جواب درس ۹ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۹ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس نهم عربی هفتم

جواب درس ۹ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس نهم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۹ :: الإخْلاصُ فی الْعَمَلِ

کلمات صفحه ۱۱۰ عربی هفتم

أَتْقَنَ: محکم کرد صُنْع: ساختن
أَجابَ: جواب داد طَلَبَ: خواست
آخِر: پایان قالَ فی نَفْسِهِ: با خودش گفت
آخِرُ عَمَلی: آخرین کارم قَبِلَ: پذیرفت
أَعْطَی: داد کَآخِرِ عَمَلِهِ: به عنوان آخرین کارش، به عنوان پایان کارش
أعطاهُ: به او داد «أَعْطیٰ + هُ» لَمّا: هنگامی که
بِحاجَه: نیازمند مُجِدّ: کوشا
تَقاعُد: بازنشستگی مَصْنَع: کارخانه
جَیِّداً: خوب، به خوبی نَدِمَ: پشیمان شد
رَأَی: دید یالَیْتَنی صَنَعْتُ: ای کاش من ساخته بودم!
شِراء: خریدن

 

ترجمه درس نهم صفحه ۱۱۱ عربی هفتم

ترجمه درس نهم صفحه ۱۱۱ عربی هفتمراستی در عمل

مفهوم رنگ ها: ماضی | ضمیر| اسم جمع ترجمه درس نهم صفحه ۱۱۱ عربی هفتم

ترجمه به صورت خط به خط:

معنی صفحه 111 درس نهم عربی هفتم

۱. کانَ نَجّارٌ وَ صاحِبُ مَصنَعٍ صَدیقَینِ.
ترجمه: نجاری و صاحب کارخانه ای دوست بودند.

۲. فی یَومٍ مِنَ الأیّامِ
ترجمه: در روزی از روزها،

۳. قالَ النَّجّارُ لِصاحِبِ الْمَصْنَعِ:
ترجمه: نجار به صاحب کارخانه گفت:

۴. «أنا بِحاجَهٍ إلَی التَّقاعُدِ.»
ترجمه: من نیاز به بازنشستگی دارم.

۵. أجابَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ:
ترجمه: صاحب کارخانه جواب داد:

۶. «وَلٰکِنَّکَ ماهِرٌ فی عَمَلِکَ ۷- وَ نحنُ بِحاجهٍ إلَیکَ یا صَدیقی.»
ترجمه: ولی تو در کارت ماهر هستی و ما به تو احتیاج داریم ای دوست من.

۸. النَّجّارُ ما قَبِلَ.
ترجمه: نجّار قبول نکرد.

۹. لَمّا رَأَی صاحِبُ الْمَصْنَعِ إصْرارَهُ؛
ترجمه: وقتی که صاحب کارخانه اصرارش (پافشاری‌اش) را دید ؛

۱۰. قَبِلَ تَقاعُدَهُ
ترجمه: بازنشستگیش را قبول کرد.

۱۱. وَ طَلَبَ مِنْهُ صُنْعَ بَیتٍ خَشَبیٍّ قَبْلَ تَقاعُدِهِ کَآخِرِ عَمَلِهِ فی الْمَصْنَعِ.
ترجمه: و از او خواست به عنوان آخرین کارش در کارخانه خانه‌ای چوبی بسازد.

معنی صفحه 111 درس نهم عربی هفتم

۱۲. ذَهَبَ النجّارُ إلَی السّوقِ لِشِراءِ الْوَسائِلِ لِصُنْعِ الْبَیتِ الْخَشَبیِّ الْجَدیدِ. هوَ اشْتَرَی وَسائِلَ رَخیصهً وَ غَیرَ مُناسِبهٍ وَ بَدَأَ بِالْعَمَلِ
ترجمه: نجّار برای خریدنِ وسایل برای ساختنِ خانهٔ چوبیِ جدید به بازار رفت. او وسایل ارزان و غیر مناسب خرید. و شروع به کار کرد،

۱۳. لٰکِنَّهُ ما کانَ مُجِدّا و ما کانَتْ أخْشابُ الْبَیْتِ مَرْغوبَهً.
ترجمه: ولی در کار کوشا (جدّی) نبود. چوب‌های خانه مرغوب نبود.

۱۴. بَعْدَ شَهْرَیْنِ ذَهَبَ عِنْدَ صاحِبِ الْمصنَعِ وَ قالَ لَهُ: «هذا آخِرُ عَمَلی.»
ترجمه: بعد از دو ماه نزد دوستش رفت و به او گفت:‌ «این آخرین کارِ من»

۱۵. جاءَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ وَ أعْطاهُ مِفْتاحاً ذَهَبیّاً وَ قالَ لَهُ:
ترجمه: صاحب کارخانه آمد و کلیدی طلایی به او داد و به وی گفت:

۱۶. «هٰذا مِفْتاحُ بَیتِکَ. هٰذَا الْبَیْتُ هَدیَّهٌ لَکَ ؛ لِأنَّکَ عَمِلْتَ عِنْدی سَنَواتٍ کَثیرَهً.»
ترجمه: این کلید خانه توست. این خانه، هدیه‌ای به تو است؛ زیرا تو سال‌های بسیاری نزد من کار کردی.

۱۷. نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ وَ قالَ فی نَفْسِهِ: «یالَیْتَنی صَنَعْتُ هٰذَا الْبَیْتَ جَیِّداً!»
ترجمه: نجّار از کارش پشیمان شد و با خودش گفت: ای کاش، این خانه را خوب می‌ساختم. (خوب ساخته بودم)

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۲ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به متن درس، کدام جمله صحیح و کدام غلط است؟
۱. قَبِلَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ تَقاعُدَ؛ النَّجّار لِأنَّهُ کانَ ضَعیفاً. نادرست
ترجمه: صاحب کارخانه بازنشستگی نجار را قبول کرد، زیرا او ضعیف بود.

۲. کانَ النَّجّارُ مُجِدّاً فی صُنْعِ الْبَیْتِ الْخَشَبیِّ. نادرست
ترجمه: نجار در ساختن خانه‌ی چوبی کوشا بود.

۳. کانَ الْبَیْتُ الْخَشَبیُّ هَدیَّهً لِلنَّجّارِ. درست
ترجمه: خانه‌ی چوبی هدیه‌ای برای نجار بود.

۴. ما نَدِمَ النَّجّارُ مِنْ عَمَلِهِ. نادرست
ترجمه: نجار از کارش پشیمان نشد.

۵. کانَ النَّجّارُ ماهِراً. درست
ترجمه: نجار ماهر بود.


🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ با توجّه به متن درس به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید. (در یک یا دو کلمه)

۱. بَعْدَ کَم شَهرٍ ذَهَبَ النَّجّارُ عِندَ صاحِبِ الْمَصنَعِ؟ بَعدَ شَهرَینِ
ترجمه: نجار بعد از چند ماه نزد صاحب کارخانه رفت؟ بعد از دو ماه

۲. هَلْ کانَ صاحِبُ الْمَصْنَعِ بِحاجَهٍ إلَی النَّجّارِ؟ نعم
ترجمه: آیا صاحب کارخانه به نجار محتاج بود؟ بله

۳. مَنْ أَعْطَی الْمِفتاحَ الذَّهَبیَّ إلَی النَّجّارِ؟ صاحِبُ الْمَصْنَع
ترجمه: چه کسی کلید طلایی را به نجار داد؟صاحب کارخانه

۴. أَیْنَ ذَهَبَ النَّجّارُ لِشِراءِ الْوَسائِلِ؟ الی السوق
ترجمه: نجار برای خریدن وسایل به کجا رفت؟ به بازار

۵. ماذَا اشْتَرَی النَّجّارُ لِصُنْعِ الْبَیْتِ؟ وَسائِلَ رَخیصهً وَ غَیرَ مُناسِبهٍ
ترجمه: نجار برای ساختن خانه چه خرید؟ وسایل ارزان و نامناسب

۶. لِمَنْ کانَ الْمِفتاحُ الذَّهَبیُّ؟ لِصاحب المصنعِ
ترجمه: کلید طلایی مال چه کسی بود؟ صاحب کارخانه

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۳ عربی هفتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
✒ کلمۀ خواسته شده را در هر مجموعه مشخّص کنید.جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۳ عربی هفتم


🔶 تمرین چهارم_ الرابع
✒ جمله‌های زیر را به فارسی ترجمه کنید، سپس زیر فعل‌ها خط بکشید.

جواب تمرین درس ۹ صفحه ۱۱۳ عربی هفتم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.