جواب فعالیت های درس نهم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس نهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۹ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس نهم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۹ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /  درس ۹: باز تولید هویت اجتماعی

جواب سوال متن صفحه ۷۹ جامعه شناسی دهم

در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود دارد. هر گروه به صورت غریزی وظایف خود را انجام می‌دهد. آیا انسان‌ها نیز به‌صورت غریزی فعالیت‌های گروهی و جمعی خود را انجام می‌دهند؟
جواب: خیر

جواب پاسخ دهید صفحه 79 جامعه شناسی دهم… ولی قادر نیستند خود و دیگران را از خطر له شدن زیر چرخ‌های اتومبیل‌ها آگاه سازند. چرا؟
جواب: چون قادر نیستند آگاهی خود را به دیگران منتقل کنند
به‌نظر شما چه عاملی در زندگی انسان‌ها، این خلأ را پر می‌کند؟
جواب: آموزش ارزش ها و اعتقادات و شیوه های زندگی به نسل های جدید در جامعه

جواب پاسخ دهید صفحه ۸۱ جامعه شناسی دهم

آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف، شیوه واحد و ثابتی دارد؟ توضیح دهید.
جواب: با توجه به تعریف جامعه پذیری (مسیری که برای شکل گیری هویت اجتماعی افراد طی می‌شود)  و این واقعیت که افراد جامعه با پذیرش عقاید و ارزش‌ها و هنجاری خاص مسیر معینی را انتخاب می‌کنند، نتیجه می‌گیریم به دلیل تنوع عقاید و ارزش‌ها حتماً باید مسیر‌های متفاوتی برای شکل‌گیری هویت اجتماعی و جامعه پذیری آن جامعه انتظار داشته باشیم؛ برای مثال جامعه پذیری در جهان‌های اجتماعی الهی نمی‌تواند با جامعه پذیری در جهان‌های سکولار هم مسیر باشد.

جواب سوال متن صفحه ۸۱ جامعه شناسی دهم

جواب سوال متن صفحه 81 جامعه شناسی دهم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۸۴ جامعه شناسی دهم

همواره در برخی از مشاغل و اصناف، عده‌ای از افراد هستند که به‌طور کامل و موفق جامعه‌پذیر نمی‌شوند و برخلاف هنجارهای پذیرفته شده عمل می‌کنند. کژروی‌های ممکن در برخی از مشاغل و اصناف را نام ببرید و در مورد راه‌های پیشگیری و کنترل آنها با هم گفت‌وگو کنید.
مشاغل خدماتی: کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، رفتار نامناسب، عدم صداقت
مشاغل پزشکی: تشخیص اشتباه، تجویز غیرضروری، سهل‌انگاری، سوءاستفاده
مشاغل دولتی: رشوه، پارتی‌بازی، فساد مالی، کم‌کاری، تبعیض
مشاغل آموزشی: تدریس نادرست، سوءاستفاده، تقلب، رشوه
راه‌های پیشگیری و کنترل:
_ آموزش اخلاق حرفه‌ای
_ نظارت و بازرسی
_ قوانین و مقررات سخت‌گیرانه
_ ارتقای سطح معیشت
_ تقویت نهادهای مدنی

جواب مفاهیم اساسی صفحه ۸۵ جامعه شناسی دهم

تداوم هویت اجتماعی، جامعه پذیری، فرایند مشارکت در زندگی اجتماعی، منشور‌های شغلی، کژروی اجتماعی، روش تبلیغ و اقناع، کنترل اجتماعی و باز‌تولید هویت اجتماعی.

جواب خلاصه کنید صفحه ۸۵ جامعه شناسی دهم

_ بازتولید هویت اجتماعی از طریق جامعه پذیری و کنترل اجتماعی انجام می‌شود.
_ انسان با شناخت موقعیت خود و فرا گرفتن حقوق و تکالیف خود و عمل به آنها می‌تواند شکل هویت اجتماعی خود را تعیین کند.
_ خانواده، اولین و مهم‌ترین نهاد باز‌تولید هویت اجتماعی است.
_ فرایند جامعه پذیری موجب شکل گیری هویت اجتماعی می‌شود.
_ مهم‌ترین روش در درونی‌سازی فرهنگ، روش اقناع در کنترل اجتماعی است.
_ ضعف در روش‌های کنترل اجتماعی موجب تهدیدِ دوام و بقای جهان اجتماعی می‌شود.
_ امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند همگانی یا حکومتی باشد.

آنچه از این درس آموختیم صفحه ۸۵ جامعه شناسی دهم

هویت اجتماعی:
مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و خصوصیات است که به ما می‌گوید چه کسی هستیم و به چه گروه‌هایی تعلق داریم.
هویت اجتماعی در طول زندگی ما شکل می‌گیرد و تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، مدرسه، گروه‌های همسال، رسانه‌ها و جامعه قرار می‌گیرد.
هویت اجتماعی می‌تواند به ما احساس تعلق، هدف و معنا در زندگی بدهد.
بازتولید هویت اجتماعی:
فرایندی است که طی آن هویت اجتماعی به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود.
این فرایند از طریق نهادهای مختلفی مانند خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و جامعه صورت می‌گیرد.
بازتولید هویت اجتماعی می‌تواند به حفظ نظم اجتماعی و ثبات جامعه کمک کند.
جامعه‌پذیری:
فرایندی است که طی آن افراد هنجارها، ارزش‌ها و باورهای جامعه را یاد می‌گیرند.
جامعه‌پذیری از طریق نهادهای مختلفی مانند خانواده، مدرسه، گروه‌های همسال، رسانه‌ها و جامعه صورت می‌گیرد.
جامعه‌پذیری به افراد کمک می‌کند تا در جامعه به طور موثر عمل کنند.
کژروی:
رفتاری است که با هنجارها و ارزش‌های جامعه مغایرت دارد.
کژروی می‌تواند در اشکال مختلفی مانند جرم، اعتیاد، فحشا و خشونت بروز کند.
عوامل مختلفی مانند فقر، نابرابری اجتماعی، مشکلات خانوادگی و عدم جامعه‌پذیری مناسب می‌توانند در بروز کژروی نقش داشته باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.