواب فعالیت ۵ صفحه ۸۸ تاریخ دهم انسانی

جواب پرسش‌های نمونه صفحه ۸۹ تاریخ دهم انسانی

۱- چه عاملی زمینه‌ساز اتحاد قبایل پراکنده مادی و تأسیس حکومت مادی شد؟
جواب: حملات و غارتگری های آشور

۲- اهمیت فتح بابِل برای حکومت تازه تأسیس هخامنشی را شرح دهید.
جواب:  ثروت زیاد و آبادانی که آن شهر داشت خیلی مهم بود.

۳- چرا مورّخان و پژوهشگران، اهمیت فوق العاده‌ای برای نقش و عملکرد داریوش بزرگ در تاریخ ایران، قائل هستند؟
جواب: زیرا اقدامات اساسی در زمینه تشکیلات نوین اداری، نظامی، تأسیس نظام اجتماعی و اقتصادی کارآمد انجام داد و شیوه‌ای از کشورداری بنیان نهاد که هم در دوره هخامنشیان و هم تا قرن بعد ادامه یافت. او زمینه رونق اقتصادی و تمدنی ایران را فراهم کرد.

۴- به نظر شما، ایران در دوران حکومت هخامنشیان، به لحاظ قدرت سیاسی  نظامی چه جایگاهی در جهان آن روز داشت؟
جواب: بخاطر اقدامات و اصلاحات بسیاری که در امور گوناگون انجام داد

۵- با مرور متن درس، منابع دست اوّل و دست دوم تاریخ ایران باستان را که در این درس به آنها اشاره شده است، فهرست کنید.
منابع دست اول: سالنامه‌های شاهان آشوری، منشور کورش، سنگ نوشته بیستون، سنگ نوشته آشوربانیپال، آرامگاه کورش، تخت جمشید، آرامگاه داریوش سوم
منابع دست دوم: تاریخ مردم ایران قبل از اسلام (دکتر عبدالحسین زرین کوب)

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.