جواب فعالیت های درس ۹ دفاعی نهم؛ صفحه ۹۷، ۹۸، ۱۰۰

جواب فعالیت های درس ۹ دفاعی نهم؛ صفحه ۹۷، ۹۸، ۱۰۰

جواب فعالیت های درس نهم دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۹ دفاعی نهم؛ صفحه ۹۷، ۹۸، ۱۰۰

جواب فعالیت های درس نهم دفاعی نهم

جواب دفاعی نهم / جواب فعالیت های درس ۹ و صفحه ۹۷، ۹۸، ۱۰۰ آمادگی دفاعی نهم / درس ۹ :: شناخت و مقابله با جنگ نرم

جواب فعالیت صفحه ۹۷ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۱) 
سخنان مقام معظم رهبری را درباره جنگ نرم جست‌وجو کنید و درباره آن به بحث بپردازید.

جواب: در جنگ نرم جوانان و دانشجویان افسران این جبهه هستند – جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۲) 
درباره جذابیت‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی در گروه خود بحث کنید و بعضی از موارد آن را در جدول زیر بنویسید.

ردیف جذابیت های سبک زندگی اسلامی – ایرانی
۱- ایثار و از خود گذشتگی
۲- دارای تمام فضیلت های انسانی
۳- دین مداری
۴- ساده زیستی

جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
نمونه‌هایی از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران را در کلاس درس بررسی کنید.
جواب: تهدید کردن به اعمال تهریم های جدید ،شایعه سازی  ، ترویج بی بند و باری توسط رسانه ها ، تحریم کالا های ایرانی و تبلیغ برند های خارجی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.