درس ۹ عربی هشتم (جواب و معنی)

درس ۹ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس نهم عربی هشتم

درس ۹ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس نهم عربی هشتم

جواب و معنی عربی هشتم / جواب درس نهم عربی هشتم همراه با معنی و پاسخ صفحه های ۱۱۱ ،۱۱۲ ،۱۱۳ ،۱۱۴ ،۱۱۵ ،۱۱۶ ،۱۱۷ ،۱۱۸ ، ۱۱۹ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲ عربی هشتم  / درس نهم

معنی کلمات درس نهم عربی هشتم

أَزْهار : شکوفه‌ها، گُل‌ها «مفرد: زَهْر، زَهْرَه» عَشاء : شام
أَسنان : دندان‌ها «مفرد: سِنّ» غَداء : ناهار
اَلذَّینَ : کسانی که غَفَرَ | یَغْفِرُ : آمرزید | می‌آمرزد
أَولیاء : یاران «مفرد: ولیّ» فُرشاه : مسواک
بِمَ : با چه چیزی «بِـ + ما» فضِّی : نقره‌ای
حُسنَی : نیکوتر، نیکو | اَلْأَسماءُ الْحُسنَی: نام‌های نیکو فَطور : صبحانه
ذَنب : گناه «جمع: ذُنوب» مُحافَظَه : استان
الَسّابعِ، اَلسّابِعَه : هفتم مَسموح : مجاز
الَسّادِس، الَسّادِسَه : ششم مطَعَْم : غذاخوری، رستوران «جمع: مَطاعِم»
شای : چای مَعْجونُ أَسْنان : خمیر دندان
شَلّال : آبشار «جمع: شَلّالات» مَلعَْب : زمین بازی، ورزشگاه «جمع: مَلاعِب»
منِشَْفهَ : حوله

ترجمه درس نهم صفحه ۱۱۱ عربی هشتم

ترجمه درس نهم صفحه 111 عربی هشتمگردش علمی

ترجمه درس نهم صفحه 111 عربی هشتم۱- طالِباتُ الْمَدرَسَهِ مَسروراتٌ لَِأَنَّهُنَّ سَوفَ یَذْهَبْنَ لِسَفْرهٍَ عِلْمیَّهٍ مِنْ شیراز إلَی یاسوج.
معنی: دانش‌آموزان مدرسه خوشحالند زیرا آنها برای گردش علمی از شیراز به یاسوج خواهند رفت.

۲- اَلْمُدیرَهُ: سَنَذْهَبُ إلَی سَفْرَهٍ عِلْمیَّهٍ یَومَ الْخَمیسِ فِی الْأُسبوعِ الْقادِمِ.
معنی: خانم مدیر: پنجشنبهٔ هفتهٔ آینده به گردش علمی خواهیم رفت.

۳- عَلَیْکُنَّ بِمُراعاهِ بَعْضِ الْأُمورِ:
معنی: شما باید بعضی از کارها را رعایت کنید.

۴- تَهیِئَهُ الْمَلابِسِ الْمُناسِبَهِ؛
معنی: تهیهٔ لباس‌های مناسب،
لِأَنَّ الْجَوَّ فی یاسوج بارِدٌ.
زیرا هوای یاسوج سرد است.

۵- تَهیِئَهُ مِنْشَفَهٍ صَغیرَهٍ وَ کَبیرَهٍ وَ فُرشاهٍ وَ مَعجونِ أَسنانٍ.
معنی: تهیهٔ حولهٔ کوچک و بزرگ و مسواک و خمیردندان.

۶- اَلْحُضورُ فی ساحَهِ الْمَدرَسَهِ فی السّاعَهِ السّابِعَهِ صَباحاً.
معنی: حضور در حیاط مدرسه در ساعت ۷ صبح

۷- اَلطّالِباتُ یَسْأَلْنَ الْمُدیرَهَ:
معنی: دانش‌آموزان از خانم مدیر می‌پرسند:

۸- اَلْأَولَی: یا سَیِّدَتی، إلَی أیْنَ نَذْهَبُ؟
معنی: اولی: خانم، به کجا می‌رویم؟

۹- اَلْمُدیرَهُ: إلَی یاسوج وَ حَولَها.
معنی: خانم مدیر: به سوی یاسوج و اطراف آن.

۱۰- فی هذِهِ الْمُحافَظَهِ غاباتٌ وَ أَنْهارٌ وَ أَزهارٌ وَ بَساتینُ وَ عُیونٌ وَ شلَّالات جَمیلَهٌ.
معنی: در این استان جنگل‌ها و رودها و شکوفه ها و باغ‌ها و چشمه‌ها و آبشارهای زیبایی است.

۱۱- اَلثّانیهُ: کَمْ یَوْماً نَبْقَی؟
معنی: دومی: چند روز می‌مانیم؟

۱۲- اَلْمُدیرَهُ: ثَلاثَهَ أَیّامٍ مِنَ الْخَمیسِ إلَی السَّبْتِ.
معنی: خانم مدیر: ۳ روز از پنجشنبه تا شنبه.

ترجمه درس نهم صفحه ۱۱۲ عربی هشتم

ترجمه درس نهم صفحه 111 عربی هشتم

اَلثّالِثَهُ: مَتَی نَرْجِعُ؟
معنی: سومی: کی برمی‌گردیم؟
اَلْمُدیرَهُ: صَباحَ یَومِ الْأَحَدِ فِی السّاعَهِ السّابِعَهِ.
معنی: خانم مدیر: صبح روز یکشنبه در ساعت ۷.
اَلرّابِعَهُ: بِمَ نَذْهَبُ إلَی هُناکَ؟
معنی: چهارمی: با چه چیزی به آنجا می‌رویم؟
اَلْمُدیرَهُ: بِالْحافِلَهِ.
معنی: خانم مدیر: با اتوبوس.
اَلْخامِسَهُ: أَیْنَ نَأْکُلُ الَفَْطورَ وَ الْغَداءَ وَ الْعَشاءَ؟
معنی: پنجمی: کجا غذا می‌خوریم؟ صبحانه و ناهار و شام؟
اَلْمُدیرَهُ: فی مَطْعَمٍ نَظیفٍ وَ جَیِّدٍ.
معنی: خانم مدیر: در رستورانی تمیز و خوب.
اَلسّادِسَهُ: هَلِ الْجَوّالُ مَسْموحٌ لَنا؟
معنی: ششمی: آیا تلفن همراه برای ما مجاز است؟
اَلْمُدیرَهُ: نَعَمْ.
معنی: خانم مدیر: بله.
اَلسّابِعَهُ: أینَ نَبقَی لِلِاِسْتِراحَهِ؟
معنی: هفتمی: برای استراحت کجا می‌مانیم؟
اَلْمُدیرَهُ: فی فُندُقِ الْمُعَلِّمینَ.
معنی: خانم مدیر: در هتل معلمان.
اَلثّامِنَهُ: هَلْ هُناکَ مَلْعَبٌ؟
معنی: هشتمی: آیا آنجا ورزشگاه دارد؟
اَلْمُدیرَهُ: نَعَمْ؛ ثَلاثَهُ مَلاعِبَ.
معنی: خانم مدیر: بله؛ ۳ ورزشگاه دارد.
فَرِحَ الْجَمیعُ لِهٰذِهِ السَّفْرَ هِ الْجَمیلَهِ.
معنی: همگی برای این گردش زیبا خوشحال شدند.

معنی فعل مضارع درس نهم عربی هشتم

معنی صفحه 113 عربی هشتمماذا یَفعَلونَ؟ 
آنها (مذکر) چه کار می‌کنند؟
هُمْ یَسْمَعونَ الْقُرآنَ. 
آنها (مردان) به قرآن گوش می‌دهند.
معنی صفحه 113 عربی هشتمماذا یَفعَلْنَ؟
آنها (مذکر) چه کار می‌کنند؟
هُنَّ یَسْمَعْنَ الْقُرآنَ.
آنها (مونث) به قرآن گوش می‌دهند.

معنی صفحه ۱۱۳ عربی هشتم

معنی صفحه 113 عربی هشتمماذا یَفعَلانِ؟ 
آنها (دو مرد) چه کار می‌کنند؟
هُما یَجمَعانِ الْأَزْهارَ. 
آنها (دو مرد) شکوفه‌ها را جمع می‌کنند.
معنی صفحه 113 عربی هشتمماذا تَفعَلانِ؟
آنها (دو زن) چه کار می‌کنند؟
هُما تَجمَعانِ وَرَقَ الشّایِ.
آنها (دو زن) برگ چای را جمع می‌کنند.

🔖 معنی بدانیم صفحه ۱۱۳ عربی هشتم
پرسش و پاسخ با کلمۀ پرسشی «کَیفَ: چگونه»:

۱- کَیفَ حالُکَ؟ أنَا بِخَیرٍ.
حالت چگونه است؟ من خوبم.
۲- کَیفَ وَصَلْتَ؟ بِسُرعَهٍ.
چگونه رسیدی؟ به سرعت.

معنی صفحه 113 عربی هشتمکَیفَ یَخْرُجُ الْوَلَدُ مِنَ الصَّفِّ؟
چگونه پسر از کلاس خارج می‌شود؟
یَخْرُجُ سریعاً.
به سرعت خارج می‌شود.
معنی صفحه 113 عربی هشتمکَیفَ تَسْأَلُ الطّالِبَهُ؟
دانش‌آموز چگونه سوال می‌پرسد؟
تَسْأَلُ مَسرورَهً.
با شادمانی سوال می‌پرسد.

معنی صفحه ۱۱۴ عربی هشتم

  معنی صفحه 114  عربی هشتم

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۵ عربی هشتم

جواب تمرین عربی کلاس هشتم

📙 تمرین یک_ الاول 
🔖 با توجّه به متن درس به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.
۱- مَتَی تَذهَبُ الطّالِباتُ إلَی السَّفْرَهِ؟
جواب: یَوم الخَمِس
معنی: دانش‌آموزان کی به گردش می‌روند؟ روز پنجشنبه

۲- هَل الْجَوّالُ مَسموحٌ فِی السَّفرَهِ؟
جواب: نَعَم،
معنی: آیا تلفن همراه در گردش (سفر) مجاز است؟ بله

۳- مِن أَیِّ مُحافَظَهٍ الطّالِباتُ؟
جواب: مِن مُحافَظَهٍ شیراز
معنی: دانش‌آموزان از کدام استان هستند؟ از استان شیراز

۴- إلَی أینَ تَذهَبُ الطّالِباتُ؟
جواب: إلی یاسوج
معنی: دانش‌آموزان به کجا می‌روند؟ به یاسوج

۵- بِمَ یَذهَبْنَ إلَی السَّفرَهِ؟
جواب: بالحافِله
معنی: با چه چیزی به گردش می‌روند؟ با اتوبوس

۶- کَیفَ الْجَوُّ فی یاسوج؟
جواب: باردُ
معنی: هوای یاسوج چگونه است؟ سرد است.

۷- کَمْ یَوماً هٰذِهِ السَّفْرَهُ؟
جواب:
ثَلاثَه أیام
معنی: این سفر چند روز است؟ سه روز

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۶ عربی هشتم

📙 تمرین دوم_ الثانی
🔖جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۵ عربی هشتمأولٰئِکَ الطُّلّابُ یَذهَبونَ إلَی سَفْرَهٍ.
آن دانش‌آموزان(مذکر) به سفر می‌روند.
جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۵ عربی هشتمأولٰئِکَ الطّالِباتُ یَذهَبْنَ إلَی سَفْرَهٍ.
آن دانش‌آموزان (مونث) به سفر می‌روند.
جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۵ عربی هشتمهٰذانِ الطّالِبانِ یَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما.
این دو پسر دانش‌آموز از کلاسشان خارج می‌شوند.
جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۵ عربی هشتمهاتانِ الطّالِبَتانِ تَخرُجانِ مِنْ صَفِّهِما.
این دو دختر دانش‌آموز از کلاسشان خارج می‌شوند.

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۷ عربی هشتم

📙 تمرین سوم _ الثالث
🔖جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

۱- نَّ اللهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَٰکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ
معنی: بی گمان خدا به مردم در چیزی ستم نمی‌کند؛ اما مردم به خودشان ستم می‌کنند.

۲- … وَ رَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللهِ …
معنی: و مردم را دیدی واردِ دینِ خدا می‌شوند.

۳- اَلْمؤمِنونَ یَصْدُقونَ وَ لا یَکذِبونَ فِی الْحَیاهِ.
معنی: مؤمنان در زندگی راست می ‌گویند و دروغ نمی ‌گویند.

۴- اَلْأُختانِ سَمِعَتا کَلامَ الْمُعَلِّمَهِ وَ هُما تَعمَلانِ بِهِ.
معنی: دو خواهر حرف خانم معلم را شنیدند و آنها به آن عمل می‌کنند.

۵- عِنْدَنا طَعامٌ کَثیرٌ لِلْعَشاءِ عَلَی الْمائِدَهِ؛ نَأکُلُهُ مَعاً.
معنی: برای شام سر سفره غذای زیادی داریم؛ آن را با هم می‌ خوریم.

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۷ عربی هشتم

📙 تمرین چهارم_ الرابع
🔖گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۷ عربی هشتم

۱- شَیءٌ لِحِفظِ صِحَّهِ الْأَسْنانِ: ✅اَلْفُرْشاه – الْمَنِشْفَهَ
معنی: وسیله ای برای حفظ سلامتی دندان ها : مسواک – حوله

۲- مَجموعَهٌ مِنَ الْمُدُنِ: ✅اَلْمُحافَظَه – اَلْمَکتَبَه
معنی: مجموعه ای از شهر ها : استان – کتابخانه

۳- سَبَبُ جَمالِ الرَّبیعِ: اَلْمَعْجون – اَلْأزهار✅
معنی: علت زیبایی بهار: خمیر – شکوفه ها

۴- طَعامُ الصَّباحِ: اَلْغَداء – الفَْطَور✅
معنی: غذای صبح: نهار – صبحانه

۵- بَیتُ الطّائِرِ: اَلْمُستَوصَف – اَلْعُشّ ✅
معنی: لانه ی پرنده: درمانگاه – لانه

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ عربی هشتم

📙 تمرین پنجم_ الخامس
🔖در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

۱- کَیفَ حالُ الْوالِدَینِ؟
حال پدر و مادر چطور است؟
هُما بِخَیرٍ.
آن دو خوب هستند
۲- لِماذا أنتَ (أنتِ) هُنا؟
تو چرا اینجا هستی؟
لِلدّرسۀ
برای درس خواندن
۳- أَ مَدینَهُ کرج بَعیدَهٌ عَنْ طهران؟
آیا شهر کرج از تهران دور است؟
لا؛ تلکَ قَریبَهٌ.
خیر نزدیک است
۴- هَل عِندَکَ (عِندَکِ) مُعجَمُ الْعَرَبیَّهِ؟
آیا لغت نامه عربی داری؟
نَعَم؛
بله
۵- إلَی أینَ ذَهَبتَ (ذَهَبتِ) فی أیّامِ نوروز؟
در روزهای عیدنوروز کجا رفتی؟
 إلی مَدینَتی اصفهان.
به شهر اصفهان

📙 تمرین ششم _ السادس
🔖زیر هر تصویر نام آن را به عربی بنویسید.
حافِلَه: اتوبوس ، شای: چای ، شَلّال: آبشار ها ، مِنْشَفَه: حوله ، فُرْشاه: مسواک ، حَمامَه: کبوتر، أَزْهار: شکوفه ها ، خاتَم: انگشتر ، عشُّ: لانه ، عُصْفور: گنجشک، فِراخ: جوجه ها ، فَرَس: اسب

جواب تمرین صفحه 119 عربی هشتم

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۲۰ عربی هشتم

📙 تمرین هفتم_ السابع
🔖در جدول کلمات مناسب بنویسید؛ سپس رمز را پیدا کنید.
ثالِث / خائِف / عِندَهُم / مَسموح / حَدَثَ / غَداء / هُناکَ / أَقدام / مَلاعِب / مِنشَفَه / عُصفور / یَصدُقُ / سادِس / شای / شَلّال / مُحافَظَه

۱. اتّفاق افتاد ← حَدَثَ
۲. مجاز ← مَسموح
۳. دارند ← عِندَهُم
۴. ناهار ← غَداء
۵. سوم ← ثالِث
۶. ترسیده ← خائِف
۷. ورزشگاه‌ها ← مَلاعِب
۸. پاها ← أَقدام
۹. آنجا ← هُناکَ
۱۰. راست می‌گوید ← یَصدُقُ
۱۱. گنجشک ← عُصفور
۱۲. استان ← مُحافَظَه
۱۳. آبشار ← شَلّال
۱۴. ششم ← سادِس
۱۵. چای ← شای
۱۶. حوله ← مِنشَفَهجواب تمرین درس ۹ صفحه 120 عربی هشتمرمز: «حُسنُ الخُلقِ نِصفُ الدین»
خوش اخلاقی نیمی از دین است. رَسولُ اللهِ

معنی صفحه ۱۲۱ عربی هشتم

🔖 بخوانید و ترجمه کنید.

۱. یسَجُدُ لَهُ مَن فِی السَّماواتِ وَ مَن فِی الْأَرضِ وَ الشَّمسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ…
معنی: کسی که در آسمان‌ها و زمین است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درخت بر او سجده می‌کنند.

۲. الَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ
معنی: کسانی که با خدا، خدای دیگری قرار می‌دهند، خواهند دانست.

۳. أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ
معنی: بدانید که دوستان خدا ترسی ندارند و اندوهگین نمی‌شوند.

۴. إِنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعاً… 
معنی: قطعا خداوند همهٔ گناهان را می‌بخشد.

۵. إِنَّ اللهَ مَعَنا
معنی: همانا خدا با ماست.

جواب تحقیق کنید صفحه ۱۲۲ عربی هشتم

🔖تحقیق کنید نام چه حیواناتی در قرآن آمده است. یک روزنامۀ دیواری در این باره تهیّه کنید.
– شیر
– خراسب
– گاو
– پشه
– مار
– ملخ
– شتر
– خر
– دُرشت‌ماهی
– اسب
– خوک
– مگس
– گرگ
– بدبده
– گوسفند
– غوک
– گوساله
– جولاهه
– پروانه
– بوزینه
– شپش
– سگ
– بز
– زنبور انگبین
– مورچه
– پوپک
– فیل
– گوشت‌خوارسانان
– زاغ

منبع: fa.wikipedia.org/wiki/جانوران_یادشده_در_قرآن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.