جواب درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

جواب درس ۹ جامعه شناسی یازدهم انسانی

جواب فعالیت های درس پنجم جامعه یازدهم

گام به گام جامعه شناسی یازدهم / درس ۹: جهان دو قطبی

جواب سوال صفحه ۷۶ جامعه شناسی یازدهم

آیا می‌دانید اولین چالشی که در جوامع صنعتی پدید آمد، چه بود و چگونه پدید آمد؟
پاسخ: چالش فقر و غنا

مطالعه کنید صفحه ی ۷۸ جامعه شناسی یازدهم

اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی در نقد لیبرالیسم اولیه، از دو مفهوم آزادی مثبت و منفی سخن گفته‌اند. نظرات آیزایا برلین در مورد این دو مفهوم را مطالعه کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.
آزادی مثبت: یعنی آزادی برای چه؟(آزادی برای فرصت ها، آزادی برای پیشرفت و توسعه جامعه) آزاد شویم که به چه برسیم.
آزادی منفی: یعنی آزادی از چه؟ از چه چیزهای آزاد شویم (آزادی از ظلم و استبداد و…) انقلاب ها آزادی از ظلم هستند

گفت و گو کنید صفحه ۸۱ جامعه شناسی یازدهم

در دوران تقسیم جهان به دو قطب بلوک شرق و غرب، هر یک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دو قطب تعلق داشت؟
پاسخ:
بلوک شرق: افغانستان، سوریه، عراق، مصر
بلوک غرب: ترکیه، ایران، مصر، عربستان

با هم تکمیل کنید صفحه ی ۸۱ جامعه شناسی یازدهم

چالش جهان دوقطبی (بلوک شرق و غرب)
نوع چالش توضیحات
منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای؟ منطقه ای(جنبش های ضد استعماری مثل جنبش الجزایر، ویتنام)
فرا منطقه ای(بحران زیست محیطی، چالش بلوک شرق و غرب)
درون فرهنگی یا بین فرهنگی؟  درون فرهنگی(تقابل لیبرالیسم با سوسیالیسم)بین فرهنگی(غرب با اسلام)
خرد یا کلان؟ خرد (بحران های سیاسی و اقتصادی کشورهای هم پیمان غرب، اختلافات ژاپن با چین)
کلان (فقر و غنا، شمال و جنوب)
مقطعی یا مستمر مقطعی (بحران های اقتصادی، بیکاری، رکود)
مستمر (فقر و غنا)

فاهیم اساسی صفحه ۸۲ جامعه شناسی یازدهم

جهان دو قطبی، لیبرالیسم متقدم، چالش فقر و غنا، چالش بلوک شرق و غرب، جریان راست و جریان چپ و…

خلاصه کنید صفحه ۸۲ جامعه شناسی یازدهم

– چالش بلوک شرق و غرب از چالش‌های درون تمدن جهان غرب است.
– لیبرالیسم متقدم به لیبرالیسم قرن هجدهم و نوزدهم گفته می‌شود.
– فرهنگ جدید غرب برای حل چالش‌های پیشین خود، مسیر درستی را طی نکرد و نتوانست پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی آدمیان باشد به همین دلیل موجب ایجاد چالش‌های جدید شد.
– چالش فقر و غنا در اثر اشاعه نظریات مربوط به لیبرالیسم متقدم در قرن‌های 18 و 19 به‌وجود آمد که معتقد به یک نظام اقتصادی فردی بود که در آن افراد یا می‌بایست دارای ثروت به ارث رسیده باشند و یا کاری ارائه دهند که مورد نیاز جامعه باشد وگرنه حذف می‌شوند و معتقدند دولت نباید در امور اقتصادی دخالت یا به مستمدان کمک کند.
– چالش بلوک شرق و غرب که تبدیل به یک چالش جهانی شد و جهان را به دو قطب تقسیم کرد، پس از ظهور آن نظریات مارکسیستی به‌وجود آمد که معتقد به دخالت دولت و از بین بردن مالکیت خصوصی بود و در مقابل نظریات لیبرالیستی قرار گرفت.
– نظریه‌پردازان لیبرال، آزادی فعالیت صاحبان سرمایه را ضامن پیشرفت جامعه می‌دانستند و مخالف هر نوع مداخله دولت بودند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.